5 orsaker till förhöjt alkaliskt fosfatas

När halterna av alkaliskt fosfatas inte längre ligger inom normala parametrar, är det möjligt att detta beror på någon typ av sjukdom eller speciell situation.
5 orsaker till förhöjt alkaliskt fosfatas
Grecia Morillo

Skriven och verifierad av kirurg Grecia Morillo.

Senaste uppdateringen: 19 september, 2022

Alkaliskt fosfatas (ALP) är ett enzym som finns i huvuddelen av kroppens vävnader. Dock är det mest framträdande i levern. Det finns också i gallblåsan och gallgångarna samt i benvävnaden.

Så det finns med andra ord distribuerat i hela kroppen i olika former, och de som kallas isoenzymer kommer ursprungligen från levern och benen.

Alla dessa kan kvantifieras separat med ett blodprov, om det behövs.

 • Normala nivåer på alkaliskt fosfatas ligger i intervallet 30 till 140 µkat/l.
 • När dessa nivåer passerar över gränsen kan närvaron av olika sjukdomar utläsas. Många av dem är orsaken till de förhöjda nivåerna.

5 orsaker till förhöjt alkaliskt fosfatas

1. Leversjukdom

Vissa sjukdomar kan visas genom förhöjda värden av alkaliskt fosfatas

Nivåerna av alkaliskt fosfatas kan förändras och öka som en följd av olika leversjukdomar.

Detta är exempelvis fallet för viral hepatit. Denna sjukdom ökar inte bara transaminaserna (ASAT), utan även detta enzym. Detta beror på inflammation i organet och överproduktion av bilirubin.

Det förekommer också vanligtvis vid andra akuta sjukdomar. Till exempel vid obstruktion av gallvägarna vid kolecystit, och vid kroniska sjukdomar som levercirros. Det kan också uppstå som en konsekvens av levercancer.

2. Skelettsjukdom

 • En av de skelettsjukdomar som är kända för förhöjt alkaliskt fosfatas är Pagets sjukdom.

Denna sjukdom leder till att benen successivt bryts ner och deformeras. Men genom att kontrollera sjukdomen kan nivåerna återgå till de normala.

 • Detta enzym kan också öka som resultat av vissa typer av cancer som skapar metastaser eller invaderar benet.

Och, i likhet med det föregående fallet, om man får snabb och effektiv behandling, kan värdena återgå till sina normala nivåer.

3. Tumörer

Höjda nivåer är sammankopplat med Hodgkins lymfom.

En sorts tumörer eller neoplastiska processer som leder till höjning av alkaliskt fosfatas är Hodgkins lymfom.

Tumörkaraktäristiken på lymfknutorna orsakar en ökning av detta enzym som kan bestämmas genom blodprov.

Som en del av denna sjukdom i lymfknutorna, sker en förändring i leverfunktionerna. Det är detta som påverkar nivåerna av ALP.

Detta är dock ett laboratoriefynd som kan upptäckas i sjukdomens avancerade stadier, så detta visar på allvarlighetsgraden av situationen och att man befinner sig i långt gångna stadier av detta tillstånd.

Andra tumörer som kan orsaka höjda nivåer av alkaliskt fosfatas är cancer i:

 • Lungor
 • Äggstockar
 • Prostata
 • Svalg
 • Testiklar

4. Graviditet

Efter början av tredje trimestern producerar moderkakan det alkaliska fosfatasenzymet.

Detta påverkar de allmänna värdena i kroppen och ökar dem över normala intervall. I allmänhet ligger intervallet i denna period mellan 140 och 250 µkat/l.

Men på samma vis som med det fysiologiska tillståndet, är denna enzymökning inte en orsak till oro. Det är ett nödvändigt ämne för proteinsyntes, och för att bilda kalk i ben och brosk hos fostret.

Om enzymnivåerna stannar kvar i detta förhöjda intervall efter födseln, kan det dock finnas någonting annat som orsakar det.

5. Specifika läkemedel

Informera din läkare om vilka mediciner du tar

Många av dagens läkemedel har en egenskap som ökar de nivåer av alkaliskt fosfatas som syns vid blodprov.

Bland de mediciner som vanligtvis har denna effekt är:

 • Antacida läkemedel som ranitidin
 • Mediciner mot epilepsi och kramp som fenytoin och karbamazepin
 • Makrolidantibiotika som erytromycin
 • Läkemedel mot högt blodtryck och kärlkramp, som verapamil

Därför bör du, när du träffar din läkare, informera henne eller honom om de mediciner som du brukar ta.

På så sätt kan de förutse ökningen av alkaliskt fosfatas och inte direkt koppla detta till möjliga sjukdomar som kan öka nivåerna.

Detta är möjligt att uppnå med en fullständig medicinsk historia och en god relation mellan doktor och patient.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.