Varför frihet och tygellöshet är två väldigt olika saker

Frihet är en rättighet som gynnar individen och samhället. Tygellöshet är en överdrift som skadar en själv och andra. Upptäck skillnaderna mellan de två koncepten här.
Varför frihet och tygellöshet är två väldigt olika saker
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 04 november, 2022

Frihet är en grundläggande rättighet och ett inneboende villkor för många människor. Strider har utkämpats i dess namn, hela nationer har flyttat och samhällen har förvandlats. Vi är alla födda fria och måste förbli fria hela livet. Vi får dock inte blanda ihop frihet med tygellöshet; om vi gör det kan vi skada andra och oss själva.

När man tänker på tygellöshet tänker man kanske på hedonism, sexuell promiskuitet eller missbruk. Det är dock inte en fråga om konkreta handlingar, utan om motiven bakom dem. Faktum är att det som i ett samhälle anses vara frihet ofta betraktas som tygellöshet i ett annat (tänk till exempel på homosexualitet eller en kvinnas rätt att klä sig som hon vill).

Det kan därför vara svårt att skilja mellan dessa två begrepp, men det är mycket viktigt att göra det. Beroende på vår inställning, kan vi välja att leva ett fullständigt och harmoniskt liv, eller ett smärtsamt liv som är fullt av överdrifter och långt ifrån balans.

Frihet och tygellöshet: Är det samma begrepp?

Vid en första anblick kan det tyckas att frihet och tygellöshet skulle kunna vara samma begrepp med endast en gradskillnad. Det vill säga att ett överskott av frihet skulle leda till tygellöshet.

Men skillnaderna dem emellan går utöver detta och är inte bara kvantitativa utan också kvalitativa. Men innan vi listar dem, låt oss definiera dessa två begrepp.

Vi kan förstå frihet som människors rätt till självbestämmande och att handla av egen fri vilja utan yttre påtryckningar eller tvång. Således kan varje person välja hur man tänker, hur man talar och hur man agerar utan att vara tvingad. Detta måste varje individ dock göra ansvarsfullt och i enlighet med sociala och moraliska normer.

Med andra ord, i en viss mening är sann frihet en utopi. Ingen av oss är helt fri i den mån vi lyder under lagar och etiska mandat, och vi måste respektera andras friheter.

Å andra sidan är tygellöshet en överdriven och missförstådd användning av individuell frihet. Här överensstämmer inte tankar, ord och handlingar med de naturliga begränsningar som vi talar om och blir därför kränkande och skadliga för en själv eller andra. Det finns inget ansvar och ingen respekt. Det finns inga gränser.

Yttrandefrihet
Yttrandefrihet är ett exempel på en grundläggande del av den frihet som människor har.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Ibland är ensamhet priset för frihet

De viktigaste skillnaderna mellan frihet och tygellöshet

Baserat på deras definitioner kan vi redan nu få en uppfattning om skillnaderna mellan dessa två begrepp. Men vi ska ändå titta på dem schematiskt nedan för ytterligare klarhet.

Frihet är en rättighet; tygellöshet är ett intrång i rättigheter

Det här är en av de stora skillnaderna mellan frihet och tygellöshet. Det förra är en grundläggande rättighet som alla människor bör åtnjuta. Det senare är tvärtom en kränkning av rättigheter.

Tygellöshet kan äventyra rätten till liv (till exempel när vi kör alkoholpåverkade); rätten till sexuell frihet (vid sex utan samtycke ) eller rätten till hälsa (när man tar droger eller överfaller andra).

I namnet av denna missförstådda “frihet ” kan vi orsaka fysisk, känslomässig och moralisk skada och kränka viktiga mänskliga rättigheter. Tygellöshet är förknippat med brist på etik och empati, med brott, övergrepp och respektlöshet.

Gränserna eller bristen av dem

Frihet är alltid begränsad av en uppsättning regler. Dessa kan vara juridiska (lagar), sociala (genom kultur) eller moraliska (styrda av etik). Hur det än föreligger, finns det gränser för ens önskningar, och allt är inte giltigt för att uppnå våra mål eller för att följa vår vilja.

Vid tygellöshet överväger vi däremot inga gränser. Vi går över alla gränser, och tar hänsyn endast till tanklös lust och självisk impuls.

Ansvar kontra ansvarslöshet

Frihet är förmågan till självbestämmande, men det innebär alltid ansvarsutövning. Den fria personen kan göra val, men är fortfarande ansvarig för sina handlingar och konsekvenserna av dem. Personen är alltid medveten om hur hon eller han kan påverka sitt eget liv och andras liv med sina handlingar.

En tygellös person, å andra sidan, bortser från dessa frågor. Hon eller han förutser inte konsekvenserna och drivs av en önskan om omedelbar njutning.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: Mackies felteori: Är moral objektiv?

Fördel kontra skada

I slutändan ligger den största skillnaden mellan frihet och tygellöshet i det faktum att det ena är fördelaktigt för individen och samhället, och det andra kan vara mycket skadligt för dem båda. Frihet förbättrar och underlättar livet i samhället, eftersom det innebär respekt och samexistens; tygellöshet, å andra sidan, kan leda till brott, överträdelser och övergrepp.

Att stjäla är tygellöshet, inte frihet
Stöld och snatteri ett uttryck för utsvävningar, när någon bestämmer sig för att skada en annan.

Att lära sig att skilja mellan frihet och tygellöshet

Eftersom dessa är termer relaterade till socialisering, har vuxna ansvaret att lära barn skillnaderna mellan dessa två begrepp. En uppfostran i värderingar och emotionell intelligens från barndomen kan bana vägen, men tonåren är en nyckeltid för att verkligen förstå denna kunskap.

I denna tid av uppror tenderar unga människor att röra sig på jakt efter snabb tillfredsställelse samtidigt som de agerar på impuls och trotsar auktoritet. Om de inte får adekvat uppfostran i tonåren, kan gränsen mellan de två termerna bli suddig och göra att de fattar många olämpliga beslut.

I själva verket är att det utöva frihet med medvetenhet och ansvar ett jobb som vi måste finslipa under hela livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.