Baby blues: Vad är det och hur behandlar man det?

Baby blues: Vad är det och hur behandlar man det?
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

Baby blues är ett fenomen som förekommer framför allt hos nyblivna mammor. Det är en psykologisk episod av sorg och en känsla av en sorts överbelastning. Det är kortvarigt, men om man inte åtgärdar det kan det leda till förlossningsdepression.

Att föda barn är en upplevelse som kräver en hel del anpassning. Det finns förändringar i alla aspekter av livet, med början i ens fysiska utseende.

Det uppskattas att upp till 80 % av alla mammor upplever baby blues. Episoden börjar vanligtvis mellan den tredje och femte dagen efter förlossningen. Det varar från några timmar till ett par veckor.

Vad är baby blues?

Baby blues är ett känslomässigt tillstånd som uppstår efter förlossningen, på grund av de hormonella och psykologiska förändringar som uppstår under detta skede.

Kvinnor beskriver det som “en berg-och-dalbana av känslor”. Även om man känner lycka över att ha fött barn, finns också känslan av att allt är väldigt överväldigande och att “världen ramlar över dig”.

Ur en klinisk synvinkel är baby blues ett tillstånd som inte kräver behandling. Det är en normal reaktion på de adaptiva utmaningarna med att få ett barn. Det bör dock övervakas för att säkerställa att det inte utvecklas till förlossningsdepression.

Den största skillnaden mellan baby blues och förlossningsdepression är att baby blues är övergående och inte gör att mamman förlorar sina förmågor. Vid depression, å andra sidan, är symtomen intensiva och tenderar att förvärras, vilket kräver professionell hjälp.

En mamma med baby blues
Känslan av att vara överväldigad av moderskapets ansvar är vanlig. Det är dock viktigt att den inte sitter i över en längre tid.

Symtom på baby blues

Baby blues börjar vanligtvis med en känsla av melankoli och sorg, vilket ofta leder till gråt. Mamman kan också uppleva irritabilitet och humörsvängningar utan synbara skäl.

Mamman kan känna att hon inte klarar att ta hand om sitt barn på ett adekvat sätt eller uppleva att hon inte kommer att orka med allt som ligger framför henne. Detta skapar ofta symtom som följande:

Det uppskattas att 10-15 % av alla mammor som upplever baby blues kommer att utveckla förlossningsdepression. Detta gäller vanligtvis när symtomen är mycket intensiva eller sitter i mer än tre veckor efter födseln.

Orsaker

Vetenskapen känner inte till de exakta orsakerna till baby blues, men det är uppenbart att hormoner spelar en mycket viktig roll i detta tillstånd. Det sker stora förändringar under graviditeten, men även under och efter förlossningen.

Efter förlossningen sker en plötslig minskning av östrogen- och progesteronnivåerna. Det sker också förändringar i prolaktinet och serotoninet. Detta tros spela en roll i fenomenet, men det finns inte tillräckligt med bevis för att bekräfta det.

Baby blues verkar också påverkas av de höga kraven under tiden efter förlossningen. Detta på grund av de förändringar som sker på individ-, par- och social nivå. Allt detta kan vara överväldigande, särskilt för mindre flexibla personer.

Samtidigt kan det finnas en betydande kontrast mellan förväntningar och verklighet. Det finns många myter kring moderskap. Det är ofta idealiserat och mamman känner sig ofta pressad att känna på ett visst sätt.

Hur hanterar man det?

Det bästa sättet att hantera baby blues är att ha realistiska förväntningar på postpartumperioden. Ja, det är underbart att ha fött ett nytt liv till världen, men det är också väldigt krävande och det tar tid att få kontakt med bebisen och den nya situationen.

Modern har rätt att uppleva många olika känslor inför denna upplevelse. Det är viktigt att ge dig själv tillåtelse att känna saker som kan verka olämpligt för andra.

Det är ingen lätt etapp och det finns ingen anledning att låtsas att det är det.

Stöd och förståelse från din partner är nyckeln. Det hjälper också att överväga följande riktlinjer:

  • Förstå att det är något tillfälligt. Ibland kan du känna som att det inte är det, men det är faktiskt det. Dessa känslor kommer att försvinna.
  • Vila så mycket som möjligt. Ordentligt med vila hjälper till att klara dessa episoder på bästa möjliga sätt.
  • Skapa rutiner. Rutiner hjälper till att normalisera hormonnivåerna. De ger dig också en känsla av större kontroll.
  • Be om hjälp. Vänner kan vara till stor hjälp under baby blues, liksom familj och nära och kära.
  • Dela erfarenheter med andra mammor. Detta är ett utmärkt sätt att avmystifiera många aspekter av moderskapet.
  • Kräv inte för mycket av dig själv. Det här är inte en tid att vara perfektionist och försöka få allt att fungera som en klocka. Det är bättre att koppla av och vara flexibel.
  • Unna dig själv. Små goda saker, som en utsökt måltid, att se en film eller gå en promenad, är ett bra sätt att komma över de negativa känslorna.
En kvinna som äter choklad.
Att ge dig själv lite godsaker kan vara ett sätt att varva ner från trycket från moderskapets nya skyldigheter.

Var uppmärksam på baby blues

Tyvärr går baby blues obemärkt förbi för omgivningen . Det är mycket vanligt att kvinnor upplever dessa episoder i tysthet, och även under viss kritik eller ogillande.

Det är mycket viktigt för mammor att vara medvetna om symtomen på baby blues och att lära sig att identifiera när dessa tecken är normala och när de kan vara tecken på förlossningsdepression. Rådgivning är alltid ett alternativ.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Iturrospe, C. V. A. G. (1997). Disforia posparto: analisis de los factores psicosociales de riesgo (Doctoral dissertation, Universitat de València).
  • Rodríguez, S. (2010). Anatomía de… tener un hijo. Fotogramas & DVD: La primera revista de cine, (2006), 38-39.
  • Faisal-Cury, A., Menezes, P. R., Tedesco, J. J. A., Kahalle, S., & Zugaib, M. (2008). Maternity “blues”: prevalence and risk factors. The Spanish journal of psychology, 11(2), 593-599.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.