Thumb Author Laura Fernández Sánchez

Laura Fernández Sánchez

Psykolog och dietist


Examen i psykologi och tekniker i dietetik. Laura Fernández Sánchez ägnar sin tid åt förebyggande av ätstörningar i olika föreningar och stiftelser.

Om författaren

Examen i psykologi och hälsa från Open University of Catalonia (UOC) 2019 och som högre tekniker i dietetik från Centre d'Estudis Catalunya 2010.

Hon har även en utbildning i fysisk aktivitet och hälsosamma livsstilsvanor vid Orthos School of Fitness and Manual Techniques, Barcelona. Hon fokuserade sin praktik på matens psykologi. Idag studerar hon vid Mindful Eating Institute i Nutritional Coaching.

Efter mer än 10 års arbete inom kost och träning, fokuserar hon idag på förebyggande av ätbeteendestörningar på Associació contra la Anorèxia y la Bulímia (ACAB) och Fundació Imatge i Autoestima , där hon håller föredrag och andra aktiviteter för ungdomar, familjemedlemmar och yrkesverksamma.

Hon kombinerar sitt arbete med innehållsspridning från sitt personliga projekt Psiconutrición, vars mål är att lära ut hur man tar hand om sig själv på ett heltäckande sätt, med skapandet av hälsosamma vanor, både individuellt och i grupp.