Värme och kyla: Viktigt vid idrottsskador

Användningen av värme och kyla för att behandla idrottsskador är en vanligt förekommande praxis. Men vet du vad du egentligen ska använda vid olika typer av fysiska problem? Vi hjälper dig med detta.
Värme och kyla: Viktigt vid idrottsskador

Senaste uppdateringen: 09 december, 2021

Att utöva olika fysiska aktiviteter medför en risk för oförutsedda skador. Det är först när detta händer som vi ställs inför frågan över hur vi egentligen ska hantera dem. Och även om användningen av värme och kyla för idrottsskador är allmänt rekommenderad, finns det ofta stora kunskapsluckor som vi ska försöka fylla i med den här artikeln.

När rekommenderar man värme och när är det bättre med kyla? Hur använder man sig av metoden? Vilka är egentligen fördelarna? Vilka tidsintervall är det som gäller? Du kommer att få svar på var och en av dessa frågor om du bara fortsätter att läsa. Så, då är det dags att gå in på hur du behandlar dina skador effektivt med värme och kyla!

Kyla vid idrottsskador

Kyla använder man för att behandla tillstånd relaterade till muskler och skelett. Vi använder lokal kryoterapi för att motverka inflammation, skador orsakade av trauma och muskelspänningar. Att använda is är lämpligt under följande förhållanden:

 • Vrickningar
 • Bursit
 • Muskelfrakturer
 • Inflammation

Kyla verkar genom att inducera vasokonstriktion, det vill säga sammandragning av blodkärlen. Det medför alltså att blodflödet till området minskar vilket på kort tid hjälper till att minska inflammation.

Fördelar med att behandla med kyla

Fördelarna med att kyla skador är att det hjälper till att lindra smärta på grund av trauma, minska svullnad och minimera muskelspasmer.

värme och kyla på skadat knä
Kyla hjälper till att stimulera vasokonstriktion och därmed minska inflammation.

Hur man använder kyla vid skador

Specialister rekommenderar att man applicerar kyla med en gelförpackning eller en ispåse insvept i en handduk så att man undviker direktkontakt med huden. Man bör låta detta omslag sitta på någonstans mellan 10 och 30 minuter. Du bör utföra processen i intervaller, till exempel upprepa den i cykler om 2 timmar.

Å andra sidan rekommenderar läkare inte kyla som en terapeutisk behandling i följande fall:

Vi tror att du kommer att tycka att den här artikeln är intressant: Lågintensiv kardiovaskulär träning: Övningar och rekommendationer

Värme vid idrottsskador

Nu vet du när du ska använda kyla för att behandla sportskador. Så, när är det då lämpligt att tvärtom höja temperaturen?

I huvudsak är användningen av värme främst inriktad på muskelskador (kontrakturer) och obehag i lederna. Det är dessutom en avgörande del i behandlingen i det fall idrottaren upplever kronisk smärta.

Effekten av värmeterapi kommer vid utvidgningen av blodkärlen. Detta tillstånd skapar ett större flöde av blod, näringsämnen och syre till det drabbade området. Dessutom katalyserar det metabolisk aktivitet. Givetvis lindrar det även inflammationer.

Fördelar med att behandla med värme

Fördelarna med att applicera värme för att behandla ovanstående tillstånd är till exempel:

 • Avslappning av musklerna
 • Minskning av muskel- och ledvärk.
 • Ökad mjukvävnadsprestanda
 • Minskat blodtryck
 • Ökad rörlighet i området som har skadan, på grund av att senor, muskler och leder är i bättre form

Hur man använder värme

Värmekuddar, bubbelpooler, värmefiltar, värmelampor och ultraljud är de vanligaste elementen för att överföra värme till det skadade området.

Behandlingen kan börja med värmeterapi mellan 48 och 72 timmar efter att den fysiska skadan uppstått.

