Vad är sexuellt förtryck och varför är det så vanligt?

Sexualitet är en del av den mänskliga naturen. När den förträngs kan detta därför leda till negativa konsekvenser. Varför uppstår egentligen sexuellt förtryck? Vi berättar.
Vad är sexuellt förtryck och varför är det så vanligt?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 07 januari, 2024

Känner du dig obekväm eller generad av att tänka på sex, prata om det eller höra om det? Trots att människan är en sexuell varelse upplever vissa av oss obehagliga känslor när det kommer till denna del av vår identitet. När detta händer kan det bero på sexuellt förtryck.

Vissa rådande sociala och kulturella bestämningsfaktorer skapar myter gällande sexualitet och kan göra så att det blir ett tabubelagt ämne. Detta kan göra att vi ser på sexuella upplevelser och uttryck som något oacceptabelt eller oönskat. I sin tur kan det leda till att vi börjar dölja dessa naturliga impulser. Vad är konsekvenserna av detta? Hur kan man motverka dem?

Vad orsakar sexuellt förtryck?

Sexuellt förtryck är inneslutningen av sexuella uttryck. Detta innebär att sexuella tankar, förnimmelser och önskningar döljs eller ignoreras eftersom de anses olämpliga och skamliga.

Vad kan då få en person att förtränga dessa naturliga impulser? Tja, det finns många faktorer som i kombination kan ge upphov till detta fenomen. Följande är några av de vanligaste:

 • Traditionella könsroller som fastslår, kulturellt, att kvinnor måste vara ödmjuka och att sexuell impuls och begär är en manlig tendens.
 • Vissa religiösa rörelser som betraktar sexualitet som något syndigt, skamligt och straffbart.
 • Den uppfostran man fått av familjen. I vissa hem anses sex vara ett tabubelagt ämne vilket gör att minderåriga inte får tillräckligt med information.
 • Tidigare erfarenheter spelar också en avgörande roll. Att ha upplevt kränkande eller otillfredsställande sexuella relationer kan leda till sexuellt förtryck.

Möjliga konsekvenser av sexuellt förtryck

Sexuellt förtryck.
Sexualitet är en grundläggande aspekt av allas liv. Ett undangömmande av dessa kan leda till många konsekvenser.

Sexuellt förtryck kan leda till allvarliga konsekvenser i en persons liv, eftersom det innebär att man förnekar en grundläggande del av sig själv. Skuld och skam åtföljer ofta denna situation, vilket skapar känslomässiga obehag.

Detta kan göra att man känner sig väldigt obekväm med sexuella tankar eller önskningar (trots att dessa är naturliga), och tendera att straffa sig själv mentalt eller försöka jobba bort denna tendens.

Liknande så kan låg självkänsla, depressiva tillstånd och ångestsymtom uppstå. Det kan dessutom kraftigt påverka olika sociala relationer (särskilt med en partner), eftersom man inte tar tillräcklig hänsyn till eller njuter av den sexuella sfären.

Det kan också göra att man drabbas av symtom som muskelspänningar, sömnlöshet och olika sexuella störningar som dyspaureni eller anorgasmi. Den tillkommande faktorn är att detta inte bara drabbar en själv personligen, utan även utomstående parter.

Till exempel kan dessa undertryckta impulser till slut leda till att de yttrar sig i form av övergrepp eller sexuell aggression mot andra människor. Dessutom kan det finnas en tendens att döma och fördöma de som lever en friare och mer lustfylld sexualitet.

När ska man söka hjälp?

Behandling för sexuellt förtryck.
Att söka terapi, antingen individuellt eller som par, är viktigt för att hantera problemen med sexuellt förtryck.

Det är inte alltid lätt att märka av och kunna identifiera att man lider av sexuellt förtryck. Det är lätt att man blandar ihop det med asexualitet, bristande intresse för att ha sex eller sexuellt missnöje. Men det är viktigt att skilja denna term från detta.

Med andra ord, om en person fritt bestämmer sig för att inte engagera sig sexuellt med någon förrän hen har ett mer seriöst förhållande, är detta inte ohälsosamt i sig. Och det är heller inte osunt att ha mindre sex än vad kan kanske önskat eller att inte ha något intresse av att prova vissa sexuella metoder. Detta är inte förtryck.

När du behöver få hjälp med att komma bort från ett sexuellt förtryck är när övertygelser relaterade till sexualitet orsakar betydande obehag eller begränsar ditt liv. Till exempel när du upplever skuld och skam, ett avvisande av din egna kropp eller en oförmåga att njuta av din sexualitet – ensam eller i sällskap.

Hur kan man komma bort från ett sexuellt förtryck?

För att komma bort från ett sexuellt förtryck är det oftast nödvändigt med professionellt stöd. En psykolog specialiserad på sex- och parterapi kan hjälpa till att synliggöra de faktorer som påverkar uppkomsten och upprätthållandet av förtryck.

Genom att förändra föreställningar och arbeta med självkänsla och relationen till kroppen kan man skapa en utveckling av en friare och mer tillfredsställande sexualitet.

Tips och rekommendationer

Även om psykologisk intervention är det mest rekommenderade steget finns det vissa åtgärder du kan vidta själv för att minska effekterna av de negativa konsekvenserna av sexuellt förtryck. Till exempel:

 • Få information om sexualitet. Det bästa att söka vägledning från en yrkeskunnig, men du kan också vända dig till böcker eller artiklar så länge som källan är tillförlitlig. Detta kan hjälpa dig att upptäcka och eliminera tabun och irrationella föreställningar.
 • Arbeta med din självkänsla. Börja lära känna dig själv, lyssna på dig själv och värdesätt dig själv villkorslöst. Utforska dina önskningar, behov och gränser för att öka ditt självförtroende.
 • Förbättra din relation med din kropp. Lär känna de olika delarna av din anatomi, ställ dig naken framför spegeln och undersök dig själv, börja titta på och prata med dig själv med kärlek och respekt. Frigör nakenhet från dess skamliga konnotationer och lär dig se på det som något naturligt.
 • Utforska din sexualitet på egen hand. Detta hjälper dig att känna dig mer säker när du är intim med en annan person.

Ett verkligt problem som måste upptäckas tidigt

Sexuellt förtryck uppstår vanligtvis mycket tidigt i livet. Därför är det viktigt att det finns adekvat sexuell psykoedukation för minderåriga, som visar dem att sexualitet är en del av den mänskliga identiteten och att den är naturlig och värd att åtnjutas i frihet.

Om du som vuxen känner att sexuellt förtryck är något som begränsar ditt välbefinnande, sök hjälp för att ta itu med det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Morokoff, P. J. (1985). Effects of sex guilt, repression, sexual” arousability,” and sexual experience on female sexual arousal during erotica and fantasy. Journal of Personality and Social Psychology49(1), 177.
 • Limpus, Laurel, “Liberation of women: Sexual repression and the family” (1960). PRISM: Political & Rights Issues & Social Movements. 37. Disponible en: https://stars.library.ucf.edu/prism/37.
 • Climent, G. I. (2009). Entre la represión y los derechos sexuales y reproductivos: socialización de género y enfoques de educación sexual de adolescentes que se embarazaron. La ventana. Revista de estudios de género3(29), 236-275.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.