Rekommendationer till dig som vill sluta röka

Rekommendationer till dig som vill sluta röka
Maricela Jiménez López

Granskad och godkänd av läkare Maricela Jiménez López.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Enligt Världshälsoorganisationen dör varje år 6 miljoner människor av tobaksrelaterade orsaker varav cirka 600,000 uppskattas vara passiva rökare. Rökning är en av de vanligaste och skadligaste missbruken som finns; cigaretter kan innehålla upp till 4,000 giftiga ämnen som ett resultat av deras förbränning, vilket gör dem dödliga för hälsan hos många av kroppens organ. Men hur gör man om man vill sluta röka?

Vilka konsekvenser står rökare inför?

Lungor med cigaretter

Med tiden kommer människor som är beroende av cigaretter att drabbas av allvarliga hälsokonsekvenser som även kan leda till döden; bland dessa konsekvenser finns:

 • Dålig andedräkt eller halitos: med tiden tenderar rökare att drabbas av dålig andedräkt på grund av nikotin, vilket är ett svårt problem att lösa och som kan leda till avståndstaganden i den sociala miljön.
 • Lungcancer: rökning är den vanligaste orsaken till cancer i andningsorganen.
 • Andra typer av cancer, såsom cancer i mun, svalg, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, livmoderhals/livmoder, njurar och urinblåsa.
 • Sjukdomar i cirkulationssystemet: tobaken och nikotinet den innehåller minskar tjockleken hos artärer och kranskärl samt ökar hjärtfrekvensen och blodtrycket.
 • Sjukdomar i andningssystemet, såsom kronisk bronkit, emfysem med flera.
 • Cerebrovaskulära sjukdomar såsom aneurysm.
 • Manlig impotens och förlust av sexuell lust.

Vilka är fördelarna med att sluta?

Varje tillfälle är det rätta för att avsluta den dåliga vanan att röka. Som vi sagt ovan är detta missbruk dödligt och utgör ett mycket allvarligt hot mot den globala hälsan, så om du är en tobakskonsument gör du bäst i att börja sträva efter att lägga av så att du kan leva ett sunt och sjukdomsfritt liv. Fortsätt läsa om du vill sluta röka.

Här är några av de många anledningarna till varför du bör sluta:

 • Bara två dagar efter att du upphört att använda cigaretter och/eller tobak har kolmonoxiden och nikotinet försvunnit och därmed har syrehalten i blodet ökat och ditt utseende förbättrats.
 • Efter tre eller fyra dagar börjar mängden slem i halsen och luftrören minska och sålunda kommer du uppleva färre andningssvårigheter.
 • Vid fem eller sju dagar har ditt lukt- och smaksinne förbättrats.
 • Vid tre månader har lungfunktionen förbättrats med 5%.
 • Efter ett år är risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar halverad.
 • Efter fem år har risken att drabbas av cancer i svalg, matstrupe och urinblåsan minskat med hälften. Vid denna tidpunkt har rökaren förlorat behovet att smaka tobak och kommer att vara helt fri från det.
 • Förutom att minska risken för cancer har det också fördelar för din emotionella hälsa. Det kommer att hjälpa dig att få mer kontroll över ditt liv och kommer också att spara dig mycket pengar varje år.

“Jag är redo och vill sluta röka”

Sluta röka

Planera för att sluta röka

Om du känner dig redo att sluta röka är dessa några mycket effektiva rekommendationer för att hjälpa dig att sluta innan det är för sent för din hälsa.

 • Bestäm ett datum då du ska sluta röka: du bör sluta röka helt på valt datum. Under dagarna före det valda datumet måste du gradvis minska din dagliga konsumtion.
 • Gör dig av med cigaretter och askkoppar: undvik alla typer av objekt som påminner dig om tobak. Dessutom bör du rengöra allt som ådragit sig cigarettlukt.
 • Hitta hälsosamma alternativ: du kan äta en frukt i stället för att röka en cigarett. På marknaden finns det särskilda tuggummin som förebygger ångest av rökning. Drick vatten eller te; det hjälper dig också att eliminera ångest.
 • Identifiera tillfällen då du får begär och utarbeta en strategi för att undvika dem. Försök att hålla dig upptagen med aktiviteter som du tycker är roliga, motion, umgänge med vänner, shopping eller tid med din familj.
 • Planera en motionsrutin och ha disciplin: detta kommer att hjälpa dig att förbättra din hälsa och även befria dig från begär.
 • Om missbruket är starkt, leta efter stödgrupper: på dessa platser har man utformat bra strategier för att sluta med tobak och de kommer att ge dig tuffare alternativ för att bli av med denna otäcka vana.
 • För att lindra ångest, tugga morötter, äpplen eller selleri.
 • Be dina vänner att inte röka omkring dig och inte ens tänka tanken att erbjuda dig en cigarett. Berätta om din plan att sluta.
 • Ta pauser i arbetet och dra nytta av denna tid för att få lite frisk luft, dricka vatten och äta hälsosam mat.

Har du några tips att dela med dig av till personer som vill sluta röka?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.