Vad är bendensitometri eller bentäthetsmätning?

En bendensitometri gör det möjligt att uppskatta risken för fraktur på grund av förlust av bentäthet. Dagens artikel förklarar vad du behöver veta om denna diagnostiska undersökning och vilka uppföljningsmetoder som finns.
Vad är bendensitometri eller bentäthetsmätning?

Senaste uppdateringen: 08 november, 2021

En bendensitometri är ett allmänt använt test för att bestämma mineraltätheten hos benen och avgöra om de har försämrats.

Denna procedur är också känd som röntgenabsorptiometri. Detta eftersom att det liknar en vanlig röntgenundersökning. Det är särskilt användbart för att diagnostisera och övervaka utvecklingen av benskörhet, eller osteoporos.

Det är en enkel undersökning som man vanligtvis utför på äldre kvinnor. Detta är dock inte den enda indikationen.

I den här artikeln förklarar vi allt du behöver veta om bendensitometri, hur proceduren går till och hur läkaren tolkar resultaten.

Hur fungerar en benintensitometri?

En bendensitometri (känd under förkortningen DEXA eller DXA) är ett test för att bestämma bentäthet. Det hjälper till att avgöra om det har skett en förlust av integritet eller mineralisering i benvävnaden.

Enligt en artikel i RadiologyInfo.org använder man en liten dos joniserande strålning för att utföra detta test. Det är detta som gör det möjligt att få bilder av benen. Undersökningen är snabb, enkel och icke-invasiv.

Det fokuserar vanligtvis på benen i höften, ryggraden och underarmen. Men de kan också undersöka andra delar som hälen, fingrarna och handlederna.

En radiolog är ansvarig för att utföra proceduren, och en läkare analyserar därefter resultaten. Det huvudsakliga syftet är att bedöma en persons risk att utveckla frakturer i samband med osteoporos.

Läkare använder också denna metod för att avgöra om en patient behöver behandling för benskörhet. Det är också bra för att övervaka effekten av själva behandlingen. Man bör se förbättringar i resultaten av bendensitometrin inom några månader om behandlingen fungerar.

Dessutom har bendensitometri fördelen att den inte lämnar spår av strålning hos patienten. Vidare medför testet inte några biverkningar, även om det inte alltid är indicerat. Till exempel finns det en viss kontraindikation när det gäller gravida kvinnor.

förlust av bentäthet
Mätning av bentäthet gör det möjligt att diagnostisera förekomsten av osteoporos och effektiviteten av de behandlingar som man har satt in.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Mejeriprodukter hjälper inte till att förhindra benskörhet

Varför utför man den här undersökningen?

En bendensitometri kan avgöra om det förekommer en förlust av bentäthet. En bentäthetsförlust kan bero på många faktorer, men ökar i alla förekommande fall risken för frakturer.

Av denna anledning är undersökningen användbar för att uppskatta risken för frakturer. Detta förfarande är främst för postmenopausala kvinnor, enligt en artikel i Centro Diagnóstico de Granada, och speciellt för dem som har svåra symptom och som inte följer någon hormonell behandling.

Klimakteriet är nämligen en av de huvudsakliga riskfaktorerna för osteoporos. Bendensitometri är därtill ännu mer nödvändigt om kvinnan är eller har varit rökare.

Denna studie är också för personer som tar vissa mediciner som påverkar skelettet, som kortikosteroider. Hyperparatyreoidism är en annan indikation. Det är en sjukdom som innebär ökad utsöndring av bisköldkörtelhormon (PTH).

Detta hormon är ansvarigt för att reglera metabolismen av kalcium och fosfor, vilka är av de viktigaste mineralerna i benstruktur och bendensitet. Slutligen är en familjehistoria eller personlig historia av höft- eller ryggradsfrakturer en annan anledning till att genomgå denna typ av undersökning.

Hur man förbereder sig inför en bendensitometri

En bendensitometri är en enkel undersökning som inte kräver någon särskild förberedelse. Den orsakar inget obehag och tar inte lång tid att utföra. Enligt Clínica Universidad de Navarra varar undersökningen ungefär en halvtimme.

Det är en god idé att ha på sig bekväma kläder samt att lämna accessoarer och smycken hemma. Patienten måste också ta bort metallföremål innan undersökningen utförs. Patienten ska ligga stilla under proceduren.

Du kan äta som vanligt dagen innan undersökningen. Du måste dock sluta ta kalciumtillskott 24 timmar innan.

Som vi nämnde ovan är denna procedur inte lämplig för gravida kvinnor. Därför är det viktigt att informera din läkare om det finns risk för en pågående graviditet. Informera dem också om du nyligen har genomgått en undersökning med ett kontrastmedel, till exempel en CT-skanning.

Vad kan resultaten av denna undersökning säga?

Efter bendensitometrin tolkar läkaren resultaten. Sociedad Española de Geriatría Gerontología beskriver att testet genererar en serie digitaliserade och färgade bilder. Dessa måste läkaren jämföra med de värden som är normala för den åldersgrupp och det kön som patienten tillhör.

På så sätt får man fram två värden eller poäng.

  • Den första är T-poängen, som rapporterar bentätheten jämfört med en vuxen av samma kön som har maximal benkapacitet. En T-poäng under -1,1 är låg, dvs. osteopeni. T-poängen måste vara under -2,5 för att man ska ställa diagnosen osteoporos.
  • Den andra är Z-poängen. Denna jämför patienten med en grupp människor med samma ålder, kön och liknande fysiska tillstånd. Det ligger till grund för val av behandling.
läkare visar resultat av en bendensitometri
Uppföljningen efter en bendensitometri gör det möjligt att utvärdera effektiviteten av behandling med kalcium och fixerande läkemedel.

Du kanske vill läsa den här artikeln: 7 tips för att skydda dina ben och förebygga osteoporos

Vad mer bör du veta om bendensitometri?

Du bör informera din läkare om alla mediciner och kosttillskott du tar före ingreppet. Du behöver inte fasta, men du bör ha gått minst en dag utan att ta kalciumtillskott. Förutom smycken och metallföremål kommer det att vara nödvändigt att av dig glasögon och proteser.

Vad du behöver tänka på är att detta test inte kan förutsäga vem som kommer bryta ett ben. Den ger dock vägledning om den relativa risken för en fraktur.

Analyser på ryggraden eller höften är användbara för att kontrollera responsen på behandlingen. Men de som man utför på hälen eller handleden är inte användbara för detta ändamål. De är däremot användbara för att förutsäga risken för benbrott.

En bendensitometri är en enkel ofarlig undersökning

Denna typ av undersökning gör det möjligt att studera benmineraltätheten med hjälp av röntgenstrålar. Det hjälper till att undersöka om det finns risk för osteoporos och är vidare ett bra redskap för att övervaka behandlingen.

Tack vare detta är det möjligt att förutsäga hur stor risk en person har att drabbas av osteoporos. Detta, och pga. att det är en säker och enkel teknik, är varför läkare idag använder denna undersökning regelbundet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.