Egenskaper, risker och fördelar med en lotusfödelse

Vissa familjer känner att en lotusfödelse respekterar förlossningen, men faktum är att det kan innebära en enorm risk. Fortsätt läsa för att få ta reda på mer.
Egenskaper, risker och fördelar med en lotusfödelse
María Irene Benavides Guillém

Skriven och verifierad av läkare María Irene Benavides Guillém.

Senaste uppdateringen: 04 oktober, 2022

Många kvinnor känner att moderna förlossningar inte längre är emotionellt och andligt förankrade- Därför är det fler och fler människor som letar efter andra alternativ, till exempel en lotusfödelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att det som förvandlat förlossningen till ett extremt medicinskt, metodiskt och kontrollerat sjukhusförfarande varit önskan att minska dödligheten och sjukdomar hos mödrar och spädbarn.

God vård för mödrar och spädbarn är en prioritet hos Världshälsoorganisationen (WHO). Genom att använda evidensbaserade vårdinsatser har den genomsnittliga globala risken för en förlossning minskat från ett dödsfall per 73 kvinnor till ett per 180.

Därför måste föräldrar vara väl informerade när de beslutar hur de vill låta sitt barn komma till världen. Detta inkluderar icke-evidensbaserade metoder som lotusfödelse.

Vad är en lotusfödelse?

Denna typ av förlossning går ut på att lämna navelsträngen intakt efter att barnet har fötts. Barnet förblir fäst vid navelsträngen och moderkakan tills den lossnar av sig själv. Detta händer vanligtvis mellan den tredje och tionde dagen efter födseln.

Man måste tvätta moderkakan för att ta bort allt kvarvarande blod, och man brukar linda in den i ett absorberande material, till exempel en blöja. Slutligen gnider man in den med salt och aromatiska örter för att reglera fuktigheten och förhindra att obehaglig lukt utvecklas.

Du kanske är intresserad av den här artikeln: Förlossningsdepression: Tecken och behandling

Ursprunget till denna metodik

Lotusfödelsen har fått sitt namn från Clair Lotus Day, som 1974 observerade att nyfödda schimpanser naturligt separerar från moderkakan. Detta väckte frågor om hur vi människor hanterar detta under förlossningen.

Syftet med navelsträngen och moderkakan

En graviditet kan inte ske utan moderkakan, eftersom den fungerar som en barriär och förhindrar att moderns immunsystem attackerar barnet som om det vore en främmande kropp.

Dessutom förser den fostret med det syre och alla näringsämnen som barnet behöver för sin egen utveckling från modern genom moderkakan och navelsträngen. Det är viktigt att ha i åtanke att barnet efter att det fötts kommer att kunna få syre in i blodomloppet genom sina egna lungor.

foster i livmodern
Moderkakan ger näring och syre åt barnet inne i livmodern.

Fördelar i samband med en lotusfödelse

Den första förväntade fördelen med en lotusfödelse är att förhindra att barnet utvecklar anemi, eftersom det inte kommer att bli några störningar i överföringen av blod från moderkakan. Det finns också ett antagande att det inte finns någon risk för infektion eftersom navelsträngen fortfarande sitter fast.

Låt oss vara tydliga med att detta bara är hypoteser, eftersom det inte finns några vetenskapliga belägg för detta.

Varför väljer vissa familjer en lotusfödelse?

Huvudorsaken till att blivande mödrar och fäder väljer en lotusfödelse är dock inget av ovanstående. De gör det för att de ser det som ett alternativ att försöka tillföra en andlig mening till tidpunkten runt förlossningen.

Ur lotusperspektivet är moderkakan ett heligt organ, en symbol för liv, fertilitet och ett obrytbart band mellan mor och barn. Denna praxis stöder moderns rätt att välja födelsevillkor för sin nyfödda.

Effekten av en lotusfödelse på ett barn

Ur lotusfödelsens synvinkel bildar navelsträngen och moderkakan en enhet med den nyfödda, och den nyfödda bestämmer själv vid vilken tidpunkt hon eller han är redo att separera från den.

