Riskerna med att äta konserverad mat

Riskerna med att äta konserverad mat

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2022

En stor andel av maten som säljs i livsmedelsbutikerna är konserverad. Det kan verka som om detta är helt i sin ordning och även hälsosamt. Flera studier har dock visat att materialet som konservburkar är gjorda av innehåller en giftig komponent som är hälsoskadlig. Här lär du dig om farorna med att äta konserverad mat.

Konservburkar har en speciell beläggning av bisfenol A-harts. Att lägga detta namn på minnet är inte det viktigaste i sammanhanget. Vad du däremot bör veta är att det ansamlas i kroppen, och dess effekter är inte alls bra. En studie från Harvard University visade att människor som åt konserverad soppa under fem dagar i följd hade en stor mängd bisfenol A i urinen. De mätte sedan nivåerna under ytterligare fem dagar utan konsumtionen av konserverad soppa, och detta ämne kunde då inte längre hittas.

Är bisfenol giftigt?

Bisfenol A (BPA) studeras av många forskare. En publicering av Medical Association Journal avslöjar att denna komponent används för att framställa plast, harts och konservburkar. En rapport gjord i USA visade höga nivåer av BPA hos spädbarn, barn och foster.

Burk på marken

Kanada var det första landet i världen att beteckna det som ett giftigt ämne. EU följde efter och förbjöd användning av ämnet vid tillverkningen av nappflaskor. Dock används BPA-harts fortfarande i andra produkter, som till exempel på insidan av metallburkar avsedda för mat och dryck.

Det finns fortfarande inte tillräckligt med bevis för att kunna påvisa de skadliga effekterna när bisfenol A ackumuleras i kroppen. Djurförsök har dock visat oroväckande resultat. Man vet till exempel att BPA är hormonstörande, vilket betyder att det kan förändra funktionen av hormonsystemet. Det är relaterat till diabetes, hjärt-, kärlsjukdomar och fetma.

Så problemet är inte i första hand vad burkarna innehåller (även om du såklart också bör välja mat med omsorg), utan snarare kontakten maten har med bisfenol A. Därför gör forskarna vad de kan för att hitta alternativ så att BPA ska kunna tas bort från konservburkarna.

Risker med konserverad mat

Utöver burkar används BPA i plast- och vakuumförpackade livsmedel. De enda förpackningarna eller behållarna som är “förskonade” från det är de av glas eller papp. (Har du funderat på hur smaken förändras hos livsmedel beroende på hur de är förpackade?)

Syntetiska kemiska produkter som används för att förpacka, lagra och processa maten är tysta fiender. Ingen vet vad exponering för dessa innebär och vad det kan göra med vår hälsa (eller familjens hälsa).

Människor som äter mycket konserverad mat är mer mottagliga för att exponeras för dessa ämnen som, vilket vi nämnde tidigare, orsakar fetma, hormonella förändringar, hjärtproblem och diabetes.

Konservburkar i pyramid

Sanningen är att det inte finns mycket som är känt kring detta eller om de avgörande förloppen i kroppen. Vad som bekräftats är att burkarna innehåller “populära” giftiga ämnen som till exempel formaldehyd, vilket är känt bland forskarna som cancerframkallande. Det finns även i plastflaskor (i mindre mängder).

Riskerna med tonfiskkonserver

Det råder inget tvivel om att konserverad tonfisk är ett av de mest konsumerade livsmedlen eftersom det inte behöver tillagas och man kan tillsätta det till mängder av recept. Fördelarna med att äta denna fisk (som innehåller omega 3-fettsyror och fosfor) på burk kan knappast rättfärdigas på grund av det kvicksilver som burkarna innehåller.

Kvicksilver är en metall med toxiska effekter som skadar nervsystemet. Bortsett från att finnas närvarande i burkar är även en del fiskevatten världen över kontaminerade med detta ämne. Det kan öka risken att drabbas av hjärtinfarkt, förändringar i nervsystenet, störningar i neurologisk utveckling (hos foster) etc.

Burkar med tonfisk


Riskerna med ytmaterialet på aluminiumburkar

Majoriteten av burkar som används för att lagra mat och som säljs i livsmedelsbutikerna har ett plastlager känt som epoxidharts, som appliceras på insidan. Detta förfarande görs för att förhindra livsmedlen från att reagera med det och deras syror från att erodera materialet. Tanken är att burkarna ska ha lång hållbarhet, vilket är anledningen till att de har en cirkulär form och detta skyddslager på insidan.

Konservförgiftning – ett “gammalt” problem

Rostiga burkar

Om konservproblemet var en nyhet för dig bör du lära dig historien om John Franklins ödesdigra expedition till Arktis där många medlemmar av fartygets besättning dog efter att de ätit konserverad mat. Detta framkom många år senare genom olika studier. Orsaken var blyförgiftning; ett ämne som de använde för att försegla burkarna för hållbarhet. Även om denna berättelse kan vara en myt och metoderna för förvaring av livsmedel har förändrats, är det bra att veta att problemet med konserverad mat inte är nytt.

Detta kanske intresserar dig
7 livsmedel man inte ska äta på kvällen
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
7 livsmedel man inte ska äta på kvällen

Middagen är precis lika viktig som andra måltider. Många människor förbiser dock att det finns livsmedel man inte ska äta på kvällen. Här är sju av...
Innehållet i denna publikation är endast i informationssyfte. Det kan inte under några omständigheter tjäna till att underlätta eller ersätta diagnoser, behandlingar eller rekommendationer från en fackman. Konsultera din betrodda specialist om du har några tvivel och sök dennes godkännande innan du påbörjar några procedurer.