Lär dig att vara dig själv: 3 steg för att förstå din identitet

Försök inte att konstant vara andra till lags. Våga vara annorlunda. Att vara dig själv hjälper dig att acceptera dig själv, respektera dig och värdera din identitet. Du är värd det!
Lär dig att vara dig själv: 3 steg för att förstå din identitet

Senaste uppdateringen: 16 februari, 2019

Konsten att vara dig själv kräver mycket mod. Vi lever trots allt i ett samhälle som är fast beslutet att alla ska ha samma identitet; där det ibland krävs att man blir utpekad för att stå ut från mängden. Under barndomen vägleds vi av andra som bestämmer vår väg åt oss. Det har varit så för oss alla: när vi är små blir vi lärda att skilja rätt från fel.

När vi når ungdomen och de tidiga vuxenåren jämför vi oss själva med våra medmänniskor och vill bli accepterade såväl som erkända. Att inte se ut på ett visst sätt eller inte följa vissa normer betyder ofta att vi blir utstötta.

På ett eller annat sätt genomgår vi svåra tider i våra liv. Alla upplever vi stunder när vi inte är oss själva längre, utan snarare har anammat en identitet som andra vill att vi ska ha. Men det kommer en tid när vi stannar upp och frågar oss själva den viktiga frågan: vem är jag egentligen? Snarare än att vara en “värdelös filosofisk fråga” är det en viktig sådan som förtjänar vår uppmärksamhet.

När du finner din riktiga identitet kommer du inse att många av sakerna och människorna omkring dig inte längre passar. De är inte i samklang med ditt, det finns ingen balans. Det är då det är dags att börja göra förändringar.

Vi föreslår att du reflekterar över det.

Sovande kvinna

1. Att vara dig själv är att acceptera din egen identitet

Att vara sig själv är som att ha en vacker, speciell men ändå ömtålig del i sitt hjärta. När du inte är den trogen såras den. Kom ihåg:

  • Din identitet består inte av externa, temporära saker. Med andra ord ska du inte integrera att du är “ett misslyckande” i ditt inre jag bara för att du är arbetslös.
  • På samma sätt är det inte så att du “inte förtjänar att bli älskad” bara för att du nyligen gjort slut med en partner.

Att vara dig själv är att ge dig själv näring från rötterna, från allt du genomgått och upplevt för att bilda ditt eget perspektiv på saker på ett positivt och holistiskt sätt.

Framförallt ska du komma ihåg det här: när du upptäcker din sanna identitet ska du vara trogen de principer som definierar den.

Så varför bryter vi ibland denna överenskommelse med oss själva?

  • Vi prioriterar att vara andra till lags och att vara vad andra vill att vi ska vara.
  • Av rädsla – ibland är vi rädda för att helt och hållet vara oss själva, rädda för att göra andra besvikna och för att inte vara vad de förväntar sig.
  • Vissa gillar inte sig själva som de är. Att inte acceptera sig själv fysiskt och känslomässigt är en farlig källa till frustration.

2. Etiketterna andra tillskriver oss spelar ingen roll

Kvinna i blomma

Samhället vi lever i har en vissa defekt: det fördömer, dömer och stämplar. Människor har ett behov av att stämpla och döma för att kunna känna som om de har kontroll över andra. Om vi stämplar en person som jobbig och löjlig kommer denne tro på det och ge oss mer makt.

Det kan vara så att vi inledningsvis låter oss själva bli kontrollerade av de ej rättfärdigade bedömningarna andra gör av oss. Men vi måste ta steget och se det för vad det är: oljud och tomma ord.  Vad andra säger eller tycker om dig är deras problem. Det är deras egna lilla värld. Det ska inte påverka dig, för det enda som kommer göra dig lycklig är att känna dig fri och stolt över dig själv.

3. Att vara dig själv är att göra förändringar

Personer med lyktor

Att bli bekväm med din identitet gör den inte fixerad eller oföränderlig. Alla som vägrar att ändra en del av sig själva kommer trots allt inte kunna växa. De kommer heller inte kunna anpassa sig till sin omgivning särskilt bra.

Carl Rogers var en av de mest inflytelserika psykologerna på 1900-talet. Hans humanistiska metod har ett ovanligt fokus baserat på några grundläggande idéer:

  • Folk utvecklar sina egna personligheter för att uppnå sina livsmål.
  • När vi accepterar oss själva låter vi oss förändras för att uppfylla våra drömmar.

Denna idé kan verka något motsägelsefull, men överväg detta lilla exempel:

Du är i ett väldigt komplicerat förhållande. Till slut beslutar du dig för att ta steget och avsluta det. Du gör det för att du vet vad du vill och inte vill. Du vill “vara dig själv” och inte nöja dig med ett substitut för lycka och ett förhållande där ni inte är bra för varandra. När du lämnar personen gör du en förändring i ditt inre jag. Du blir starkare. Även om du fortfarande älskade personen så kommer du ihåg vad du förtjänar.

Förändring är att låta dig själv växa och vara dig själv trogen.

Konsten att vara den man verkligen vill vara kräver först och främst att vi accepterar oss själva. Senare går vi framåt med varje seger och varje misstag för att fortsätta bygga vår egen identitet.

Försök alltid att tackla varje dag med lycka och målet att bli en bättre person.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.