Vissa tror att bevarande av moderkakan och navelsträngen förhindrar att barnet utsätts för traumat med en abrupt separation från modern och det organ som skyddat dem under graviditeten. Liknande rapporterar föräldrar som genomgått denna födelse att de tillbringar mer tid med sina barn, eftersom det är svårt att flytta dem medan de fortfarande är fästa vid moderkakan.

Riskerna med en lotusfödelse

Vid denna tidpunkt kanske du undrar varför lotusfödslar inte är regel om de nu är så bra. Men som nämnts ovan finns det inga vetenskapliga bevis för att det är en säker och användbar metod.

Faktum är att en lotusfödelse är riskabel och de flesta medicinska specialister avråder från detta förfarande. Så länge det inte finns några fasta bevis för dess fördelar, och så länge det rapporteras fall där det utgjort en fara för den nyfödda, är det varken etiskt eller praktiskt att rekommendera det.

I motsats till förväntningarna om att det inte finns någon risk för infektion för barnet genom att inte klippa navelsträngen kan den ruttnande moderkakan faktiskt bli en bakteriekälla. Fall av omfalit (infektion i naveln) och sepsis (infektion i blodet) har rapporterats.

Dessutom kan okontrollerat och permanent blodflöde från moderkakan leda till gulsot (gulfärgning av ögon och hud), polycytemi (för många röda blodkroppar som orsakar ökad blodviskositet) och trombos.

Rekommendationer angående lotusfödslar

Kom ihåg följande när du beslutar under vilka omständigheter du vill föda ditt barn:

 • Informera dig själv med hjälp av trovärdiga källor och få svar på dina frågor från en läkare du litar på.
 • Födelsemetoden (vaginal eller kejsarsnitt) beror på din hälsohistoria, graviditetens utveckling och barnets välbefinnande. Det blir lättare att avgöra om mödravården har varit god och kontinuerlig om du har gått på alla angivna undersökningar och kontroller.
 • Föd inte hemma om du inte har en graviditet med låg risk. Detta gäller så länge det inte finns några tecken på att mamman eller hennes barn är i fara.
 • Enkel åtkomst till sjukvård är nyckeln. Hälsovården ser inte likadan ut i alla länder. Således kan upp till 40 % av alla lågriskgraviditeter bli klassificerade som komplicerade vid födseln.
 • Läkare rekommenderar starkt att kvinnan förbereder sig för förlossningen, och detta inkluderar en födelseplan och prenatalkurs.

Aktiv hantering av värkarbetet och förlossningen

Blödning efter förlossningen är fortfarande den vanligaste orsaken till död i samband med att föda barn. En aktiv hantering av förlossningen, eller tredje stadiet av värkarbetet, är ett viktigt ingripande för att förhindra denna komplikation.

Aktiv hantering av förlossningen hänvisar främst till tre saker:

Senarelagd borttagning av navelsträngen

WHO rekommenderar också en senare avklippning av navelsträngen. Det består i att inte klämma eller klippa av navelsträngen omedelbart, utan att vänta minst en minut efter barnets födelse innan man gör det.

Med undantag för nyfödda som behöver andningsstöd, förhindrar denna senarelagda borttagningen av navelsträngen anemi och andra allvarliga sjukdomar som kan påverka den nyfödda.

Respektfull förlossningsvård

Rekommendationerna från internationella organisationer för graviditet och förlossning syftar till att behandla modern med värdighet och respekt. De skyddar också hennes integritet och sekretess.

Målet är inte bara att förhindra att modern blir sjuk eller dör, utan också att stärka kvinnor och bekräfta deras rättigheter. Denna process börjar före befruktningen och fortsätter efter att barnet är fött.

Humaniserad födelse

Hud-mot-hud-kontakt är avgörande under den första timmen för att underlätta amning efter födseln, särskilt när mamman mår bra och barnet föds utan komplikationer.

