Hälsa

Hälsa innebär förebyggande, kunskap och behandling. I denna sektion tillhandahåller vi dig med information om kroppen och hur organen fungerar, åkommor, sjukdomar, behandlingar för dem såväl som första hjälpen.

Hur man tar hand om barn med psoriasis

Psoriasis är en sjukdom som drabbar både män och kvinnor. Runt 2-3% av befolkningen är utsatt för den, men den är ganska sällsynt hos barn. I denna artikel ska vi tala om hur man tar hand om barn med psoriasis.

Hur man tar hand om barn med typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom, men om den kontrolleras korrekt så försämrar den vanligtvis inte livskvaliteten alltför mycket. Barn med typ 1-diabetes kräver speciell vård, men de kan fortfarande leda normala liv. Idag ska vi förklara lite om denna…

Fakta om stereotyp rörelsestörning (SMD)

Enligt DSM-5 involverar stereotyp rörelsestörning repetitiva och icke-funktionellt beteende. Denna sjukdom störa sociala och akademiska aktiviteter, och idag vill vi därför ge dig lite fakta om stereotyp rörelsestörning. Vanligtvis diagnostiseras det vid tidig ålder, vilket betyder att man kan börja behandla det…

Vad läkemedlet dexketoprofen används till

Dexketoprofen är en utbrett använd medicin idag. Det tillhör läkemedelsklassen NSAID, som består av en grupp antiinflammatoriska och smärtlindrande medel. Idag berättar vi vad läkemedlet dexketoprofen används till.

Fem positiva vanor när man har psoriasis

Att följa vissa specifika vanor om man har psoriasis är bra för att minska risken för att den sprids till andra delar av kroppen. Man behöver dock inte oroa sig för att smitta andra, eftersom det är omöjligt. Så hur…

Kostmässiga riktlinjer vid järnbristanemi

Det finns en serie kostmässiga riktlinjer man bör följa vid järnbristanemi. De kan till och med hjälpa dig att förebygga detta tillstånd helt och hållet. Järnbristanemi inträffar på grund av en brist i kvaliteten eller kvantiteten av hemoglobin – en molekyl i…

Symptom och behandlingar för sömnapné

Idag vill vi tala om olika symptom och behandlingar för sömnapné. Känner du någon som lider av sömnapné? Det finns många som har detta andningstillstånd, och det hindrar dem ofta från att få en god natts sömn. Därför tenderar de…