Thumb Author Gabriel Alejandro Rojo Pittatore

Gabriel Alejandro Rojo Pittatore

Tandläkare och magisterexamen i parodontologi och implantat


Examen i tandvård från National University of La Plata, Buenos Aires, en magisterexamen i parodontologi och implantat och en doktorsexamen från University of Buenos Aires, Argentina. Han arbetar idag på en privat praktik på Dental Rojo Pitattore.

Om författaren

Examen i tandvård från National University of La Plata, Buenos Aires, en magisterexamen i parodontologi och implantat och en doktorsexamen från University of Buenos Aires (UBA), Argentina.

Under sina år av erfarenhet och professionell utveckling har han tagit olika kurser såsom
Installation av dental radiodiagnos, yrkesriskförebyggande (grundnivå), uppdatering av protodonti och implantat, yrkesriskplanering, ortodonti: introduktion till tekniken rak käke, Dr. González Cuesta, Parodontologi som en grundläggande disciplin för restaurerande tandvård Dr. Hugo Romanelli, Core vent, benintegrerat implantatsystem, Dentala lim, Dr. John Kanka, Avancerad implantologisk kirurgi, Dr Julio Acero Sanz och guidad vävnadsregenerering.

Därtill har han deltagit i den internationella kongressen för den italienska föreningen för parodontologi och implantologi (Florens, Italien) och arbetar idag på en privat praktik på Dental Rojo Pitattore.