Membran på gula fläcken: symtom, orsaker och behandlingar

När ett makulaveck är närvarande kan det inte finnas några symtom. Vid andra tillfällen kan förvrängningar i visuell perception förekomma. Läs vidare så berättar vi mer.
Membran på gula fläcken: symtom, orsaker och behandlingar
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 13 december, 2022

Ett membran på gula fläcken, på engelska macular pucker, är en bildning av extra vävnad i mitten av näthinnan. Det är inte ett särskilt vanligt tillstånd. I vissa fall ger det milda symtom. Men andra gånger kan det påverka synen.

Orsaken är inte alltid känd, men det är generellt förknippat med åldersrelaterad degeneration. De flesta behöver ingen behandling om det inte innebär några svårigheter att utföra aktiviteter.

Vad är ett membran på gula fläcken?

På baksidan av ögat finns näthinnan. I mitten av näthinnan finns gula fläcken, som består av speciella celler som reagerar på ljus.

Det finns dock olika tillstånd som kan påverka detta område av ögat, vilket minskar vår förmåga att uppfatta bilder. Dessa inkluderar ett makulahål, makulaödem och åldersrelaterad makuladegeneration.

Å andra sidan kan celler inuti ögat börja växa. Detta gör att vävnaden skrynklas, dras samman eller blir tät, vilket resulterar i en sorts ärrbildning eller utbuktning.

Detta kallas macular puckering eller membran på gula fläcken. Det är också känt under andra namn:

Vi tror att du också kan vara intresserad av att läsa detta: Allt du bör känna till om diabetiska ögonsjukdomar

Symtom på membran på gula fläcken

Hos vissa personer finns inga symtom. I andra fall är de ganska milda och orsakar inte signifikant synförlust.

Men man kan också uppleva en förvrängd uppfattning, vilket gör det svårt att utföra dagliga aktiviteter. Bland de vanligaste symtomen på membran på gula fläcken kan vi nämna följande:

 • Suddig central syn
 • Svårt att läsa liten skrift
 • Det kan vara svårt att uppfatta detaljer
 • Objekt verkar vågiga (även raka linjer)
 • Ibland kan man se ett grått eller grumligt, eller till och med tomt område (som en död fläck)

Membran på gula fläcken påverkar inte den perifera synen.

ögats anatomi
Näthinnan är ett tunt lager av celler som gör att vi kan se.

Orsakerna till membran på gula fläcken

För det mesta är orsaken inte känd. Bland de som man har kunnat identifierat finns följande:

 • Åldrande: Med tiden kan glaskroppen i ögat komprimeras och separeras från näthinnan. Det kan också klibba ihop, vilket gör att ärrvävnad bildas.
 • Skada eller sjukdom, som diabetes.
 • Kirurgiska ingrepp, som till exempel näthinnekirurgi eller kataraktkirurgi.
 • Andra orsaker, till exempel näthinneavlossning eller problem med blodförsörjningen i området.

Det finns också riskfaktorer som ökar risken för membran på gula fläcken, som exempelvis ögoninflammation och uveit.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Tips för att stimulera en babys visuella kapacitet

Hur ställer man diagnos?

För diagnosen kommer ögonläkaren att lägga några droppar för att vidga pupillen. Detta gör att du kan se inuti med hjälp av en apparat som kallas ett oftalmoskop.

Om läkaren misstänker membran på gula fläcken, kan man utföra en extra optisk koherenstomografi (OCT), som skannar baksidan av ögat och ger detaljerade bilder av näthinnan och gula fläcken.

Behandlingsalternativ vid membran på gula fläcken

I de flesta fall finns inga, eller bara milda, symtom, vilket inte kräver någon behandling om det inte innebär att personens syn är påverkad. Det finns dock situationer där läkaren kan föreskriva glasögon. För en person som redan använder optisk korrigering kan det innebära att man behöva modifiera denna.

