Naveln hyser stora mängder bakterier

Naveln hyser stora mängder bakterier

Skriven av Ekhiñe Graell

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

En studie kring navelns innersta vrår har visat att ett hundratal små organismer bor i det lilla skrymslet. Naveln hyser stora mängder bakterier och det är hem till minst 60 arter av svamp, bakterier och jäst, enligt en ny undersökning.

Enligt Professor Rob Dunn vid University of North Carolina fanns i genomsnitt mellan 60 och 70 olika arter i naveln, men totalt hittade de mer än 1400 olika arter, vilket tyder på en stor skillnad mellan individer.

Dunn och hans kollegor har fram till idag samlat bakterier från skinnet i naveln på 391 studiedeltagare. Deltagarna var män och kvinnor i olika åldrar, med olika etniska bakgrunder, och även med olika hygieniska vanor. Forskarna fokuserade inte bara på bakterierna i studien utan tittade även på svamp- och jästarter de fann.

Vetenskapsmän har bekräftat organismerna genom odlingar och håller nu på att sekvensera DNA från varje art. De preliminära fynden visar att antalet organismer per person varierar i hög grad.

Fram till nu fanns ingen klar bild av varför skillnaden bland bakteriella grupper mellan personer var så hög. Olikheterna hade inget att göra med specifika grupper som kön, ålder, etnicitet eller till och med hur ofta individer duschar. Nej, detta handlar om något annat.

Forskare kom emellertid till slutsatsen att ett litet antal bakteriearter återfinns hos de flesta människor, och att ett hundratal sällsynta arter återfinns hos vissa.

Enligt Dunn är det möjligt att de flesta av oss har några bakteriearter gemensamt, men att de sällsynta arterna beror på individuell historia och att de dessutom är oförutsägbara i sin natur.

Dessa bakterier i naveln är ett skydd 

bakterier i naveln

Forskarna valde att studera naveln delvis på grund av att den har en benägenhet att hysa en stor mängd organismer som inte förändras av bad och dusch, lotioner, ultraviolett ljus eller dylikt.

Även om människor nu kanske är mer uppmärksamma på att tvätta naveln säger Dunn att dessa organismer kan återfinnas på våra underarmar, händer och, uppriktigt sagt, över hela vår kropp, och de spelar dessutom en viktig roll.

Dessa organismer är vårt första försvar mot patogena (sjukdomsalstrande) organismer vi har på vår kropp. De fungerar som en arme som lever på vår hud och när de stöter på en ny patogen är deras första instinkt att slåss mot den. En person som lyckats tvätta bort alla mikrober från kroppen löper en stor risk att utsättas för en dödlig hudinfektion.

De ändrar vårt beteende

I en annan undersökning studerar Professor Elizabeth Archie, från University of Notre Dame, och hennes kollega Kevin Theis mikrobiella samhällen hos människor och likartade djur. De fann att bakterier till och med kan ändra på beteendet hos deras värd.

Exempelvis hittar man steroider och andra naturliga kemikalier i armhålorna. Dessa kemiska föreningar är det huvudsakliga resultatet av bakteriell metabolism. De kan orsaka alla möjliga slags lukter, vilket i sin tur påverkar hur vi beter oss kring andra.

Bland annat absorberar corynebakterier testosteron och omsätter detta till mysk, en lukt som påminner om urin. Andra bakterier absorberar talg och svett och omsätter det till en lukt som liknar lök. Enligt dessa studier finns det omfattande bevis som visar att bakterier producerar starka lukter. Armhålornas lukter är igenkänningstecken mellan oss människor.

Dessa tecken verkar hjälpa oss att särskilja mellan individer. Mammor har till exempel inga problem med att känna igen sitt barn genom att lukta i deras armhåla. Även med dessa familjeband är våra mest intima relationer här i livet de vi har med dessa mycket små organismer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.