6 skadliga vanor som kan orsaka depression

För att hålla depressionen borta är det viktigt att hänge minst 30 minuter om dagen till någon form av fysisk aktivitet. Lär dig mer om det och andra hjälpsamma förändringar i den här artikeln.
6 skadliga vanor som kan orsaka depression

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Depression är en känslomässig sjukdom som beror på förändring i hjärnkemin, oavsett om det är på grund av stimulans från en viss situation eller hormonobalanser och miljömässiga faktorer. Det karaktäriseras av uppkomsten av ledsamma och irritabla tankar, och ibland förlusten av intresset för livet. Det finns många saker som kan orsaka depression, och det är viktigt att känna till dem.

Det är ett hälsoproblem som många idag oroar sig över eftersom det blir allt vanligare, speciellt bland ungdomar. I de flesta fall är det milt och sporadiskt, men om det inte behandlas kan det bli ett allvarligt och svårkontrollerat problem. Saken är den att det har blivit så vanligt nu att vissa faktiskt inte är medvetna om att det kan uppstå från vissa dagliga vanor.

Idag vill vi dela med oss av 6 vanor som är kopplade till och kan orsaka depression.

1. En onyttig kost

Du kanske inte är medveten om att det du äter spelar en viktig roll för din mentala hälsa och direkt influerar ditt nervsystem.

En ohälsosam kost som är rik på fett och raffinerat socker ger problem med hormonerna och kan faktiskt orsaka depression och stress.

För mycket fett och raffinerat socker ökar faktiskt din kortisolproduktion – en kemisk substans som är kopplad till känslomässiga obalanser.

Hur kan man fixa det?

 • Begränsa din konsumtion av ohälsosam mat.
 • Öka istället intaget av livsmedel med mycket antioxidanter, omega 3 och protein.

2. Fysisk inaktivitet kan orsaka depression

Stillasittande människor löper inte bara högre risk att utveckla kroniska hälsoproblem, utan även depression.

Träning är nödvändigt för god fysisk och mental hälsa, eftersom det stimulerar utsöndringen av lyckohormoner.

Hur kan man fixa det?

 • Påbörja en varierad träningsrutin och följ den varje dag.
 • Ägna minst 30 minuter om dagen på fysiska aktiviteter.

3. För lite sömn

Sömn spelar alltid en väldigt viktig roll i ditt fysiska och mentala välmående. Du kanske inte vet om det, men vissa processer sker under natten som inte kan göras någon annan gång på dygnet.

Avbruten sömn eller sömnlöshet flera dagar i sträck ökar kortisolproduktionen, vilket ökar din ångest. Som ett resultat blir du känsligare för depressiva episoder och blir mindre kapabel att tackla vardagliga svårigheter.

Hur kan man fixa det?

 • Det är viktigt att sova åtta ostörda timmar per dygn.
 • Om du har sömnproblem behöver du hitta en avslappnande, naturlig lösning som fungerar för dig.
 • Använd inte elektroniska enheter och ät inte tunga måltider innan läggdags.

4. För mycket tid ensam kan orsaka depression

Att ägna tid ensam kan hjälpa dig att reflektera och komma över saker, men att göra det för mycket kan vara skadligt för din känslomässiga hälsa. Sällskap och sociala förhållanden håller sinnet aktivt och påverkar ditt välmående. Att isolera dig själv och inte avvara tid för vänskap är starkt kopplat till depression.

Hur kan man fixa det?

 • Ta dig tid att umgås med vänner och familj och göra något kul.
 • Prata med en närstående du litar på när du genomgår en tuff period.

5. Negativa tankar

Kvinna med depression

Negativa tankar är en av de huvudsakliga aspekterna som kan orsaka depression. De må inte vara medvetna tankar, men att behålla dem resulterar i sorg och bitterhet. Att se det dåliga i situationer, känna som om alla är emot dig eller att stanna i komfortzonen för att du är rädd är saker som har stor påverkan på ditt känslomässiga tillstånd.

Hur kan man fixa det?

 • Lär dig att se allt som en möjlighet att bli en bättre person. 
 • Identifiera och håll dig borta från giftiga personer. Det är viktigt för att komma över situationen.
 • Var alltid villig att tackla utmaningar som visar sig, oavsett resultatet eller risken.
 • För en dagbok där du listar positiva saker som händer i ditt liv varje dag eller de positiva resultaten av negativa upplevelser.
 • Lär dig vanor som hjälper till att minska stress och främjar fridfullhet.

6. En stressig arbetsmiljö

Många med depression har ådragit sig det genom att befinna sig i stressiga arbetssituationer. För mycket arbete, mobbing på kontoret och problem med medarbetare börjar ge problem på en psykologisk nivå, så pass att det ger upphov till ledsamhet och förlust av motivation.

Hur kan man fixa det?

 • Gör ditt bästa för att inte jobba för mycket och ta pauser för att vila då och då.
 • Undvik kontakt med människor du inte kommer överens med.
 • Håll omgivningen fridfull med bakgrundsmusik, lugnande luftfräschare och rena utrymmen.

Följer du några av dessa vanor?

Om problemet inte försvinner ska du aldrig vara rädd för att söka specialisthjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.