Att komma över skuld: vi är mer än våra ärr

Ärr är de märken som livets lärdomar lämnat efter sig. Men vi är mycket mer än detta, och vi behöver inte definieras av dem. För vi har lärt oss av våra misstag.
Att komma över skuld: vi är mer än våra ärr

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Många av oss bär på våra ärr som om de vore tunga tyngder. Det är en vikt som gör det förflutna väldigt närvarande. De kan ge en överväldigande känsla som medför djup oro.

Men vi har lätt att glömma bort att dessa ärr inte bör likställas med våra tidigare misstag. Dessa ärr bör inte ses som den skuld som vi kanske upplevde en gång vid ett visst tillfälle.

Vi är mycket mer än våra misstag, men vi har svårt att inse detta. När vi dock förnekar detta, är då vi lider under skuldens tyngd, en skuld som sedan länge borde passerat.

Vad är misstag?

Låt dina ärr vara tecken på att du lärt dig av dina misstag

Bakom ordet “misstag” döljs ett antal övertygelser. Dessa får dig att känna dig dålig när du begår ett misstag. Några av dem är “misslyckad”, “du är inte värdig”, eller “ingen kommer någonsin att tycka om dig”.

I verkligheten kan de misstag du begår göra att det skapas sår, vilka då blir dina sår.

Vissa ärr bör låtas vara ifred. Men de bör vara ett tecken på att du har lärt dig av de misstag du har gjort.

Vi går ofta tillbaka till det förgångna, oftare än vad vi kanske tänker på, och öppnar gamla sår. Det här är sår som vi aldrig har låtit läka helt.

Vi mår dåligt på grund av det som hände i det förflutna. Men det är nuet som är viktigt, inte det som många sedan länge har glömt och som vi borde ha kommit över.

Men hur kommer man över en situation som lämnat kvar sådana märken? Genom att lära sig av den och inte förneka den. Håll inte detta sår öppet.

Låt denna erfarenhet bli en del av ärret. På detta vis låter man såren läka ifred, för att man har lärt sig läxan.

Men ibland fungerar det bara inte. Den största orsaken till detta är för att man känner skuld.

Känslan av skuld håller våra ärr öppna

Släpp skulden för att läka såren

Att känna skuld kan bli till ett stort sår. Manipulativa människor använder din benägenhet att känna dig skuld för att styra dig och få dig att göra som de vill.

Sanningen är dock att du aldrig behöver känna någon skuld inför någonting. Allt det du gjorde en gång i tiden, gjorde du för att du då kände på det sättet, du ville göra det, eller det var bara det som råkade hända.

Så, om det ledde till dåliga resultat, vad kan du göra åt det? När du tänker tillbaka, lär dig av det. Du kan alltid lära dig något av det du gått igenom.

Det spelar ingen roll hur illa det var eller hur stort hinder det var som du snubblade över.

Skulden kan inte hindra dig från att vända blad och gå vidare. Skulden hindrar dig dock från att betrakta det som hände tidigare som en upplevelse du varit med om. I stället lyfter den fram den till nutiden, så att du lever om den i en tid till vilken den egentligen inte hör.

Genom att göra detta identifierar du dig med något som du inte är. Du identifierar dig med något som redan passerat. Finns det något sätt att bli av med detta?

1. Var kommer denna skuld från?

För att utröna var dina ärr kommer ifrån, är det nödvändigt att analysera var skulden du känner kommer ifrån.

  • Det mest troliga är att den kommer från flera övertygelser som omger situationen du gått igenom. Och de får dig att se den från ett mycket negativt perspektiv.
  • Ta ett papper och penna och skriv om det som skett. Försök att släppa er från att man utför en negativ hatyglarna och låt det ta en form, sätt vackra ord på det.

Låt dina känslor uttrycka sig genom dina ord.

2. Inse skillnaden mellan skuld och ansvar

Inse skillnaden mellan skuld och ansvar
  • Skuld kommer från att man utför en negativ handling. Till exempel att vara otrogen mot sin partner.

Denna skuld orsakar återkommande tankar, självbestraffning, beklagande och en vilja att kunna gå tillbaka i tiden och ändra på det som hänt.

  • Ansvar fungerar tvärtom annorlunda. Det lämnar skulden bakom sig och accepterar det faktum att man behöver reparera de skador man har åsamkat.

Till exempel innebär detta att man accepterar sitt misstag och konsekvenserna som kan följa därefter (som att din partner avslutat ert förhållande).

Tack vare ansvar, lär vi oss av de misstag vi gjort. Men skuld gör dock att vi sitter fast och inte kan gå vidare. Som ett resultat, känner vi oss hemska och mår dåligt i flera år efteråt på grund av något vi borde ha kommit över.

Nu förstår du att våra ärr inte kan definiera oss. Snarare visar de oss hur vi agerar och beter oss när vi möter olika situationer i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Garbarino, J. (2015). 4. Emotional Damage: The Consequences of Unresolved Trauma. In Listening to Killers (pp. 105-144). University of California Press.
  • Radebe, M. (2016). Emotional Wound Healing: How to Recover from Emotional Devastation. Xlibris Corporation.
  • Ackerman, A., & Puglisi, B. (2017). The Emotional Wound Thesaurus: A Writer’s Guide to Psychological Trauma. Smashwords Edition.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.