Thumb Author Lourdes Martínez

Lourdes Martínez

Farmaceut och näringsspecialist


Examen i farmaci från universitetet i Sevilla, Spanien. Under de senaste fyra åren har hon utökat sin yrkesutbildning med olika kurser och inriktningar. För närvarande doktorerar hon i molekylärbiologi, biomedicin och klinisk forskning.

Om författaren

Examen i farmaci 2014 från University of Sevilla och är för närvarande doktorand i molekylärbiologi, biomedicin ochklinisk forskning vid samma institution. Under de senaste fyra åren har han ägnat sig åt att stärka sina yrkeskunskaper genom olika kurser och specialiseringar, bland vilka följande sticker ut: Näring och träning via Institute of Education Sciences (ICE), på University of Sevilla, 2017; Farmaceutisk vård. Matberedningar i samhällets apotek i Aula Mayo, certifierad av fortbildningskommissionen för det nationella hälsosystemet 2017; Hur genom utvecklades och Näring, gener och hälsa vid University of Navarra (2016-2017); Hälsobioteknologi vid Camilo José Cela University 2015, och Hälsoutbildning inom mat och näring via Rey Juan Carlos University 2014. Hon har lång erfarenhet av skriftlig och muntlig kommunikation, både på engelska och spanska, och ett stort intresse för populärvetenskap. Under 2014 och 2015 gjorde hon en handledd praktik på 6 månader på Santa Marina Pharmacy i Córdoba.