7 potentiella orsaker till att man drabbas av hjärtsvikt

Hjärtsvikt kan vara en konsekvens av flera olika sjukdomar. De kanske inte är kopplade till hjärtat, men trots det kan de få dig att drabbas.
7 potentiella orsaker till att man drabbas av hjärtsvikt

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2019

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som utvecklas när hjärtat har svårigheter att pumpa blod till resten av kroppen. Därför blir det svårt för cellerna att få syre. Det kan antingen drabba den högra eller vänstra sidan av hjärtat, men kan ibland påverka båda.

Vid hjärtsvikt kan blodet ansamlas i andra delar av kroppen, vilket leder till vätskeretention. Det kan ha allvarliga konsekvenser på delar av kroppen, som lungorna, levern och mag-tarmkanalen.

Det brukar inte ha drastiska effekter i sina tidiga skeden, men inom några dagar kan svårigheterna börja visa sig. De kan dyka upp i form av trötthet, oregelbundna hjärtslag, svårigheter att andas och andra hälsoproblem.

I majoriteten av fallen beror det på andra kardiovaskulära sjukdomar. I den här artikeln ska vi dela med oss av sju potentiella orsaker till hjärtsvikt.

1. Kranskärlssjukdom

Stopp i blodomloppet

Kranskärlssjukdom uppkommer från ansamlingen av plack i artärväggarna i hjärtat. Det är ganska farligt och kan blockera blodflödet. I allvarligare fall kan det leda till en hjärtattack som kan vara dödlig, men chansen att överleva är stor om man upptäcker attacken i tid.

Högt kolesterol, högt blodtryck och diabetes ökar avsevärt risken för hjärtsvikt.

2. Hypertoni

Högt blodtryck eller hypertoni påverkar miljontals människor världen över. Det är ett asymptomatiskt tillstånd som kan ha svåra och till och med dödliga komplikationer om det inte behandlas. Det är viktigt att kontrollera blodtrycket för att undvika skada på hjärtat, njurproblem och kognitiva problem.

3. Fördröjd kardiomyopati

Kvinna med bröstsmärta

Fördröjd kardiomyopati är en progressiv sjukdom i hjärtmuskeln som karaktäriseras av ventrikulär dilatation. Det är den tredje vanligaste orsaken till hjärtsvikt. Det är dessutom en av de huvudsakliga orsakerna till hjärttransplantationer.

Den största riskfaktorn har att göra med ärftlighet. Det är även kopplat till infektioner och utsättning för gifter.

4. Sköldkörtelsjukdomar

Vissa metaboliska och hormonmässiga förändringar orsakas av sköldkörteln. Dessa är nära kopplade till ökad risk för hjärtsvikt. Hypotyreos och hypertyreos kan iscensätta förändringar i det kardiovaskulära systemet och cirkulationssystemet. Båda kan även leda till skador på hjärtmuskeln.

5. Njursjukdom

Njursjukdom kan leda till hjärtsvikt

Även om många inte inser det har njurfunktionen mycket att göra med kardiovaskulära, lymfatiska och cirkulatoriska funktioner. På grund av sjukdom kan vissa njurar inte filtrera gifter eller balansera mineraler. Därför uppstår blodtrycksproblem och ökar risken för diabetes, hjärtattacker och urinvägsinfektioner.

Allvarliga och kroniska njursjukdomar ansvarar huvudsakligen för hjärtsvikt hos vuxna.

6. Diabetes

Diabetes karaktäriseras av en ökad glukosnivå i blodet på grund av brist på insulin. Detta hormon, som utsöndras av bukspottkörteln, har hand om att bibehålla sockernivåerna i blodet. Det tjänar även som en källa till energi.

Diabetespatienter måste hålla sina sockernivåer under kontroll, framförallt när diabetesen är i ett långt gånget skede, eftersom sjukdomen då kan leda till ögonskada, sjukdomar i nervsystemet och problem för hjärtat.

7. Hemokromatos

Blodprov

Hemokromatos är en ärftlig sjukdom som karaktäriseras av onormal ansamling av järn i vävnader och organ. Med tanke på att det inte kan ämnesomsättas ordentligt omvandlas det till ett gift i organ såsom levern, hjärtat och bukspottkörteln. Komplikationerna blir till sjukdomar i sköldkörteln, diabetes, hjärtsvikt och andra allvarliga tillstånd.

Kontroll och tidig behandling är nyckeln till att undvika hjärtsvikt. Om abnormiteter uppstår är det bäst att söka omedelbar sjukvård.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.