Hälsa

Hälsa innebär förebyggande, kunskap och behandling. I denna sektion tillhandahåller vi dig med information om kroppen och hur organen fungerar, åkommor, sjukdomar, behandlingar för dem såväl som första hjälpen.

Hur läkare använder endotrakealtuber

En endotrakealtub sätts vanligen in genom munnen eller näsan. Tuben säkerställer att luftvägarna är öppna så att patienten kan andas ordentligt. Man använder dessa under generell bedövning, när en patient är under kritisk vård, behöver mekanisk andningshjälp, eller har hamnat…

Subaraknoidal- och subduralblödning

Spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan är två av människans tre hjärnhinnor. Hjärnhinnor är strukturer som tillhör det centrala nervsystemet. Subaraknoidal- och subduralblödning refererar till blödningar som sker i dessa delar. Hjärnhinnorna och subduralblödning Kraniet och ryggraden skyddar hjärnan och ryggraden,…

Anledningar till att njurarna gör ont

Det finns många olika anledningar till varför njurarna kan göra ont. Det första vi behöver säga är dock att det inte är vanligt att känna smärta i dessa organ. Därför ska du alltid ta detta symtom på allvar. Det finns…

Mutationen av coronaviruset förklarad

COVID-19-pandemin fortsätter att spridas över hela världen, och de första indikationerna om mutationen av coronaviruset har över tid fått vetenskapliga bevis. Sedan publiceringen av den första artikeln där man antog att det finns två virusstammar, har forskningen inom det vetenskapliga…