Hälsa

Hälsa innebär förebyggande, kunskap och behandling. I denna sektion tillhandahåller vi dig med information om kroppen och hur organen fungerar, åkommor, sjukdomar, behandlingar för dem såväl som första hjälpen.

Fakta om Rapid Sequence Induction (RSI)

Idag vill vi ge dig lite fakta om rapid sequence induction (RSI) – en typ av orotrakeal intubering. Denna procedur utförs vanligtvis på akuten, men för att den ska vara framgångsrik är det nödvändigt att följa en serie steg för…

Att operera in en perifer venkanyl

Att operera in en perifer venkanyl är något som görs genom att blotta venen i en lem eller nacken så att en kortare typ av kanyl kan föras in eller om den kan nå hålvenerna eller höger förmak. Detta resulterar i en…

Behandling av skador på mjuk vävnad

Skador på mjuk vävnad inträffar i de mjuka delarna av det muskuloskeletala systemet. Detta system består av senor, ligament och muskler. Muskler består av en sammansättning av fibrer som kan ändra storlek tack vare sin elasticitet.

Vilka är de olika loberna i hjärnan?

Loberna i hjärnan är de områden som detta organ är uppdelat i enligt funktionerna de utför. Med andra ord är de funktionsmässiga och anatomiska uppdelningar av hjärnan. Denna uppdelning hjälper oss att identifiera ursprunget hos många funktioner som människan har. Läs vidare…

Fakta om rifampicin och tuberkulos

Rifampicin är en antibiotisk medicin för tuberkulos. Den är en semisyntetisk och förstahandsvalet för att behandla denna sjukdom. Läs vidare för att lära dig mer om kopplingen mellan rifampicin och tuberkulos.