Hur man gör en fungerande potatislampa

En potatislampa kan användas för att lysa upp ett rum, men vissa ser inte potatis som något annat än ett livsmedel.
Hur man gör en fungerande potatislampa

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Om du gillade naturvetenskap när du gick i skolan är det här ett experiment för dig. Allt du behöver är en potatis och några enkla material du hittar i järnhandeln för att skapa en potatislampa.

Haim Rabinowitch, från Hebrew University of Jerusalem i Israel, har arbetat i åratal för att skapa en apparat som kan använda potatis för att få fram energi. Denna studie kom från idén att hjälpa människor som inte har tillgång till det elektriska nätet.

Enligt Rabinowitch måste man bara koppla rotfrukten till ett par sladdar, skruvar och givetvis en LED-lampa för att få konstgjort ljus. Studien fann att en enda potatislampa kan användas för att lysa upp ett rum i runt 40 dagar.

Hur man gör en potatislampa

koppar och zink

Vad behöver du?

 • 2 små potatisar (kokta i åtta minuter)
 • 3 koppartrådar
 • 2 kopparstavar eller trådar
 • 2 zinkstavar eller spikar
 • 1 liten lampa

Hur gör man?

 • Vira två av koppartrådarna runt de två trådarna eller stavarna av koppar.
 • Stick in båda i en potatis vardera.
 • Vira den tredje koppartråden runt zinkstaven och stick in den i en av potatisarna.
 • Ta spetsen på koppartråden i denna potatis och vira den runt den andra zinkstaven.
 • Sätt den andra zinkstaven i den andra potatisen.
 • Se till att de två ändarna av tråden som är lös kommer i kontakt med lampan (var försiktig med att inte beröra kopparn).

Hur fungerar det?

koppar i potatis

Potatisen genererar egentligen inte någon elektricitet. Den innehåller askorbinsyra. Denna beståndsdel resulterar tillsammans med kopparelektroder och zink i att elektroner rör sig från en plats till en annan med denna naturprodukt som drivkraft.

Detta fenomen kallas för “redoxreaktion” och har förmågan att sätta på och driva diverse elektriska apparater.

“Potatis valdes eftersom den potentiellt kan odlas var som helst, inklusive i tropiska och subtropiska klimat. Det är den vanligaste grödan i världen.”

-Haim Rabinowitch-

Historien bakom denna potatislampa

Enligt Rabinowitch är potatis det som främst används i skolor för att lära barn om vetenskap, men ändå hade ingen gjort en studie i användningen av denna rotknöl som energi. Fysikern Alessandro Volta och Luigi Galvani hade redan studerat olika metoder för att generera energi på 1780-talet, inklusive:

 • Papper dränkt i saltvatten
 • Att göra “batterier” med två metallplattor och mycket jord, eller en hink vatten.

Potatislampans mysterium

potatislampa

Om experimentet redan demonstrerat funktionen och användningen av en potatislampa, varför har den då inte börjat användas överallt? Enligt Rabinowitch behövs bara “forskning och spridning för att folk ska börja använda potatisar för att producera stora mängder energi, speciellt i områden där elektricitet inte är tillgänglig”.

Men det finns många som motsätter sig denna metod för att generera elektricitet från mat. Biodiesel, som kritiker hävdar tar mat från hungriga eller svältdrabbade befolkningar för att producera energi, anses inte vara ett framgångsrikt eller lämpligt beslut.

Statistik visar dock att det produceras runt 360 miljoner ton potatis per år runt om i världen. Utöver att vara lätta att förvara och ha lång hållbarhet är de dessutom billiga att producera. Det är av just den anledningen som denna typ av teknologi kan vara ekonomiskt gångbar att utveckla och implementera på platser som saknar elektricitet.

Produceringen av zink- och kopparstavar är dessutom lite billigare än en fotogenlampa. Problemet ligger i det faktum att användning av mat för att lysa upp ett rum inte lockar majoriteten av befolkningen.

“Det är låg spänningsmatning, men potatisen räcker för att skapa ett batteri som kan ladda mobiltelefoner och laptops på platser som saknar elektricitet.”

-Haim Rabinowitch-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.