Lär dig allt om Internationella AIDS-dagen

På den Internationella AIDS-dagen bör alla minnas att denna sjukdom är utbredd och drabbar människor över hela världen. Vi bör dock även tänka på att dagens medicin kan behandla och sakta ned dess utveckling, speciellt om det sker i ett tidigt skede.
Lär dig allt om Internationella AIDS-dagen
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Under de senaste 31 åren har 1 december var den Internationella AIDS-dagen. Denna dag har som mål att sprida medvetenhet om framstegen i bekämpningen av HIV/AIDS samt vikten av att förebygga dem.

Temat för förra årets upplaga var “Kommunikation gör skillnad“. Detta refererar till vikten av olika sociala aktörer i förebyggandet av detta problem, inklusive utbildare, media, vården och volontärer.

“Det enda vaccinet som skyddar oss är förebyggande.”

-Världshälsoorganisationen-

Individuella samhällen är vitala i denna kamp eftersom det inte bara är viktigt att utveckla nya läkemedel och behandlingar, utan även att ta förebyggande åtgärder för att undvika att detta tillstånd sprids.

Under den senaste Internationella AIDS-dagen manade man till bättre vård och högre budget för att tackla detta problem.

En global översyn av HIV/AIDS

Enligt data från UNAIDS levde 38 miljoner människor med HIV under 2019. Bland dem är 49% män och 51% kvinnor.

Runt 24 miljoner av dessa mottog någon form av behandling mot tillståndet, vilket innebär att runt 14 miljoner inte får någon behandling.

Blodprov för HIV

Det mest oroväckande är att uppskattningsvis 8 miljoner människor inte vet att de är smittade med HIV. Det innebär att de ovetandes kan smitta andra. Därför är det så viktigt att höja medvetenheten.

Gruppen som löper högst risk att drabbas är homosexuella, som löper 22 gånger högre risk att drabbas.  Användare av intravenösa droger löper i sin tur 21% högre risk att drabbas, vilket även gäller sexarbetare.

Transpersoner löper å sin sida 12 gånger högre risk.

Vad alla bör veta om AIDS

Det bästa sättet att förebygga spridandet av AIDS är att ta förebyggande åtgärder, framförallt sexuellt. Oavsett hur du står i frågan är det bäst att använda kondomer vid sex, speciellt om du inte har en stabil partner.

Även i det senare fallet är det rekommenderat att använda kondom om din partner har haft sex med andra.

I alla situationer som involverar användning av sprutor och nålar måste man vara extremt försiktig. Nålarna ifråga får bara användas en gång och ska givetvis aldrig delas. Detta gäller alla medicinska procedurer och användning av droger.

Man måste komma ihåg att HIV i regel inte orsakar några symptom på egen hand. Om du har utfört en riskabel handling kan du därför vara drabbad utan att känna till det.

Att vara HIV-positiv innebär dock inte att man har AIDS. HIV är viruset medan AIDS är sjukdomen som inträffar i det sista skedet av infektionen, och den kan kontrolleras i sina tidiga skeden.

Internationella AIDS-dagen och dess budskap

Röda bandet för AIDS

Målet för i år är “90-90-90”. Det innebär att 90% av alla personer med HIV bör känna till sin diagnos under 2020, att 90% ska ha tillgång till antiretroviral behandling och att 90% av de behandlade ska få stabila resultat.

Förra året dog 770,000 personer av AIDS-relaterade orsaker i världen. Det kan verka högt, men antiretrovirala behandlingar har hjälpt till att sänka antalet dödsfall med 40% sedan 2004.

Om du ägnat dig åt riskabla beteenden är det starkt rekommenderat att du testar dig för HIV. Det är väldigt enkelt och kan i slutänden rädda ditt liv och säkerställa att viruset inte sprids till dina partners.

Incidensen av AIDS efter region i fallande ordning är som följer: Subsahariska Afrika, Syd- och Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Centralasien, Nordamerika, Östasien, Väst- och Centraleuropa, Mellanöstern och Nordafrika, Karibien & Oceanien.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Brown, A. E., et al. “Towards elimination of HIV transmission, AIDS and HIV‐related deaths in the UK.” HIV medicine 19.8 (2018): 505-512.
  • Calmy, A., & Cavassini, M. (2012, January 18). VIH/sida. Revue Medicale Suisse. https://doi.org/10.1016/b978-848174943-4.50021-1
  • Grewal, Ramandip, et al. “Serosorting and recreational drug use are risk factors for diagnosis of genital infection with chlamydia and gonorrhoea among HIV-positive men who have sex with men: results from a clinical cohort in Ontario, Canada.” Sexually Transmitted Infections 93.1 (2017): 71-75.
  • Nguyen, Phuong T., et al. “Progress toward HIV elimination goals: trends in and projections of annual HIV testing and condom use in Africa.” AIDS 35.8 (2021): 1253-1262.
  • Posse, Mariana, et al. “Barriers to access to antiretroviral treatment in developing countries: a review.” Tropical medicine & international health 13.7 (2008): 904-913.
  • Santiesteban Díaz, Y. M., Orlando-Narváez, S. A., & Ballester-Arnal, R. (2019). Risk behaviors for HIV infection. a review of emerging trends. Ciencia e Saude Coletiva, 24(4), 1417–1426. https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.02322017
  • Torruco García, U. (2016). Infección por VIH y sida, dos mundos que se apartan. Revista de La Facultad de Medicina (México)59(1), 36–41.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.