Den psykologiska kostnaden av att ge allt i en relation

Att ge allt när den andra personen inte är på samma nivå kan vara destruktivt för ditt psykologiska välmående. Var försiktig.
Den psykologiska kostnaden av att ge allt i en relation

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att ge allt i en relation kan ha en brutal psykologisk kostnad. Det är dock något vi gör oftare än vi tror, oavsett om samhället säger det till oss eller om vi har lärt oss att göra det.

Att ge allt i en relation är en form av skyldighet vi ger oss själva. Om vi inte gör det kommer andra skylla på oss. Om relationen sedan inte fungerar kommer vi känna att det är vårt eget fel.

Att ge allt i en relation på grund av social press

Kvinna som håller hand

En av uppfattningarna som får många att ge allt i en relation är den falska uppfattningen att vi måste ge 100% av oss själva för att visa den andra personen att vi älskar denne med hela vårt hjärta. Det stora problemet är att du kanske ger 100% majoriteten av tiden, men hur är det med din partner? Ibland ger han eller hon inte ens 20%.

Det bryter ner dig. Du försöker hålla en stabil grund, en grund som förr eller senare kommer fallera. Därefter når du en brytpunkt. Du kan inte vara den enda som ger i förhållandet. I slutändan kommer det ta slut och du kommer vara den som känner sig skyldig.

Den sociala pressen bryter ned oss så mycket att vi inte ser att vår partner inte gör något, och att det kan vara dags att klippa banden. Du har en enorm vikt på dina axlar. Du kanske inte heller kan öppna dina ögon för att se hur det ska vara: ett förhållande där varje person ger 50%. Det är ett hälsosamt band som kan leda till en givande relation.

Att älska någon innebär inte att man bara måste göra uppoffringar. Det innebär inte att man ger av sig själv tills det inte finns något kvar. Att älska någon är inte en kamp. Det är inte ett konstant uppvisande av kärlek så att ingen kan tro något annat. Kärlek – äkta kärlek – får aldrig en person att må dåligt.

Förväntningar drar in oss i en nedåtgående spiral

Kvinna och kram

Utöver uppfattningarna vi har om relationer har vi även förväntningar. Många av dem påverkas av vår miljö, men andra kommer från det tillstånd av kärlek där vi sätter en ögonbindel framför ögonen.

Många av oss har exempelvis orealistiska förväntningar, vilket inkluderar förväntningen att en relation ta sig igenom alla svåra perioder, eller att allt kommer gå bra i slutändan trots alla problem. Det kan göra oss till slavar i vår egen relation.

Vi öppnar inte ögonen för att se dessa problem. Vi behandlar ofta alla problem på samma sätt utan att se skillnaderna. Vi drömmer att vi kommer fortsätta gå framåt oavsett vilket eftersom kärleken övervinner allt.  Kärleken kan dock inte övervinna allt. Antingen finns den där eller så finns den inte där. Kärleken är inte en kamp eller en konstant källa till smärta.

När ett förhållande blir ett stort ansvar är det viktigt att man öppnar sina ögon och stannar till för att se om man är på rätt väg.

För kärleken borde vara vacker, eller hur?

Att älska ska inte vara destruktivt

Målning med känslor

Vi måste göra oss av med uppfattningarna och förväntningarna att kärlek är något vackert men destruktivt.

Kärlek innebär inte uppoffringar eller kamp. Om det är fallet pratar vi inte om kärlek. Konsekvenserna kan bli låg självkänsla, låg självuppskattning och även depression.

Att älska någon innebär inte att man ger 100% av sig själv medan den andra inte gör något.

Förr eller senare kommer du antingen kräva att din partner ger lika mycket, eller så kommer du tröttna på relationen.

Du måste reflektera över vad det innebär att “ge allt i en relation”. Det låter bra i filmerna, men i verkliga livet är det inte lika lätt.

Låt oss lära oss att se kärleken som något som inte behöver betyda smärta. Låt oss öppna våra ögon.

Illustrationer: Daniel Segrove

Bilder: wikiHow.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gonzaga, G. C., Keltner, D., Londahl, E. A., & Smith, M. D. (2001). Love and the commitment problem in romantic relations and friendship. Journal of Personality and Social Psychology. https://doi.org/10.1037/0022-3514.81.2.247

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.