Varningstecken på hudcancer att vara uppmärksam på

Det är viktigt att du undersöker din hud ofta och att du är uppmärksam på leverfläckar som ändrar utseende eftersom detta är en av de tidigaste varningssignalerna vid hudcancer.
Varningstecken på hudcancer att vara uppmärksam på

Senaste uppdateringen: 09 mars, 2019

Hudcancer har blivit ett av de största hoten i den moderna världen. Föroreningar, exponering för ultraviolett strålning och till och med näringsämnen är riskfaktorer som kan orsaka tillväxt av cancerceller i huden.

Den vanligaste typen anses vara icke-melanom. Denna grupp av cancertumörer inkluderar alla typer förutom malignt melanom, som har sitt ursprung i melanocyterna i huden.

Orsaker till hudcancer

 • En av de främsta orsakerna till hudcancer är frekvent exponering för den ultravioletta strålningen som finns i solljus. De som utsätts för starkt solljus under långa tidsperioder löper en större risk att utveckla denna sjukdom. Graden av risk beror på intensiteten av solljuset, exponeringstiden samt om huden varit insmord med solskyddskräm eller inte.
 • Användningen av sollampor och solarier är en annan riskfaktor som kan leda till hudcancer. Solarier är en källa till ultraviolett strålning som har visat sig orsaka icke-melanom hudcancer.
 • Kontakt med eller exponering för giftiga kemiska element, som arsenik, industriell tjära, kol, paraffin och vissa typer av oljor.
 • Strålning från strålterapi.
 • Skador eller allvarlig hudinflammation, som svåra brännskador, hud som täcker en beninfektion och/eller hud som skadats av inflammatoriska sjukdomar.
 • Genetiska riskfaktorer.

Hudcancerns varningssignaler

Hudcancer
Alla typer av förändringar i huden, som sår, knölar, fläckar, märken eller något annat utöver det vanliga är potentiella varningstecken som kan innebära icke-melanom hudcancer eller i värsta fall melanom.

Varningssignalerna för icke-melanom hudcancer börjar med märken på huden. Bland de viktigaste symtomen är uppkomsten av en knöl eller ett “skönhetsfel” som fortsätter att växa under en tidsperiod som kan pågå i månader eller år. Ett sår som inte läker inom tre månader kan också innebära hudcancer.

Basalcellscancer är en typ av långsamt växande cancer som kan noteras genom uppkomsten av röda, fjällande, flacka områden på huden. Det kan också visa sig som små, vaxartade områden som lätt börjar blöda. Vidare kan det yttra sig som mörkblåa, bruna eller svarta områden samt som oregelbundna blodkärl som är synliga under huden.

Skivepitelcancer står för 20% av alla hudcancerfall och det utvecklas i de övre skikten av överhuden. Det upptäcks genom uppkomsten av utväxter som oftast har en grov yta, men kan också utvecklas som platta rodnade områden som långsamt ökar i storlek. Denna typ av cancer drabbar ofta områden i ansiktet och baksidan av händerna.

Kaposis sarkom brukar starta i läderhuden, men kan också starta i de inre organen. Det börjar ofta som ett slags blåmärke, men utvecklas till en tumör.

Tecken och symtom på melanom

Hudcancer

Ett vanligt symtom på melanom är uppkomsten av en ny leverfläck på huden eller en förändring i form eller färg på en befintlig. En annan varningssignal är en leverfläck som har ett annat utseende än andra på huden. I vilket fall som helst är det alltid bäst att låta dig undersökas av din läkare så snart som möjligt.

Ett annat enkelt sätt att upptäcka melanom är att se efter om leverfläcken uppfyller något av följande:

 • Asymmetrisk: ena halvan av leverfläcken ser inte ut som den andra.
 • Ytterkanter: dåligt definierade, ojämna eller onormala ytterkanter.
 • Färg: ojämn färg, inklusive nyanser av brunt eller svart. Märken kan också visa sig; röda, blåa, vita eller rosa.
 • Diameter: en diameter större än 6 mm.
 • Utveckling: förändring i storlek, form eller färg.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.