Kirurgi rekommenderas endast i vissa fall, när symtomen är mer allvarliga eller invalidiserande. I detta avseende finns det två möjligheter:

 • Vitrektomi: Vid denna operation avlägsnar man en del av glaskroppen och ärrvävnaden. Det är en poliklinisk process som syftar till att minska eller platta till gula fläcken. Det rekommenderas när orsaken är relaterad till grundläggande kirurgiska ingrepp.
 • Membranektomi: Vid denna operation avlägsnar man näthinnan. Det kan också göras på poliklinisk basis. Detta är det vanliga förfarandet vid oönskade konsekvenser av kataraktoperationer eller efter uveit.

Risker med operationer

Med operation är det möjligt att synen i vissa fall kan förbättras, men den blir som regel inte lika bra som innan membranet uppstått. Det finns dock människor som inte upplever någon förbättring även efter operationen.

Dessutom, som med alla operationer, finns det risker med vitrektomi och membranektomi. Dessa inkluderar följande:

 • Grå starr
 • Infektioner
 • Blödning
 • Näthinneavlossning
membran på gula fläcken och ögonoperationer
En ögonoperation för membran på gula fläcken är reserverade för patienter med svåra tillstånd som har nedsatt syn.

Kan man förhindra att få membran på gula fläcken?

Med tanke på att orsaken till detta tillstånd inte är känd i alla fall, är det inte alltid möjligt att förhindra eller ens stoppa membran på gula fläcken. Det är dock nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder hos personer med diabetes eller som har lidit av näthinneavlossning. Detta gäller även för personer som har opererats för grå starr.

Samtidigt, eftersom ålder är en av de associerade faktorerna för detta tillstånd, är det viktigt att bli undersökt av en ögonläkare regelbundet för ögonundersökningar. Detta är fallet om du lider av membran på gula fläcken för att kontrollera att det inte blir värre, och för tidig diagnos.

Det är lättare att behandla ett nyligen uppstått membran på gula fläcken än ett som har funnits där ett tag. Det är också möjligt att problemet i vissa fall kan börja i ena ögat och sedan också uppstå på det andra ögat.

Ett membran på gula fläcken kan växa tillbaka efter borttagning, detta är dock inte vanligt.

När ska man kontakta läkare

Ofta upplever vi vissa konstiga, tillfälliga fenomen i vår syn, till exempel tillfällig suddighet. Om vi går från en ljus plats till en mörk plats kan det göra att vi ser sämre.

Men om du ofta har problem med suddig syn, snedvridningar och svårigheter att fokusera på vad som finns framför ögonen, kan det vara bäst att kontakta en ögonläkare.

Kom ihåg, i det fall man upptäcker ett membran på gula fläcken, behöver det inte vara en orsak till oro. Behandling är vanligtvis inte nödvändig om symtomen är milda. Och oavsett om detta tillstånd är närvarande eller inte, bör du alltid vara uppmärksam på dina ögon, för att inte låta något annat eventuellt tillstånd att utvecklas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • American Academy of Ophthalmology. Pliegue macular. 2017. Documento en línea: disponible en: https://saeye.com/wp-content/uploads/handouts/spanish/Pliegue-macular.pdf
 • Andre J, Hsu J. Surgical repair of macular fold after vitrectomy for bullous rhegmatogenous retinal detachment witkin. Retina. 2012; 32(8): 1666-1669.
 • El-Amir A, Every S, Patel C. Repair of macular fold following retinal reattachment surgery. Clinical & Experimental Ophthalmology. 2007; 35: 791-792.
 • Gómez Resa M, Mateo C. Manejo de los Pliegues maculares psotquirúrgicos. Rev. esp. investig. Oftalmol. 2013; 3(2): 102-105.
 • Güemez-Sandoval E. Hermann von Helmholtz y el oftalmoscopio. Rev Mex Oftalmol. 2008; 82(1): 62-64.
 • Molina Martín J. Evaluación anatómica, funcional e inmunohistoquímica de pacientes con membranas epirretinales idiopáticas. Universidad de Alicante, 2018.
 • Rodríguez García A. Cirugía de catarata en uveítis. En Oftalmología en la opinión de los expertos. México: Garaitia Editores, 2011. Libro 7. Uveítis. 48-56.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.