Thumb Author Laura Ruiz Mitjana

Laura Ruiz Mitjana

Psykolog


Examen i psykologi. Hennes specialområde är neuroutvecklingsstörningar (autism och intellektuell funktionsnedsättning). För närvarande arbetar hon som barn- och ungdomspsykolog och ger vård till ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och tillhörande psykiska störningar.

Om författaren

Examen i psykologi vid University of Barcelona 2015 samt magisterexamen i Klinisk psykopatologi hos barn och ungdomar vid Autonomous University of Barcelona 2017.

Hennes specialområde är neuroutvecklingsstörningar som autism och intellektuell funktionsnedsättning. För närvarande arbetar hon som barn- och ungdomspsykolog vid Catalan Association of Fragil X Syndrome och på det multidisciplinära centret Món Pediàtric (Barcelona).

Hon arbetar också som psykolog på yrkescentret Fundació Asproseat Proa Esplugues, där hon ger vård till ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och tillhörande psykiska störningar.

Hon har skrivit för digitala tidningar som Psicología y Mente, La Guía Femenina, AZsalud, Mirial och den spanska versionen av Steg för hälsa. Yrkeslicensnr: Catalonia COPC 26993.