Hur man bör reagera när barn biter

Barn biter ofta för att de inte vet hur de ska hantera sina negativa känslor. Lär dig hur man hanterar detta i den här artikeln.
Hur man bör reagera när barn biter

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Detta är vanligt att barn biter under en fas som uppstår då de är mellan två till tre år gamla. Då barn biter så gör de detta för att de börjar ha känslor som de inte hade tidigare (som ilska, frustration och avundsjuka) och de vet inte hur man kanaliserar det till något positivt.

Det kanske inte är något allvarligt problem, men det är ändå ganska vanligt. De vet inte hur de ska uttrycka det som de känner så de gör det genom att bita.

Varför biter barn?

Det är viktigt att du förstår vad som ligger bakom detta beteende för att få ditt barn att sluta med det. Det uppstår generellt då ett barn övervakas av en person annan än föräldrarna eller då föräldrarna inte är i närheten.

Ibland byter barnen dock sina syskon eller föräldrarna. Att bita är ett uttryck för något och det är viktigt att man reder ut vad. Barn biter p.g.a. en situation som uppstår i hemmet, och det kan vara något av följande:

 • Förlust av en nära släkting eller förälder
 • Ett nytt barns ankomst, vilket gör det första barnet avundsjukt
 • Skilsmässa
 • En flytt eller en miljö som barnet inte är vant vid
 • Bevittnandet av våld inom familjen
 • De känner sig frustrerade, ensamma eller hjälplösa
 • Barn behöver omtänksamma och mer frihet
 • De är upprörda eller överstimulerade
 • De biter som svar på att ha blivit bitna själva
 • Barn kan även bita för att uttrycka kärlek
 • Att bita kan också vara ett uttryck för ilska eller rädsla

Vad bör du göra när barn biter?

Bebis som biter finger.

Det är vanligt att ett barn biter vid en ung ålder, men barnet kommer antagligen sluta med detta då det blir äldre. Att veta att det är ett vanligt problem gör dock inte att föräldrarna känner sig ok med detta beteende. Det uppskattas heller inte av föräldrarna till det barn som har blivit bitet.

Om du upptäcker att du befinner dig i en situation där du ser att ditt barn biter något annat barn eller en lärare så föreslår vi att du följer några av dessa tips. Det är bäst att hjälpa ditt barn att komma över detta stadie så snabbt som möjligt.

Ta hand om det barn som har blivit bitet, men ignorera inte den som har bitit

Om barnet bet ett annat barn så ta lugnt och sansat hand om det barn som blivit bitet, men ignorera inte den som har bitit. Hjälp först offret och se till att det inte behövs medicinsk vård.

Se till att det barn som har bitit inser att det inte kommer få din uppmärksamhet genom detta beteende.

Du bör se till att det barn som bet tar hand om offret så att de kan se att deras handlingar orsakade smärta och skada.

Var inte elak mot barnet – detta kommer bara få barnet att isolera sig och kommer inte vilja förklara varför det betedde sig på detta sätt.

Håll dig lugn och använd inte straff då barn biter

Det är lätt att bli arg när man ser detta aggressiva beteende, men du måste hålla dig lugnt. En våldsam respons, extrema reprimander eller straff kommer bara göda den ilska och frustration som gav upphov till bitandet från första början.

Du bör prata lugnt med barnet och förklara att det gör ont att bli biten och att det är ett beteende som inte bör upprepas oavsett hur argt barnet känner sig.

Prata med ditt barn om hur det bör bete sig då det sig ilsket

Berätta för barnet att det bör söka hjälp från en vuxen när det känner sig argt. Det är vanligt med bitande på förskolor så du bör lära ditt barn att först prata med läraren.

Om ett annat barn tog en leksak från barnet så måste det lära sig att säga till det andra barnet att det inte tyckte om vad det gjorde. Det bör sedan prata med läraren så att denne kan lösa situationen.

Det är väldigt viktigt att du också pratar med läraren eller föreståndaren. Du bör ta reda på hur de hanterar aggressivt beteende och situationer där barnen är arga på varandra.

Använd positiv förstärkning

Att använda positiv förstärkning är betydligt mer effektivt än att fokusera på det aggressiva beteendet. Efter tre års ålder börjar barnen tycka om att socialisera med andra barn. Du bör se till att uppmuntra deras bra beteende då de leker tyst med sina vänner.

Titta så snällt du leker med din vän! Du är så bra!

Prata också dem om att bitas. Då de äter så förklarar du varför vi biter saker som bröd och frukter och varför de inte bör bita sina vänner.

Bit aldrig ett barn

Vissa personer tror att de genom att bita barnet kommer få det att förstå att det gör ont. Inget kunde vara längre från sanningen. Barnet kommer istället att lära sig att det är ett acceptabelt sätt att uttrycka sin ilska.

Det du gör själv framför barnet visar ett starkare budskap än något som du säger till det. Bit aldrig ett barn, inte ens på skämt.

Titta på och ingrip när barn biter

Barn som leker.

Barn kommer lära sig att kontrollera sig själva, men du måste vara medveten om de faktorer som orsakar bitandet. Du kommer då kunna se vad som kan skapa en sådan situation, och du kommer också kunna förhindra att det händer från första början.

När du inser att ditt barn kommer bita någon så måste du vara bestämd. Du bör lugnt ta bort barnet från situationen och förklara varför det är fel att bita.

Det är fel att bita och jag kommer inte låta dig bita din vän.

Avslutningsvis

Du bör påminna barnet om att du älskar det. Det är viktigt.

Den kärlek som du visar ditt barn kommer hjälpa det att uttrycka de känslor som ledde till bitandet. Du bör vara klar med att du inte är ok med detta beteende men att du aldrig kommer sluta älska barnet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.