Thumb Author Irene Nora Melamed

Irene Nora Melamed

Läkare


Doktor med examen. Professor på universitetsnivå, samordnare av utrymmen för utbildning i samband med hälsa och ungdom, samt föreläsare i medicinska frågor i nationella och internationella sammanhang.

Om författaren

Har tagit examen i medicin från University of Buenos Aires  (1978). Hon har en magisterexamen i bioetik och juridik från University of Barcelona (2010) och ett diplom i vetenskaplig journalistik från Favaloro University beviljat tack vare Editorial Perfil Scholarship (2018).

Han avslutade sitt residens i pediatrik vid "Ricardo Gutiérrez" Children's General Hospital (Buenos Aires) och var senare med och grundade ungdomsavdelningen av nämnda institution. Mellan 2014 och 2018 var han vice ordförande för Argentine Society for Comprehensive Adolescent Health (SASIA).

Han arbetar för närvarande i den privata sfären på hälsoinstitutioner inom området pediatrik och ungdomars hälsa. Hon är också professor i bioetikprogrammet vid den latinamerikanska fakulteten för samhällsvetenskap (FLACSO) , med lång erfarenhet av onlineutbildning och författare till bioetikbloggen för samma program.

På samma sätt är hon samordnare av träningsutrymmet  Saludyadolescence , nuvarande medlem av Society for Adolescent Health and Medicine (SAHM) och föreläsare om barn- och ungdomshälsofrågor i nationella och internationella sammanhang.