Thumb Author Sara Viruega

Sara Viruega

Farmaceut, expert på kosmetika och dermofarmaci.


Examen i farmaci från University of Salamanca, en universitetsexpertexamen i kosmetika och dermofarmaci från UNED och har ett brett utbud av kurser som stärker hennes yrkeskunskaper.

Om författaren

Examen i farmaci vid University of Salamanca 2016. Hon har även titeln Universitetsexpert inom kosmetika och dermofarmaci från UNED, som hon fick 2017. För att stärka sin yrkesprofil har hon gått olika fortbildningskurser frånGeneral Council of Pharmaceutical Colleges såsom Personalized Dosing Systems (2016), Healthcare Pharmacy and Eye Health (2017) och Rational Use of Antibiotics and Waste Management (2018). 2017 tog hon också en kurs om formulering av individualiserade läkemedel vid MICOF i Salamanca. Hon har två års erfarenhet som farmaceutpå Community Pharmacy Office och arbetar idag med digitala medier med populärvetenskap inom området psykofarmakologi. 2017 publicerade hon en artikel om Mikroinkapsling av svampdödande läkemedel i albuminbelagda liposomer i tidskriften FarmaJournal magazine.