5 typer av emotionell utpressning som skadar din hälsa

Det är upp till dig att identifiera dem och skydda dig själv mot emotionell utpressning så att ditt välmående inte skadas. Kom ihåg att din hälsa ska vara din högsta prioritet.
5 typer av emotionell utpressning som skadar din hälsa

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Det finns många sätt att såra någon för att få vad man vill ha. I denna artikel ska vi tala om fem typer av emotionell utpressning.

Dessvärre är detta ett agerande som äventyrar den andra personen för personligt gagn. Vissa personer tvekar inte att använda olika typer av emotionell utpressning för att få vad de vill ha, oavsett vad priset är. När en person har en tendens att agera på detta vis så blir offret trampat på.

Vi bör betona att emotionell utpressning kan komma från vemsomhelst, vare sig det är en familjemedlem, ens partner, barn, medarbetare, vän etc.

I denna artikel kommer vi lista några typer av emotionell utpressning som du kan utsättas för i livet och som påverkar din hälsa och ditt välmående.

Ständiga offer

De fem typerna av emotionell utpressning

1. Skuldbeläggning

Detta är en av de vanligaste typerna av emotionell utpressning. Manipulatören får sig själv att verka som offret för att generera skuldkänslor hos den andra personen. Det kan verka märkligt, men det är så det går till.

Det är vanligt att utpressaren agerar som om hon bestraffar sig själv, mår dåligt och lider på ett sätt som får personer i omgivningen att tycka synd om henne och ge vika för hennes krav.

Denna situation kan utspela sig på arbetet, i hemmet, i samhället eller med din partner. Skuldkänslan orsakar oro och ångest, vilket i sin tur påverkar din hälsa och sänker dina försvar.

2. “Gaslighting”

En annan typ av vanlig emotionell utpressning kommer från filmvärlden.

Det är en utpressning där en person får en annan att tro att denne är förvirrad och bör tala med en psykolog, vilket gör offret svagt och fullt av tvivel. Det är det perfekta scenariot för att kunna utnyttja personen.

Kvinna som tvivlar på sig själv

Vad som gör denna form av manipulation farlig är att den är svår att identifiera och vanligtvis utförs av en person som står offret nära. I majoriteten av fallen är det en partner. Manipulationen kan utföras utan att förövaren är medveten om det eller på ett utstuderat sätt.

Gaslighting består av att få dig att tvivla på din uppfattning av verkligheten. Det får dig att tvivla på allt. Förövaren kan säga saker som, “Det var inte jag, du gjorde det kanske själv” eller “Nej det har jag aldrig sagt”.

Det är ett sätt att misskreditera din bedömningsförmåga och få dig att tvivla på dig själv. Det gör dig desorienterad, frustrerad och påverkar din mentala hälsa.

3. “Elefanten i rummet” eller “Täck solen med ett finger”

Dessa talesätt används för att referera till uppenbara saker som utgör verkliga problem, men som undviks som om de inte existerar. Man talar om att ignorera elefanten i rummet och att täcka solen med fingret eftersom båda är omöjliga – man kan inte ignorera en elefant eller blockera solen.

Genom att vägra konfrontera problemen drabbas de inblandade av stora spänningar. I takt med att tiden går så byggs dessa upp mer och mer. Om man tror att det finns något man måste prata om så ska man därför göra det. Lämna det inte till senare och låt inte manipulatören undvika ämnet. Sätt stopp för situationen!

4. Överbeskydd

Överbeskydda andra

Detta är vanligast i intima förhållanden, men sker även i relationer mellan föräldrar och barn.

I denna typ av emotionell utpressning tror en av personerna att han är den andras beskyddare. Detta är till viss del naturligt, men när det slår över till överbeskydd blir det en giftig situation som påverkar dig och gör dig olycklig.

Denna typ av utpressning är svår att uppfatta i början eftersom den till synes utförs med goda avsikter. Över tid blir dock relationen giftig på grund av det emotionella beroendet, och det går så långt att offret inte har kontroll över sina beslut i livet. Offret blir till slut helt kontrollerat av den andra personen.

5. Klängighet

Förförande kvinna

Vi talar inte om fysisk klängighet, utan om en person som använder sina problem och behov för att andra ska tycka synd om henne. Hon visar upp sina behov för att få alla att må dåligt och försöka lösa problemen åt henne.

Detta är ett subtilt sätt att kontrollera andra.

Det stora problemet är att manipulatören faktiskt kan känna sig som ett offer och inte släppa denna roll eftersom det är hennes sätt att få uppmärksamhet och bli omhändertagen av andra. Hon söker alltid efter ett sätt att vara “stackars liten”.

Det grundläggande problemet hos subtil utpressning är att utpressaren får det att verka helt normalt att andra personer ska lösa problem och behov. Detta utgör en typ av våld som du under inga omständigheter ska tolerera.

Som du kan se kan olika typer av emotionell utpressning dyka upp i olika skepnader beroende på situationen. Det är upp till dig att identifiera dem och förebygga att du utsätts, så att ditt välmående inte skadas. Kom ihåg att din hälsa ska vara din högsta prioritet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.