Efter det inledande steget applicerar man det valda materialet på huden (inte kontinuerligt, dvs. du måste ta pauser) under en period på mellan 10 och 30 minuter.

Precis som med kyla finns det situationer då det är bäst att undvika behandlingar med värme. Bland de omständigheter under vilka vi inte rekommenderar att du väljer denna behandling är följande:

 • Inflammation
 • I mycket varma omgivningar
 • Maligna tumörer
 • På en färsk skada
 • I fall då patienten upplever variationer i känslighet
 • Vid infektioner
 • Blödning
behandling med varma stenar
Värme kan hjälpa till att lindra muskel- och ledvärk. Du bör dock vara försiktig eftersom det inte är lämpligt i vissa fall.

Läs också den här artikeln: Upptäck effekterna av värme på kroppen

Värme OCH kyla mot skador (kontrastbad)

Nu har vi tittat på användningen av kyla och värme var för sig vid olika typer av skador. De två olika extremerna av behandling är dock inte alltid oförenliga. Detta är ursprunget till de så kallade “kontrastbaden”.

Denna typ av terapi bygger på att växla mellan kyla och värme för att behandla vissa skador och trauman. Som ett resultat främjas både vasodilatation och vasokonstriktion med syfte att förbättra blodcirkulationen, särskilt i extremiteterna.

Du måste noggrant kontrollera temperaturen på både det kalla och varma vattnet innan du sänker ned de drabbade området, eftersom effektiviteten i processen beror på detta. Därför bör varmvattnet vara mellan 38 och 44 ℃. Samtidigt ska det kalla vattnet vara mellan 10 och 20 ℃. Det kan vara bra att veta att specialister använder det i större utsträckning vid skador i leder och stukningar.

Avslutande tankar om värme och kyla vid idrottsskador

Sammanfattningsvis, tänk alltid på att kyla och värme för att behandla skador är ett komplement till andra metoder som påskyndar återhämtningen. Dessutom är de övningar som sjukgymnasten rekommenderar, samt massage, det som i slutändan kommer att hjälpa dig uppnå en total rehabilitering.

Slutligen är det avgörande att överlåta valet av kryoterapi, värmeterapi eller kontrastmetoder till en specialist för att undvika skadliga handlingar som kan orsaka ytterligare problem i det långa loppet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Van der Bekerom M, Struijs P, Blankevoort L, Van Dijk C y Kerkhoffs G. ¿Cuál es la evidencia de la terapia de reposo, hielo, compresión y elevación en el tratamiento de los esguinces de tobillo en adultos? J Athl Train. 2012.
 • Thorsson O. Kylbehandling av idrottsskador. En aktuell litteraturöversikt [Cold therapy of athletic injuries. Current literature review]. Lakartidningen. 2001 Mar 28;98(13):1512-3. Swedish. PMID: 11330146.
 • Fisucus K, Kaminski T y Power M. Cambios en el flujo sanguíneo de la parte inferior de la pierna durante la terapia de agua caliente-fría y de contraste. Arch Phys Med Rehabil. 2005.
 • Cochrane J. Una revisión de la inmersión alterna en agua fría y caliente para la recuperación del atleta. Fisioterapia en el deporte. 2004.
 • Malanga GA, Yan N, Stark J. Mechanisms and efficacy of heat and cold therapies for musculoskeletal injury. Postgrad Med. 2015 Jan;127(1):57-65. doi: 10.1080/00325481.2015.992719. Epub 2014 Dec 15. PMID: 25526231.
 • Llor J. Evidencia científica de la hidroterapia, balneoterapia, termoterapia, crioterapia y talasoterapia. Medicina naturista. 2008. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2574514.
 • Andrade J, Costa S, Facó S, Magalhães A, Silva A, Minghini B et al. LA INFLUENCIA DE LA TERMOTERAPIA EN LA GANANCIA DE FLEXIBILIDAD DE LOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIANOS. Rev Bras Med Esporte [Internet]. 2016. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922016000300227&lng=en.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.