8 tecken på demens som alla borde känna till

Även om demens i många fall inte kan förhindras eller stoppas är det viktigt att vara medveten om tecknen och hitta en behandling som kan hjälpa dig att hantera det. Ju tidigare du upptäcker en kognitiv begränsning, desto större chans har du att bevara din livskvalitet.
8 tecken på demens som alla borde känna till

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Demens är ett progressivt syndrom. Det går bortom vad som anses vara de normala konsekvenserna av åldrande och är oftast ett svar på andra primära eller sekundära sjukdomar som påverkar hjärnan. Konsekvenserna är allvarliga, och därför är det så viktigt att känna till olika tecken på demens.

Enligt data från WHO finns det runt 47,5 miljoner människor i världen med demens. Varje år diagnostiserar läkarna ytterligare 7,7 miljoner. Det innebär oändliga handikapp och beroende bland äldre. Forskning på senare år har bland annat kopplat demens till personer som bor nära tungt trafikerade vägar.

Det finns flera behandlingar som kan hjälpa mot demens, men sjukdomen förblir överväldigande både för patienter, läkare och familjemedlemmar. Det mest oroväckande är att många ignorerar sjukdomen. Även om den är ganska vanlig vet man inte riktigt hur den utvecklas.

Eftersom det är så viktig att veta hur man upptäcker symptomen för att kunna handla i tid vill vi idag dela med oss av åtta tecken på demens.

Svårigheter med att hitta orden

kvinna glömmer orden

Ett av de tidigaste tecknen är svårigheter att hitta rätt ord för att uttrycka ens tankar. Patienter som börjar utveckla tillståndet kan ägna flera minuter med att försöka komma ihåg ett visst ord. Det kan till och med vara ett ord de använder hela tiden, men de kan bara inte komma ihåg det.

Problem att förstå tid

Ett annat tecken på demens är allvarliga svårigheter att förstå skillnaden mellan det förflutna, nuet och framtiden. Ofta när de drabbade pratar om tid förstår de inte vad det innebär eller så har de en tendens att blanda ihop saker.

Bristande korttidsminne

kvinna har glömt något

Problem med korttidsminnet kan verka vanligt, men det är faktiskt ett tidigt tecken på att hjärnan har slitits ut på grund av demens. Att inte kunna komma ihåg viktiga händelser eller saker som hänt för bara några timmar eller dagar sedan indikerar att något är fel med din hjärnfunktion.

När demensdrabbade går in i ett rum kommer de ofta inte ihåg vad det var de skulle göra där.

Humörsvängningar är ett tecken på demens

På grund av förändringar i hjärnans kemi blir personer med sjukdomen ofta irriterade eller deprimerade. Plötsliga förändringar i personlighet eller beteende kan vara ett tecken på att dina kognitiva funktioner håller på att brytas ner.

Svårigheter att slutföra vardagliga sysslor

Svårt med dagliga sysslor

Ett annat stort symptom är svårigheter att slutföra vardagliga sysslor. En person som har begränsade kognitiva funktioner kan bli oförmögen att göra vissa saker. Det kan sluta med väldigt enkla fel, inte bara på arbetet utan även i hushållet.

Oförmåga att komma ihåg platser

Alltmedan demensen fortskrider får patienter det allt svårare att komma ihåg platser där de vanligtvis ägnar sin tid. Faktum är att de till och med kan känna sig förvirrade eller borttappade i sina egna hem. Att inte komma ihåg hur eller varför man kom till en viss plats, eller inte veta var man är, är starka tecken på demens.

Letargi

Brist på kognitiva funktioner har även en serie kemiska konsekvenser, både i patientens sinne och i förmågan att bibehålla fysiska förmågor. Av den anledningen börjar personen känna sig tröttare under normala aktiviteter, samt förlorar motivationen att göra saker som förut var roliga.

Svårigheter att skriva

Precis som det kan förekomma svårigheter att hitta rätt ord får demensdrabbade ofta också svårigheter att skriva. Svårigheter att uttrycka sig i skrift är ett varningstecken att hålla utkik för. Även om demens inte kan motverkas eller stoppas är det viktigt att man är medveten om tecknen och att man försöker hitta en lämplig behandling för att kunna hantera det bättre.

Ju tidigare du upptäcker det, desto troligare kommer det vara att du kan bibehålla din livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barba, A. L., Kelly Changizi, B., Higgins, D. S., Factor, S. A., & Molho, E. S. (2012). Dementia. In Parkinson’s Disease, Second Edition. https://doi.org/10.1201/b12948
  • Livingston, G., Sommerlad, A., Orgeta, V., Costafreda, S. G., Huntley, J., Ames, D., … Mukadam, N. (2017). Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31363-6
  • McKhann, G. M., Knopman, D. S., Chertkow, H., Hyman, B. T., Jack, C. R., Kawas, C. H., … Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.005
  • Hampson, C., & Morris, K. (2016). Dementia: Sustaining Self in the Face of Cognitive Decline. Geriatrics (Basel, Switzerland), 1(4), 25. https://doi.org/10.3390/geriatrics1040025
  • Jonker C, Geerlings MI, Schmand B. Are memory complaints predictive for dementia? A review of clinical and population-based studies. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15(11):983‐991. doi:10.1002/1099-1166(200011)15:11<983::aid-gps238>3.0.co;2-5
  • Berry B. (2014). Minimizing confusion and disorientation: cognitive support work in informal dementia caregiving. Journal of aging studies, 30, 121–130. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2014.05.001

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.