Hur man bibehåller ett lyckligt äktenskap

Äktenskapet har inte bara skyldigheter utan även friheter. Uppvisa tolerans och kärlek. Varje aspekt spelar en viktig roll när det kommer till att bibehålla ett lyckligt äktenskap.
Hur man bibehåller ett lyckligt äktenskap

Senaste uppdateringen: 23 maj, 2019

De flesta par som blir kära och gifter sig hoppas att de ska spendera resten av sina liv tillsammans utan några problem. Detta beslut är dock inte slutet på vägen, utan ännu ett steg inom relationens historia. Idag kommer du få lära dig hur man bibehåller ett lyckligt äktenskap.

Det hade varit fantastiskt om man hade åldrats tillsammans. Tänk dig att du och din partner älskar varandra och ser efter varandra och uppvisar förtroende, lojalitet och tolerans. Med hjälp av kärleken så kommer ni kunna komma över varje hinder som uppstår i äktenskapet.

Det är viktigt att man kultiverar de aspekter som krävs för att man ska kunna uppnå ett lyckligt äktenskap. Det är viktigt att man går igenom livet och känner sig lycklig, och äktenskapet är inget undantag.

Det fundamentala som gör att man bibehåller ett lyckligt äktenskap

Man och kvinna som gifter sig.

Giftermålet är tyvärr inte ett kontrakt som ser till att två personer alltid stannar tillsammans och är lyckliga under resten av sina liv. Vet du hur man bibehåller ett lyckligt äktenskap? Här är några tips som kan vara till hjälp:

Kommunikation gör att ni bibehåller ett lyckligt äktenskap

Båda personerna bör veta vad den andre tycker om och inte tycker om. De bör sätta sig ner och diskutera olika situationer och lyssna på vad den andre parten har att säga.

Förtroende

Det är viktigt med förtroende för att bibehålla en hälsosam relation. Parterna bör alltid vara ärliga med varandra och inte lura varandra. Att inte lita på en den andra är samtidigt ett tecken på osäkerhet som kan förstöra äktenskapet.

Respekt

Då man är stressad och arg så bör man undvika att säga sårande ord. Problemen kan ibland klargöras samtidigt som den ene eller båda samtidigt känner allt mer besvikelse. Tänk på att ni båda är vuxna och att ni bör respektera varandra.

Självständighet

Det är viktigt för äktenskapet att man spenderar tid med varandra. Detta betyder dock inte att partnerna bör förlora sin individualitet. Varje person måste ha sitt egna personliga utrymme. Man måste låta den andra personen leva ut sina egna drömmar och även ha sitt eget liv.

Intimitet

Sex är väldigt viktigt inom varje relation. Undvik monotoni och prova nya saker. Berätta för din partner vad du tycker om och inte tycker om, och låt aldrig kärlekens flamma slockna.

Äktenskapets vikt

Man och kvinna med laptop.

Äktenskapet utgör ett av kärlekens starkaste uttryck. Det definieras som en institution som etablerar ett band mellan två personer och anses utgöra grunden för samhället.

Det är en av de viktigaste relationerna i en persons liv. En plats som kan utgöra en grund för förtroende och enighet. Det är också många gånger början på familjen.

De samhälle med fler äktenskap kännetecknas ofta av att barn, kvinnor och män mår bättre, jämfört med de samhället där det förekommer ett högt antal skilsmässor. Det är inte bara en personlig preferens utan även en viktig aspekt för samhället.

Fördelar då man bibehåller ett lyckligt äktenskap

Ett lyckligt äktenskap för med sig många fördelar både på ett fysiskt och psykologiskt plan. Det kan också ge paret ett säkrare liv och en större sexuell och intim tillfredsställelse. Bland fördelarna med ett lyckligt äktenskap har vi även:

  • Gifta personer löper mindre risk för kardiovaskulära sjukdomar. Om du dock drabbas så kan du räkna med stöd från din andra hälft för att du ska kunna ta dig igenom detta snabbare.
  • Fysisk kontakt och närhet gör att man utsöndrar mer oxytocin, ett hormon som kan motverka effekterna av stress på kroppen.
  • Att nå medelåldern och befinna sig i en harmonisk relation gör att man klarar av lite bättre.
  • Det är det idealiska tillståndet för att uppfostra barn. Barn som kommer från hälsosamma giftermål har större chans för att lyckas i det vuxna livet.

Tänk på att lyckan inte är ett mål, utan en väg som man färdas på. Det är möjligt med en livslång union, men det är viktigt att man lär sig hur man bibehåller ett lyckligt äktenskap.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kiecolt-Glaser, J. K., & Newton, T. L. (2001). Marriage and health: His and hers. Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.4.472

  • Waite, L. J. (2007). Does Marriage Matter? Demography. https://doi.org/10.2307/2061670

  • Wilson, C. M., & Oswald, A. J. (2005). How does marriage affect physical and psychological health? A survey of the longitudinal evidence. IZA Discussion Paper.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.