6 symptom på hudcancer du inte borde ignorera

oktober 19, 2018
Tidig upptäckt är nyckeln till att behandla och slå hudcancer. Lär dig om 6 viktiga symptom på hudcancer i den här artikeln!

Antalet patienter med hudcancer har ökat alarmerande på senare år. Det drabbar ofta vuxna över 50, men det betyder inte att yngre personer inte är i riskzonen också. Hudcancer är kopplad till kontinuerlig exponering för solens strålar, men kan även orsakas av DNA-mutationer i de epiteliala cellerna. Trots att det är en av de vanligaste cancerformerna har andelen dödsfall minskat avsevärt, och det är viktigt att känna till vanliga symptom på hudcancer.

Behandlingarna har utvecklats och gått framåt, och det är lättare att få en tidig diagnos. De flesta fall av hudcancer är av den icke-melanoma varianten. Denna kan kontrolleras mer effektivt eftersom den inte orsakas av förändringar i cellbasen.

Men för att komma igång med behandlingen måste man som sagt känna till möjliga symptom på hudcancer och upptäcka dem så tidigt som möjligt. Nyckeln till att undvika allvarligare former är tidig upptäckt. Notera även att Cancerfonden tidigare rapporterat att denna cancerform är den snabbast växande i Sverige.

Av dessa anledningar ska vi diskutera 6 tecken som du inte borde förbise.

1. Uppkomsten av leverfläckar

Kvinna med leverfläck

Uppkomsten av nya leverfläckar, sådana med oregelbundna former, är en av de största tecknen på hudcancer. Dessa uppmärksammas ofta relativt snabbt eftersom de plötsligt dyker upp, med märkbara karaktärsdrag när det kommer till form, färg och textur.

Vissa kan dyka upp som rödaktiga fläckar medan andra har grövre textur och en mörk färg.

2. Förändringar i existerande leverfläckar

Förändringar i existerande leverfläckar bör under inga omständigheter ignoreras. Som vi tidigare nämnde ska du vara uppmärksam på förändringar som kan uppstå över tid.

Experter har utvecklat ”alfabetsregeln” eller ”ABCDE”, som refererar till viktiga karaktärsdrag du måste tänka på:

  • A för asymmetri: detta refererar till leverfläckar där en hälft inte matchar den andra.
  • B för bård: kanten på leverfläcken verkar oregelbunden, deformerad eller dåligt definierad.
  • C för colour (kulör): leverfläcken uppvisar märkbara färgförändringar. Den kan bli mörkare, få olika färger eller bli missfärgad. Du kan märka av nyanser såsom blå, röd, rosa eller grå.
  • D för diameter: melanom kan vara upp till sex millimeter breda, men ibland mycket mindre.
  • E för elevation: ytan på leverfläcken buktar ut eller är oregelbunden.

3. Sår som inte läker

Sår som vägrar läka

När hudcellerna är friska kan läderhuden regenerera och läka skador och sår på relativt kort tid. Motsatsen sker när hudcellerna blir maligna. Deras förmåga att läka försvinner, och till och med de minsta av sår kan ha svårt att läka.

Om du märker av öppna sår som inte läker trots att tiden går kan det vara ett symptom på hudcancer.

4. Prickar som sprider sig kan vara ett symptom på hudcancer

Uppkomsten av prickar på huden kan vara bero på en rad olika externa eller interna faktorer. Men sättet de utvecklas på kan indikera huruvida de är kopplade till hudcancer eller inte. Om fläckarna till exempel börjar sprida sig från en leverfläck till den omkringliggande huden är det viktigt att du kollar upp det. Det kan vara på grund av förändringar i dina celler.

5. Rodnad och svullnad

Prickar på huden

Maligna celler utlöser en inflammatorisk reaktion som kan bli märkbar både i leverfläckarna och det omkringliggande området.

Detta sprider sig vanligtvis utanför leverfläckens kant och ackompanjeras av rodnad och symptom som liknar hudirritation. De är ihållande och förvärras för var dag som går.

6. Känslighet och smärta

Många tillstånd kan påverka hur känslig du blir för olika saker, men det kan även bero på hudcancer. Gå till en läkare för att utvärdera tecken på onormal cellutveckling, såsom återkommande klåda, smärta vid beröring och irritation. Om du märker av ovan nämnda tecken ska du tala med din läkare omedelbart för att fastslå om de är kopplade till hudcancer.

Kom ihåg: tidig upptäckt är nyckeln till effektiv behandling, så håll koll på dessa symptom på hudcancer.