Kejsarsnitt ger bebisar ett "bad" i underlivsbakterier

En ny teknik gör att barn som föds med kejsarsnitt kommer i kontakt med bakteriefloran från mammans underliv. På det sättet tar de del av fördelarna med dessa mikroorganismer.
Kejsarsnitt ger bebisar ett "bad" i underlivsbakterier

Senaste uppdateringen: 22 februari, 2019

En av de viktigaste skillnaderna mellan vaginal förlossning och kejsarsnitt är de mikroorganismer som de nyfödda får. Medan de förstnämnda kommer i kontakt med bakteriefloran i mammans underliv gör de sistnämnda såklart inte det.

Dessa bakterier hjälper till att förbättra immunförsvaret och metabolismen hos barnet, och forskare har frågat sig ifall de som föds genom kejsarsnitt kan komma att lida på grund av det.

För att undersöka det och försöka se om det finns ett sätt att utsätta även de andra barnen för de viktiga bakterierna har en grupp forskare i USA börjat testa att inkubera steriliserade gaser i mammors underliv med målet att kunna “tvätta” barnen två minuter efter kejsarsnittet och överföra dessa mikroorganismer.

Undersökningen…

bebis

För att utröna om denna applicering av mikroorganismer har positiva effekter på de bebisar som fötts med kejsarsnitt analyserade forskarna 18 barn: 7 som hade fötts på vanligt sätt och 11 genom kejsarsnitt varav 4 behandlades med denna nya metod.

Efter en månad visade det sig att de barn som hade fötts med kejsarsnitt och badats med dessa bakterier hade egenskaper som var mycket likartade de som hade fötts på vanligt sätt, jämfört med de som hade fötts med kejsarsnitt och inte fått badet.

José Clemente, som är professor på sjukhuset Monte Sinai i New York, tog del i studien och förklarade att barn innan de föds utvecklar en miljö som är fri från bakterier, men att de kommer i kontakt med dem då de passerar genom vaginaltrakten.

Han lade även till att dessa bakterier är viktiga eftersom barnet annars kan utvecklas mycket annorlunda. Både han och de andra forskarna ansåg att underlivets bakterieflora inte bara hjälper till att motverka sjukdomar utan även ger barnet ett generellt skydd.

Det är därför fundamentalt att barnet utsätts för denna bakterieflora för att det ska kunna utveckla ett starkt immunförsvar.

Preliminärstudie…

Undersökning med mikroskop

Eftersom kostnaden för det hela är minimal är det något som kan bli vanligt i framtiden. Dock säger forskarna att det för tillfället bara är en preliminärstudie och att det behövs mer forskning för att utröna vilka fördelar barnet får.

“Det är en pilotstudie som är menad att utröna om metoden är säker och fungerar”, sa Clemente.

Antalet födda med kejsarsnitt ökar

snitt

WHO har uppskattat att mellan 10-15% av alla födslar kräver kirurgiska ingrepp för att skydda barnet eller modern. Under 2013 var denna procentsats 27,3% av alla födslar, medan det i andra vissa var ännu mer. Colombia hade ett nummer på 43,4%, Mexiko 46,2% och Brasilien ända upp till 55,6%.

Det som står ut mest i dessa fall är att även vissa sjukdomar har ökat som ett resultat, speciellt artrit och tarminflammationer.

Även om många av dessa problem kan ha sitt ursprung i kosten och bruket av antibiotika finns det även en risk att bakteriefloran kan spela en roll.

Detta kanske intresserar dig
Hur du rensar tarmarna på giftiga substanser
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
Hur du rensar tarmarna på giftiga substanser

I denna artikel får du reda på hur du kan rensa tarmarna och bli av med giftiga substanser med hjälp av naturliga kurer och hälsosamma vanor.

Spara

Spara  • Koridze, S., Kintraia, N., & Machavariani, P. (2015). CESARIAN SECTION – HIGHER RATE AND HIGHER CHALLENGES. Georgian Med News.