Den behandlande barnmorskan placerar den nyfödda på moderns bröst, torkar av den och bedömer andningen. Dessutom väntar barnmorskan några minuter innan denna klipper av navelsträngen. Man täcker sedan barnet med en mössa och en torr filt.

Marnmorskan hoppar inte över annan rutinvård, utan skjuter bara upp den till efter den första timmen av barnets nära kontakt med modern.

förlossning på sjukhus
Förlossningar som assisteras av vårdpersonal minskar risken för dödsfall hos mödrar och deras barn. Internationella organisationer rekommenderar att man arbetar för att humanisera processen.

Lotusfödelse är ingen bra idé

Trots avsaknaden av vetenskapliga bevis för några fördelar med en lotusfödelse kan man inte bortse från att föräldrar som har valt denna typ av förlossning anser att det är en positiv upplevelse som de kommer att upprepa.

Detta beror delvis på att våra högst mänskliga känslor, övertygelser, tankar och andlighet är en viktig del av våra liv. Medicinsk kunskap, å andra sidan, fokuserar ofta på det biologiska och fysiska, och kan försumma våra andra behov.

Medicinsk behandling behöver inte vara synonymt med en kall, avhumaniserad eller traumatisk förlossning. Det finns sätt att förena de holistiska behoven hos mamma, pappa och barn som inte utgör någon hälsorisk.

Föräldrar måste läsa på och verifiera egenskaperna hos den vård som erbjuds som en del av deras förberedelser inför förlossningen. Lotusfödelse är inte något man allmänt rekommenderar. Däremot finns det men många vårdinrättningar som använder sig av väldigt milda, mänskliga och spirituella alternativ.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Steer-Massaro C. Neonatal Omphalitis After Lotus Birth. J Midwifery Womens Health. 2020;65(2):271-275.
 • Gönenç İM, Aker MN, Ay E. Qualitative Study on the Experience of Lotus Birth. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2019;48(6):645-653.
 • Hart Hayes E. Placentophagy, Lotus Birth, and Other Placenta Practices: What Does the Evidence Tell Us? J Perinat Neonatal Nurs. 2019;33(2):99-102.
 • Bonsignore A, Buffelli F, Ciliberti R, Ventura F, Molinelli A, Fulcheri E. Medico-legal considerations on “Lotus Birth” in the Italian legislative framework. Ital J Pediatr. 2019;45(1):39.
 • Ittleman BR, German KR, Scott E, Walker V, Flaherman VJ, Szabo J et al. Umbilical Cord Nonseverance and Adverse Neonatal Outcomes. Clin Pediatr (Phila). 2019;58(2):238-240.
 • Ahmad N, Nor SFS, Daud F. Understanding Myths in Pregnancy and Childbirth and the Potential Adverse Consequences: A Systematic Review. Malays J Med Sci. 2019;26(4):17-27.
 • Monroe KK, Rubin A, Mychaliska KP, Skoczylas M, Burrows HL. Lotus Birth: A Case Series Report on Umbilical Nonseverance. Clin Pediatr (Phila). 2019;58(1):88-94.
 • Ittleman BR, Szabo JS. Staphylococcus lugdunensis sepsis and endocarditis in a newborn following lotus birth. Cardiol Young. 2018;28(11):1367-1369.
 • Zinsser LA. Lotus birth, a holistic approach on physiological cord clamping. Women Birth. 2018;31(2):e73-e76.
 • Tricarico A, Bianco V, Di Biase AR, Iughetti L, Ferrari F, Berardi A. Lotus Birth Associated With Idiopathic Neonatal Hepatitis. Pediatr Neonatol. 2017;58(3):281-282.
 • Rodríguez A. Una tendencia en la asistencia al nacimiento: El parto lotus. [tesis]. Universidad de Jaén; 2017.
 • Vidhya, Kalaimathy A. Lotus Birth -A Ritual or Scientific. Asian J. Nursing Edu. and Research. 2011;1(3): 92.93.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.