Vad är hypnobirthing och vilka fördelar finns det?

Hypnobirthing är en terapi som har blivit på modet på grund av att flera kändisar har använt sig av den. Förutom dess popularitet verkar det vara ett bra alternativ för att minska obehag och komplikationer under förlossningen.
Vad är hypnobirthing och vilka fördelar finns det?
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 01 november, 2022

Hypnobirthing är en terapi där man försöker hjälpa kvinnan möta förlossningen med mer självförtroende och följaktligen uppleva mindre smärta och obehag under processen. Med använder olika tekniker för medveten hypnos för att uppnå detta mål. Läs vidare så ska du få lära dig om vilka fördelar som finns med hypnobirthing.

Syftet är att mamman ska kunna njuta av förlossningen. Med denna metod försöker man öka sinnets kraft över kroppen, och göra det möjligt att uppleva förlossningen med positiva känslor.

Denna terapivariant uppstod på 1940-talet men blev populär i USA på 1980-talet. Det är tänkt som ett alternativ till smärtsam eller traumatisk förlossning. Hypnobirthing bygger på grundläggande andnings- och meditationstekniker.

Rädsla för förlossning

De flesta kvinnor har en viss grad av rädsla för förlossningen. Detta beror vanligen på att man genom historien har lagt vikt vid den fysiska smärtan och det obehag som många kvinnor upplever under förlossningen. Religioner, filmer och litteratur har alla visat upp detta perspektiv.

Traditionellt är en förlossning förknippad med smärta och lidande. Sammandragningarna som uppstår under förlossningen kallas vanligtvis förlossningsvärk. Detta i sig villkorar upplevelsen.

Rädsla aktiverar det sympatiska systemet och utlöser en varningsmekanism som förbereder kroppen för flykt. Detta leder till en minskning av blod- och syretillförseln till livmodern. När detta inträffar är sammandragningarna mindre effektiva och kvinnan upplever en större känsla av smärta.

Rädsla minskar också produktionen av hormonet oxytocin, vilket påverkar sammandragningarna. Sammantaget leder detta till ökade spänningar i kroppen och detta ökar i sin tur smärtan.

Rädsla är en faktor som hindrar förlossningen.

en födande kvinna
Sammandragningar är kopplade till en smärtsam och obehaglig upplevelse i populärkulturen.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Hur känner man igen förlossningsvärkar?

Vad är hypnobirthing?

Hypnobirthing är en förlossningsförberedande terapi som syftar till att ersätta rädslor med trygghet och självförtroende. Med metoden strävar man efter att föra modern till ett tillstånd av avslappning där hon kan konstruera en positiv vision av handlingen att föda.

Terapin är baserad på tanken att de besvär som kvinnan upplever under förlossningen är resultatet av den rädsla, ångest och spänning som hon förutsätter för denna upplevelse. 1942 publicerade den brittiske obstetrikern Grantly Dick-Read en bok som heter Painless Childbirth, som anses vara en pionjär i ämnet.

Dick-Read föreslog teorin om rädsla-spänning-smärta-syndromet i samband med förlossning. Senare, 1989, vidareutvecklade hypnoterapeuten Marie Mongan ämnet och introducerade nya data och tekniker. Det var så detta perspektiv åter fick betydelse.

Många kändisar har sett vilka fördelar hypnobirthing kan medföra och använt sig av denna terapi. Exempelvis använde hertiginnan av Cambridge, Kate Middleton, hypnobirthing när hon skulle föda sitt första barn. Andra kändisar har också använt denna metod, varför den har blivit så populär.

Vi tror att du också kan gilla den här artikeln: Naturlig förlossning efter kejsarsnitt: är det en bra idé?

Fördelar med hypnobirthing: funktioner och tekniker

Hypnobirthing bygger på tanken att det behövs en atmosfär av lugn för att föda barn. Detta gör att musklerna kan slappna av.

När kvinnan uppnår detta tillstånd minskar produktionen av stresshormoner som ökar smärtan vid sammandragningarna. Istället finns det fler endorfiner i kroppen, och dessa underlättar processen.

