11 symtom på cancer som ofta ignoreras

Det finns vissa symtom på cancer som förbises eller skylls på mindre åkommor när de i själva verket är symtom på cancer. Om du har det minsta tvivel ska du alltid tala med en specialist.

Varje dag diagnostiseras hundratals personer runt om i världen med olika typer av cancer eller maligniteter, och ofta är det i ett avancerat skede. Därför bör du känna till några tidiga varningstecken på cancer.

Ofta har elakartade tumörer inga symtom alls, och när de väl upptäcks är de redan i ett stadie som är svårt att effektivt behandla. I de flesta fall är tidig diagnostisering nyckeln eftersom du löper större risk att dö av sjukdomen ju mer avancerad den är.

På grund av detta är det viktigt att känna till några symtom som kan verka vanliga, men som kan indikera närvaron av någon form av cancer. I dagens artikel ska vi berätta om elva tidiga ledtrådar till cancer som ofta ignoreras.

Ihållande hosta eller heshet

Halssmärta

Din hosta kan verka som ett vanligt symtom från ett andningsproblem eftersom den vanligtvis inträffar när du har igentäppningar i bröstet eller någon form av infektion. Men om din hosta är ihållande och kommer med blödning bör du uppsöka en läkare omedelbart, eftersom det kan vara en form av cancer som är kopplad till andningssystemet.

Andfåddhet

Många som diagnostiseras med lungcancer kommer ihåg att de upplevde andfåddhet innan de upptäckte sjukdomen. Kanske avfärdade de det som något temporärt eller som ett symtom av astma.

Onormala förändringar i tarmrörelserna

Magsmärta

Vi har alla olika tarmvanor. Vissa har väldigt effektiv matsmältning och går ofta på toaletten, medan andra är mer förstoppade och har problem med sina tarmrörelser. Men alla bör bli oroade om de lägger märke till blod eller svart färg i sin avföring, ihållande diarré eller kronisk förstoppning, okontrollerbara behov av att gå på toaletten, buksmärta och mer.

Frekventa infektioner

Att lida från frekventa infektioner kan indikera att du har leukemi. Leukemi orsakas av en onormal produktion av vita blodceller (leukocyter) som får kroppen att tappa sina förmåga att bekämpa infektioner. Hos vuxna är det vanligt att upptäcka leukemi genom symtom som frekventa höga temperaturer och feber eller symtom relaterade till förkylningar och influensa.

Förändringar i urinen

Urintest

Har du lagt märke till att färgen på ditt urin är mörkare än normalt? Har det en stark lukt? Alla förändringar i urinen kan indikera att något inte står rätt till i kroppen. Vanligtvis dyker dessa symtom upp på grund av någon typ av tumör eller utväxt i urinvägarna. Dessa bör anses vara tydliga tecken på att du måste uppsöka läkare omedelbart.

Oförklarlig smärta

Om du lider av kronisk smärta i ryggen, nacken, benen eller andra områden är det en bra idé att kolla med din läkare. I detta fall kan din smärta vara associerad med de andra symtomen vi redan beskrivit.

Ändringar i hudtonen eller leverfläckar

Leverfläckar

Alla förändringar av huden, som mörka fläckar, nya leverfläckar eller ändringar av existerande leverfläckar är anledningar att kontakta en hudläkare och utesluta om det rör sig om hudcancer.

Oförklarliga blödningar

Ett vanligt symtom på cancer i livmodern är stänkblödningar eller blödningar mellan din normala menstruation. Om du upplever rektal blödning kan det indikera grovtarmscancer.

Frekvent bäckensmärta

Bäckensmärta

Bäckensmärtor kan vara svåra att ignorera eftersom de vanligtvis är väldigt ihållande och kan ackompanjeras av inflammation. Det är ett symtom för många olika sjukdomar och åkommor, men kan även indikera cystor i äggstockarna och cancer som relaterar till det kvinnliga fortplantningssystemet.

Viktnedgång

Trots att plötslig och oförklarlig viktnedgång kan verka som en gåva för vissa är sanningen att du bör vara väldigt försiktig med stor och snabb viktnedgång eftersom det kan vara ett symtom på cancer. Om du för tillfället inte följer en diet och du tappar fem kilo eller mer på kort tid kan det vara ett tecken på cancer i bukspottkörteln, magen, matstrupen eller lungorna.

Svårigheter att svälja

Om du känner obehag eller har svårigheter att svälja är det viktigt att kontakta din läkare, eftersom det kan vara ett symtom på cancer i matstrupen, magen eller halsen.

Kategorier: Nyfiken på Tags:
MER FÖR DIG