Vilka är tecknen på en medelålderskris?

En medelålderskris är mer än att köpa en dyr sportbil eller börja "klä sig yngre". Upptäck de psykologiska konsekvenserna av detta viktiga ögonblick av transformation i den här artikeln.
Vilka är tecknen på en medelålderskris?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Runt 45 års ålder börjar många människor uppvisa betydande beteendeförändringar. De kan till exempel köpa dyra varor, lägga sig till med en ny modestil, impulsivt säga upp sig från jobbet eller börja ifrågasätta sin relation till sin partner. Alla dessa saker, som är förknippade med en medelålderskris, har en djupare innebörd.

Att möta rädslan för att åldras, ta ansvar för betydande personliga förluster eller rannsaka sina prestationer fram till denna punkt är exempel på den psykologiska process som äger rum i detta viktiga skede. Av den anledningen, även om vissa människor upplever denna kris redan före 40 års ålder och andra först efter 50, är ​​det värt att veta mer precis vad detta stadium innebär.

Vad är en medelålderskris?

En medelålderskris är inte ett kliniskt begrepp i sig, och det är inte heller en erkänd störning i någon diagnostisk manual. Utan vad det handlar om är ett antal förändringar som vi kan gå igenom när vi når medelåldern. Dessa förändringar kan vara på en mental, emotionell och beteendemässig nivå.

Vi kan definiera det som en känsla av ångest, rastlöshet eller känslomässig förvirring som inspirerar till livsstilsförändringar. Ibland är dessa progressiva. Andra gånger är dessa förändringar drastiska och överdrivna, vilket till och med kan vara skadligt för personen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  7 livsförändringar som gör att du ser och känner dig ung

Hur yttrar sig en medelålderskris?

En medelålderskris yttrar sig inte på samma sätt eller med samma intensitet för alla. Vissa tecken kan dock vara indikationer på att någon har att göra med denna interna övergång.

Först och främst kan det orsaka fysiologiska förändringar, som förändringar i sömnmönster och aptit, eller psykosomatisk smärta. Det är också mycket vanligt att personen upplever humörsvängningar, vilket kan göra dem mer irriterade, ledsna eller tillbakadragna.

Den som går igenom krisen kan välja att avsäga sig en del av sitt ansvar och ge sig ut för att söka efter äventyr. De kan förändra sitt beteende mycket dramatiskt eller börja uppföra sig olämpligt. Att säga upp sig från sitt jobb impulsivt, ansöka om skilsmässa, ha en affär utanför äktenskapet eller köpa något väldigt dyrt är mer drastiska och uppenbara tecknen. Vissa människor bestämmer sig också för att förändra sitt utseende, byta umgängeskrets eller lägga om sin livsstil.

kvinna går i klackar med shoppingkassar
Att lägga sig till med överdrivna utgifter eller att köpa dyra föremål är båda beteenden som är förknippade med en medelålderskris.

Varför uppstår kriser mitt i livet?

En medelålderskris uppstår när en person når medelåldern, men den liknar många av de andra övergångar vi upplever som människor. Till exempel att gå från barndom till tonåren.

I synnerhet är detta en förändring i livsfasen som konfronterar oss med många aspekter på en psykologisk nivå:

  • När vi märker att vi är mitt i en livscykel kan vi uppleva en rädsla för att åldras eller en rädsla för att dö.
  • Vi börjar omvärdera våra livsval och analysera våra prestationer och nederlag. Därför kan vi känna oss missnöjda, frustrerade eller ångra hur tidigare händelser har utfallit.
  • Vid den här perioden kan vi ifrågasätta våra prioriteringar och mål. Det är också möjligt att vi känner ett behov av att förändra dem.
  • Enligt forskning sammanfaller medelåldern med den fas i livet då vi upplever lägsta nivå av mänsklig lycka (som börjar avta i tonåren och sedan går upp igen fram emot ålderdomen). Av den anledningen är känslor av tomhet, ensamhet och missnöje vanligare.
  • Utöver de interna reflektioner och analyser som uppstår från det viktiga ögonblick personen går igenom, spelar även yttre händelser en nyckelroll. Vid 45-50 års ålder kan många djupgående förändringar inträffa, som att barn lämnar hemmet, våra föräldrar kan uppleva försämrad hälsa eller rent av dö, eller när klimakteriet inträffar för kvinnor.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Kvinnor är mer stillasittande efter pensioneringen, enligt studie

Hur kan du komma över en kris i medelåldern?

För det första är det inte alla som upplever en medelålderskris. Detta är förstås inte heller ett problem för alla som upplever den.

Du kan se detta ögonblick av transformation som en möjlighet till reflektion, tillväxt och förändring. Att analysera dina prioriteringar, sätta nya mål eller förändra vissa aspekter av ditt dagliga liv som inte längre tjänar dig på bästa sätt, är helt naturligt och fördelaktigt.

Men om du upplever den här krisen som en stressig, skrämmande eller förvirrande tid bör du hantera dessa känslor. Att vara uppmärksam på vilka känslor du har och uttrycka dem är nyckeln. På så sätt kan du bearbeta dem och nå ett positivt stadium och undvika att förlänga obehaget.

kvinnan ser betänksam ut
Kvinnor upplever fysiska förändringar under klimakteriet som kan bidra till en medelålderskris.

När ska du söka professionell hjälp i en medelålderskris?

En medelålderskris kan för vissa människor vara destruktiv om de inte klarar av att hantera den. I dessa fall är professionell hjälp nödvändig.

Om du har känslor av sorg, skuld eller apati som är intensiva, sök hjälp. På samma sätt, om ditt impulsiva beteende negativt påverkar ditt personliga liv, ditt arbete eller din sociala krets, behöver du stöd från andra.

För att sammanfatta, hur du hanterar denna potentiella kris kommer att avgöra om förändringen är positiv eller negativ. Det kan leda till depression, ångest och destruktiva beteenden. Men det kan också inspirera dig att bli bättre, sätta upp nya mål (som du tidigare inte har prioriterat) och göra det möjligt för dig att återupptäcka dig själv.

Kom ihåg att varje kris är en möjlighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Magna, P., & Pazzagli, A. (2007). La crisis de la mediana edad: el período de la menopausia en la mujer. Tredimensioni4, 162-173.
  • Wethington, E. (2000). Expecting stress: Americans and the “midlife crisis”. Motivation and Emotion24(2), 85-103.
  • Oles, P. K. (1999). Towards a psychological model of midlife crisis. Psychological reports84(3_suppl), 1059-1069.
  • Weiss, A., King, J. E., Inoue-Murayama, M., Matsuzawa, T., & Oswald, A. J. (2012). Evidence for a midlife crisis in great apes consistent with the U-shape in human well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences109(49), 19949-19952.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.