Vanor hos ärliga personer som särskiljer dem från andra

Även om det finns personer som inte alltid delar din åsikt eller ser livet på samma sätt, så kommer ärliga personer alltid säga vad de tänker och handla i enlighet med detta.
Vanor hos ärliga personer som särskiljer dem från andra

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Ärliga personer har en bättre livskvalitet, är lyckligare samt starkare då de bemöts av problem. Det finns en väldigt enkel anledning till detta: Det innebär inte att ärliga personer är mer intelligenta än andra, eller att de alltid vet allt. Det finns dock vanor hos ärliga personer som visar att de gör det de säger.

Det kan verka underligt att det skulle vara så simpelt, men det är inte helt enkelt att implementera denna typ av psykologi.

Att ha ett beteende som går i linje med de ord man säger kräver en autentisk personlig utveckling och att man är genuin, autentisk och ärlig med sig själv och med andra.

Låt oss dyka lite djupare in bland dessa vanor hos ärliga personer och de egenskaper som utgör detta drag.

Ärliga personer är inte rädda för att säga sanningen

Ärlighet är inte lönsamt om du inte har modet att försvara och kräva sanningen hela tiden, oavsett sammanhang.

 • Den som har ett ärligt hjärta stöder inte orättvisa, utpressning, halvsanningar eller lögner.
 • Denna ärlighet förväntas även från andra.

Å andra sidan vet vi att det inte är enkelt att försvara och sprida denna typ av personliga integritet.

Det finns många situationer med kamouflerad ärlighet, och vi måste hela tiden försvara oss mot hyckleri.

De är medvetna om sina begränsningar och sina fel

Ärliga människor känner till sina begränsningar

Det lönar sig inte att kräva ärlighet av andra om vi inte kan applicera detta på oss själva.

 • Det finns många personer i våra liv som skryter om att ha många dygder. Det är dock för det mesta bara snack eftersom de inte praktiserar det som de talar om.
 • Det finns även andra urskiljande vanor hos ärliga personer. De har gjort en inre resa för att bli medvetna om sina begränsningar, sina defekter och sin mörka sida.
 • De vet att de behöver förbättras och att de sakta men säkert kommer komma över sina svagheter.

Denna självmedvetenhet hjälper dem att skapa en situation där handling och tanke går i linje med varandra. Det finns ingen falskhet och inget hyckleri: endast balansen av ett ödmjukt och respektfullt hjärta.

De är transparenta: du kan se exakt vilka de är

Ärlighet är synonymt med transparens

Att vara transparent handlar inte om att låta andra se våra mest intima hemligheter, eller att man ska behöva vara sårbar.

Ärlighet är synonymt med transparens eftersom allt det man gör, säger och visar går i linje med ens personlighet.

Det finns ingen dissonans. Det handlar vidare om att vara ärlig för att bibehålla samma beteende, samma behandling och samma sätt att relatera till andra.

Det är inte enkelt att alltid vara transparent. Om det finns något som är typiskt för människan är det det faktum att vi alltid förändras. Vi kan också känna ett ständigt behov av att “passa in” och accepteras av andra.

Ärliga personer har inte detta problem: Om de inte tycker om något eller om det finns något som går emot deras principer så kommer de att kommunicera detta klart och tydligt.

De kämpar för det de tror på

Ibland är det de mest ärliga och ödmjuka personerna som mest känner av ensamheten och som blir bortstötta av andra.

 • Detta händer av en väldigt enkel anledning: ärliga personer stöter på konflikter och är inte rädda för att säga ifrån när en annan person är respektlös eller orättvis.
 • Det är dock tyvärr knappt någon som tycker om den råa ärligheten.

Detta innebär att ärlighet ofta gör folk obekväma. De hade föredragit en hycklare eftersom denne är enklare att hantera.

Transparens och förmåga att inspirera är vanor hos ärliga personer

Transparens och förmåga att inspirera är vanor hos ärliga personer

De är personer som lever på ett konsekvent sätt, med en perfekt balans mellan värderingar och handlingar. De är därför ofta en inspiration för människor som verkligen uppskattar detta.

 • Du kanske känner av en viss fientlighet i deras uttalanden, men visa personer som uppskattar deras grundläggande godhet och den integritet som de för med sig uppskattar dem verkligen.
 • De är därför väldigt bra att ha som vänner, familjemedlemmar och kolleger. De gör våra liv enklare och vackrare.

Om du har några personer i ditt liv som alltid är ärliga, håll dem alltid nära, lär dig från dem och dela fantastiska ögonblick med dem. De är en gåva, människor som inspirerar oss till att bli bättre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rakel, V. (2012). La Honestidad. Comunicados, Apoderados. Ministerio de Educacion, Gobierno de Chile.
 • Moreno, C. (2004). Claves para el liderazgo ético. Capital Humano.
 • Guenin, L. M. (2005). Intellectual honesty. Synthese. https://doi.org/10.1007/s11229-005-3746-3
 • WHAT IS HONESTY?. Cal State J Med. 1915;13(1):1.
 • Flores Mamani E, Garcia Tejada M, Calsina Ponce W, Yapuchura Sayco A. Las habilidades sociales y la comunicación interpersonal de los estudiantes de la universidad nacional del altiplano – puno. COMUNI@CCIÓN Rev Investig en Comun y Desarro. 2016;

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.