7 konsekvenser av att ha en narcissistisk mamma

december 14, 2018
Att ha en narcissistisk mamma kan innebära att vi som vuxna inte kan ta hand om oss själva. Vi försöker konstant tillfredsställa alla runtomkring oss och låter oss själva komma i andra hand.

Om din mamma har eller har haft narcissistiska karaktärsdrag är det viktigt att känna till de möjliga konsekvenserna av detta. Med denna insikt är det lättare att kunna bearbeta dessa och undvika ytterligare emotionella problem.

Vad är en narcissistisk mamma?

Innan vi börjar prata om konsekvenserna av att ha en narcissistisk mamma är det viktigt att förstå vad konceptet innebär.

Det första du måste komma ihåg är att narcissistiska människor älskar sig själva till överdrift. Det gör att de kräver en hel del uppmärksamhet av sina närmaste och det kan vara svårt att tillfredsställa dem.

Låt oss ta en titt på hur beteendet påverkar barn.

Rekommenderad läsning: Syskon – vänner du aldrig kan välja

1. Barn till narcissistiska mammor har en tendens att glömma sina egna behov och önskningar

En narcissistisk person behöver alltid uppmärksamhet

En narcissistisk person behöver alltid uppmärksamhet, är arrogant och tycker om att manipulera andra eftersom de känner att de är mer värda, förtjänar det bästa.

Att ha en sådan mamma gör att barnet växer upp med behovet att tillfredsställa henne.

Barn till narcissistiska mammor uppfattar inte sig själva som individer med egna behov och önskningar. Vanligtvis blir de en avbild av vad deras mamma vill och gör allt som förväntas av dem.

När de uppfyller de uppsatta målen eller uppgifterna belönas de, vilket får dem att konstant söka efter den här typen av tillgivenhet. Som ett resultat får de inte en hälsosam uppfattning av sitt eget utrymme och försöker tillfredsställa andras behov föra sina egna.

2. De har dålig självkänsla

Ett barn till en narcissistisk mamma får ofta dåligt självförtroende.

En annan konsekvens av att ha en narcissistisk mamma är att barnen bara får känslomässig uppmärksamhet när deras mamma vill ha något från dem. Problemet är att mammorna är så krävande att det är svårt att uppfylla deras förväntningar.

Som en följd av det ger modern barnet antydningar om eller signaler för att visa det att det inte är tillräckligt bra. Det resulterar i att barnen alltid känner sig inkompetenta,  inte bra nog , ängsliga och får dåligt självförtroende.

3. De kämpar för att älska sig själva som de är

Personer med stabila föräldrar får förmågan att se positivt på sig själva.

Som en följd av att inte känna sig bra nog har barn till narcissistiska mammor svårt att älska sig själva och acceptera sig själva som de är.

Det är normalt för oss alla att det finns saker vi inte tycker om med oss själva och att vi vill ändra på saker. Men personer med stabila föräldrar växer upp med en normal förmåga att hitta positiva sidor hos sig själva.

En av konsekvenserna av att ha en narcissistisk mamma är att barnen får svårt att hitta någonting de gillar med sig själva.

Även om de når högt uppsatta mål eller klarar allt de strävar efter är det aldrig nog för dem.

4. De känner sig mer som en partner än som en son eller dotter

Barn till narcissister blir som stödjande partners till föräldern

På grund av den höga graden av uppmärksamhet som den här sortens föräldrar kräver cirkulerar barnens liv runt dem, deras problem, deras behov och deras lycka.

Barnen blir ett emotionellt stöd och involveras i situationer som de inte borde bli involverade i. De tar så mycket ansvar att de glömmer att de är barn och blir mer av en stödjande partner.

De som har haft den här sortens föräldrar känner som om de har spenderat hela sitt liv på att lösa deras problem.

Även om det kan vara positivt att de med största sannolikhet har lärt sig att lösa problem och vara självständiga kommer de ständigt att känna sig tyngda och ha problem att lita på andra.

5. De talar alltid negativt

Barnen får ständigt höra negativa uttalanden

Att ha en narcissistisk mamma innebär att ständigt höra negativa uttalanden. På grund av det består barnens inre dialog av kritik och skadande ord.

Det skapar en spegeleffekt. De lär sig att leva som deras mamma gjort. Eftersom de fått negativa signaler pratar de med sig själva på samma sätt.

Läs också: Hur man känner igen en giftig familj

6. De lär sig att gömma sin sanna natur

Ytterligare en konsekvens av att ha en narcissistisk mamma är att barnen kan förneka en eller flera delar av sin natur för att bara försöka visa upp vad deras mamma förväntar sig av dem. Med tidens gång blir det normalt för dem att förneka eller gömma sig själva.

Som vuxna kämpar de för att identifiera vilka de verkligen är, vilka deras sanna önskningar är och vad de verkligen vill få ut av livet och sin samlevnad med andra.

7. De saboterar för sig själva

Barnet får veta att de inte är bra nog

Att ha en narcissistisk mamma betyder att alltid få veta att man inte är bra nog. Det lär barnen att förvänta sig det värsta av varje situation.

När de växer upp undviker de att förbinda sig emotionellt för att hålla sig så säkra som möjligt. Till exempel kan de aktivt undvika att förälska sig så att de inte kan bli övergivna.

Det skapar naturligtvis en ond cirkel som leder till mer ångest och osäkerhet.

Vad bör du göra om du har eller har haft en narcissistisk mamma?

Ett sådant förhållande kan leda till omätbara psykiska skador och kan ha en stor inverkan på ditt liv.

Om du har en narcissistisk mamma bör du söka råd eller hjälp med att hantera alla de negativa uttalanden du fått höra. Det kan hjälpa dig att uppnå ett mer tillfredsställande liv.

  • Bernardi, Ricardo, José L. Díaz Rossello, and F. A. N. N. Y. Schkolnik. “Ritmos y sincronías en la relación temprana madre-hijo.” Revista uruguaya de psicoanálisis 61 (1982): 93-100.
  • Freud, Sigmund. Introducción al narcisismo. Alianza, 1992.
  • Tubert, Silvia. “Demanda de hijo y deseo de ser madre.” Debate Feminista 8 (1993): 349-377.