När kvinnan utsöndrar mer oxytocin sker utvidgningen smidigt och naturligt. Om det tvärtom finns adrenalin drar musklerna ihop sig och processen är svårare.

Både mamman som ska föda och hennes partner måste förbereda sig på hela förberedelseprocessen. Det sker vanligtvis under tredje trimestern.

Hypnobirthing innebär ett mycket detaljerat informationsskede om förlossningsprocessen. Målet är att mamman ska förstå vad som händer med hennes kropp, lära sig känna igen eventuella komplikationer och veta vad hon ska göra om de uppstår.

Det finns också träning i avslappnings- och meditationstekniker. Negativa idéer om förlossning är också viktiga att ta upp. För detta ersätter man termer som exempelvis  “sammandragningar” med “livmodervågor”.

Tekniker som ger fördelar med hypnobirthing

Syftet med hypnobirthing är att mamman ska bli fullt medveten om allt som händer henne i ögonblicket för förlossningen.

För att uppnå detta använder man följande tekniker:

  • Djup avslappning genom avslappningstekniker och självhypnos. Den hjälper modern att återkoppla till den naturliga upplevelsen av att föda.
  • Andningstekniker: Dessa är grundläggande och syftar till att syresätta kroppen tillräckligt, så att detta bidrar till muskelavslappning och smärtlindring.
  • Guidad visualisering: Detta består av att eliminera de negativa konnotationerna i samband med förlossningen och ersätta dem med ett mer naturligt och positivt perspektiv.
  • Koncentration och medvetenhet: Från den information som ges förväntas mamman bli medveten om allt som händer henne och ta kontroll över vad som händer med hennes kropp.
hypnobirthing
Förberedelserna för hypnobirthing börjar före det avgörande ögonblicket. I allmänhet börjar mamman och hennes partner under tredje trimestern.

Är det verkligen effektivt?

Världshälsoorganisationen har inte godkänt hypnobirthing som sådan, men har sagt att avslappnings-, andnings- och meditationstekniker hjälper till att minska smärta under processen. Det har också noterats att icke-farmakologiska procedurer för att lindra smärta erbjuder många fördelar.

En studie om hypnobirthing publicerad 2022 fann att kvinnor som hade fått denna typ av terapi hade en mer tillfredsställande förlossningsupplevelse, hade snabbare födslar och upplevde mindre smärta. Det finns andra liknande, men isolerade, studier.

Men samtidigt menar en artikel publicerad i British Journal of Anesthesia att det fortfarande inte finns tillräckligt med bevis för att bekräfta att hypnobirthing är en effektiv metod. Det förnekar inte dess effektivitet, men det rekommenderar ytterligare forskning.

Ska du prova hypnobirthing?

Inget tyder på att hypnobirthing kan garantera en smärtfri förlossning. De fördelar som finns med hypnobirthing är emellertid att det gör processen mycket lättare och minskar besvären i betydande grad. Terapier som går ut på avslappnings- och andningstekniker är ofta till hjälp under en mängd olika omständigheter. Hypnobirthing är dock inte den enda terapin för att förbereda för förlossningen. Det finns även andra metoder, som Lamaze och Bradley, som också är mycket väletablerade och givande.

En mamma har flera alternativ för att göra förlossningen mer givande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Buran, G., & Aksu, H. (2022). Effect of Hypnobirthing Training on Fear, Pain, Satisfaction Related to Birth, and Birth Outcomes: A Randomized Controlled Trial. Clinical Nursing Research, 10547738211073394.
  • Cyna, A. M., McAuliffe, G. L., & Andrew, M. I. (2004). Hypnosis for pain relief in labour and childbirth: a systematic review. British Journal of Anaesthesia, 93(4), 505-511.
  • Coppola Laborem, D., García Jiménez, J., & Jesús Ojeda, V. V. D. (2021). Satisfacción de las gestantes según los diferentes métodos de analgesia en partos vaginales.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.