7 giftiga saker som du har i ditt hem

Även om man aldrig kan försäkra sig om att alla riskabla material är borta från ens hem, så kan man försöka använda dem så lite som möjligt för att begränsa ens exponering till dem.
7 giftiga saker som du har i ditt hem
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Det finns en del saker som man kan hitta i nästintill varje hem som oavsett hur vanliga de är fortfarande är giftiga. Idag vill vi upplysa dig om några giftiga saker som du förmodligen har i ditt hem. Var uppmärksam och lägg dem på minnet.

Giftiga saker i hemmet

1. Produkter gjorda av träflis

Varför är produkter gjorda av träflis (som spånskivor) riskabla?

Flis, som är sönderdelat virke, och spån används ofta ihoplimmat med karbamidformaldehyd som är en typ av gift som direkt påverkar andningsvägarna och ögonen.

Det kan också orsaka problem hos djur.

Risken ökar om produkterna är gamla eftersom nya produkter följer striktare regleringar och alla använder inte detta giftiga lim.

Vad kan man göra?

 • För att ta reda på om din möbel är säker måste du verifiera produktens certifikat gentemot internationella standarden, och materialen av vilka träet är gjort måste kollas. Gör dig av med spånskivor så kommer du att ha färre giftiga saker hemma.
 • Kom ihåg att de bör vara i emissionsklassen E1 och inget högre.

2. Mattor och heltäckningsmattor

Matta
Varför är min matta farlig?

Mattor är gjorda med olika lim och färgmedel. Dessa produkter kan frigöra flyktiga organiska ämnen som kan orsaka huvudvärk, allergier och utmattning.

Heltäckningsmattor kan vara speciellt skadliga då de täcker hela golvet och är fastklistrade i golvet. Detta gör det ännu svårare att rengöra och få bort damm som kan orsaka allergier och astma.

Vad kan man göra?

 • Om din heltäckningsmatta är väldigt gammal är det en god idé att skaffa en ny som är gjord med naturliga material och som inte har blivit behandlad.
 • Det är en god idé att undvika stora mattor för att underlätta städning.

3. Laserskrivare

Laserskrivare släpper ut små partiklar i luften som kommer från pulvret i skrivaren. Dessa partiklar kan tränga ner i lungorna och leda till en rad lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad kan man göra?

 • Om du har en laserskrivare hemma så bör du se till att den är placerad i ett välventilerat rum.

4. Nappflaskor

Nappflaska

Nappflaskor görs oftast av polykarbonatplast. Denna typ av plast skapas med hjälp av en kemikalie som heter bisfenol A (BPA).

Det är en slags plast som har en struktur som starkt påminner om människokroppens östrogen och har blivit känd som en “hormonförstörare”. Denna plast kan nämligen orsaka allvarliga hormonella rubbningar hos barn.

Vad kan man göra?

Det bästa man kan göra är att leta efter alternativa produkter som är gjorda med säkra material. Kolla alltid produktbeskrivningarna efter komponenten BPA innan du köper något så bidrar du till färre giftiga saker i hemmet.

5. Madrasser

Många madrasser har höga halter av polybromerad difenyleter som kan orsaka allvarliga hälsoproblem när man exponeras till det.

Detta material är speciellt farligt för barn.

Vad kan man göra?

 • Gamla madrasser har med högre sannolikhet denna substans i sig. Om du inte har bytt madrass på länge så är det dags att byta ut den mot en ny som är gjord av naturliga material.

6. Matlådor

Matlådor i olika storlekar

Matlådor är typiskt sett gjorda av plast. Detta innebär att de förmodligen innehåller en hel rad kemiska komponenter, såsom ftalater.

Dessa kan påverka det endokrina systemet, fortplantningssystemet och orsaka högt blodtryck samt insulinresistens.

Vad kan man göra?

 • Testa att byta ut plastmatlådor mot behållare i glas och keramik så långt som möjligt.
 • I annat fall kan du välja matlådor som är gjorda av polyetylen eller polypropen.
 • Glöm inte att man aldrig ska värma mat i mikron i ett kärl som är gjort av tunn plast.

7. Mjukgörande medel för kläder

Mjukgörande medel för kläderna lämnar dina kläder mjuka och sköna, men i själva verket täcker de också kläderna med ett lager av giftiga kemikalier.

Dessa kan orsaka hudirritationer, andningsproblem och huvudvärk.

Vad kan man göra?

 • Även om du inte använder mer än den rekommenderade mängden är det bättre att undvika att använda mjukgörande medel, speciellt när du tvättar barns kläder.
 • Du kan alltid använda naturliga metoder för att få en god doft på kläderna.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bustamante-Montes, P., Lizama-Soberanis, B., Olaíz-Fernández, G., & Vázquez-Moreno, F. (2001). Ftalatos y efectos en la salud. Revista Internacional de Contaminacion Ambiental. https://doi.org/10.1021/jp811282f
 • Goloubkova, T., & P, M. S. (2000). Bisfenol ­ A. Scientific Eletronic Library Online. https://doi.org/10.1063/1.1146042
 • Covarrubias Velázquez, H. E., Galindo, A. S., & Facio, A. O. C. (2016). RESINAS TERMOESTABLES DE FENOL-FORMALDEHÍDO. Rev. Iberoam. Polímeros.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.