Låga kreatininnivåer och hur man behandlar det

Låga kreatininnivåer är ett patologiskt tillstånd som ofta går obemärkt förbi. En läkare måste misstänka det och ta några specifika prover för att kunna diagnostisera det. Det farligaste är att tillståndet kan leda till njursvikt och kräva omedelbar behandling.
Låga kreatininnivåer och hur man behandlar det

Senaste uppdateringen: 08 september, 2020

Att ställa diagnosen att en person har låga kreatininnivåer är inte lätt och det händer faktiskt inte omedelbart i den allmänna befolkningen. Läkare mäter vanligtvis bara dessa värden hos dem som redan har en njursjukdom.

Kreatinin är en biokemisk produkt som finns i blod och urin, och dessa nivåer är starkt kopplade till njurarna. Det är en av de vanliga rutinundersökningarna som nefrologer använder som en uppföljning av patienters hälsotillstånd.

I själva verket är kreatinin ett ämne som är en avfallsprodukt från muskelmetabolism. När våra muskelfibrer fungerar genererar de kreatinin som en produkt som de eliminerar senare. Kroppen gör sig vanligtvis av med det genom njurarna och urinen.

Därför kan vi spåra kreatinin i blodet och urinen när vi vill mäta det. I blodet förekommer det som nyligen producerat muskelavfall. I urinen kan vi mäta hur mycket av det som lämnar vår kropp.

Även om det är vanligt att läkare bara mäter blodkreatinin under allmänna konsultationer, mäter de det också som regel i urinen när de misstänker en njursjukdom. För detta ändamål kallas den mest lämpliga metoden “kreatininclearance”.

Genom att jämföra halterna av ämnet i blod och urin kan vi upptäcka specifika avvikelser. Om det till exempel finns en låg nivå av kreatinin i urinen och en hög nivå i blodet, är det mycket troligt att det kommer att leda till njursvikt.

Kreatininclearance mäter kreatininet

Detta är ett mycket användbart test för att upptäcka låga kreatininnivåer i urinen. Alla olika prov identifierar samma metoder, och deras mål är att rapportera hur mycket blodkreatinin njurarna filtrerar ut.

För att uppnå detta resultat behöver en läkare ta blod- och urinprover. De samlar därför in urin från en hel dag/24 timmar och levererar sedan urinen till ett laboratorium så att den kan bli analyserad.

När proverna har nått laboratoriet använder biokemisten motsvarande tekniker och använder sedan en formel som kallas glomerulär filtreringshastighet. Denna hastighet, som är en matematisk formel, mäter den filterkraft som njurarna har vid en viss tidpunkt.

Värdena mäter man i millimeter per minut och siffrorna som anses vara normala är:

  • Från 97 till 137 ml/min hos män
  • Från 88 till 128 ml/min hos kvinnor
prover för att diagnostisera låga kreatininnivåer
En läkare tar urinprover från en hel dag för att undersöka om kreatininnivåerna är låga.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 5 naturliga sätt att minska smärta vid urinering

Orsaker till låga kreatininnivåer

Efter att ha utfört motsvarande test och upptäckt att patientens urinprov faktiskt har låga nivåer av kreatinin, kan läkaren misstänka:

  • Nedsatt njurfunktion. Detta är ett allvarligt problem i urinsystemet. Det innebär att njurarna inte kan uppfylla sin grundläggande blodfiltreringsfunktion och ackumulera giftigt avfall i blodet. Det kräver omedelbar involvering av en nefrolog samt andra kompletterande tester.
  • Förlust av muskelmassa. När kreatininnivåerna är låga i både urin och blod kan det vara orsakat av förlust av muskelmassa. Kreatininnivåerna minskar när muskelmetabolismen minskar. Detta är vanligt hos äldre och hos personer som går igenom perioder med plötslig viktminskning.
  • Kost. Ett lågt intag av proteiner innebär att kroppen inte har tillräckligt med råmaterial för att “mata” musklerna. Detta minskar därför också muskelmetabolismen, vilket får kreatininnivåerna att sjunka.
  • Graviditet. Under graviditeten finns det situationer som förändrar njurarnas dynamik. I sig självt minskar produktionen av kreatinin vanligtvis fysiologiskt. Men det kan också vara ett tecken på något allvarligt på grund av en komplicerad urinvägsinfektion eller förändringar i blodtryck som kan leda till graviditetstoxikos eller eklampsi.
  • Autoimmuna sjukdomar. Vissa autoimmuna sjukdomar såsom myasthenia gravis (MG) och vissa muskeldystrofier påverkar både musklerna och njurarna. Vanligtvis upptäcker man andra förändrade parametrar innan kreatininnivån sjunker.
Låga kreatininnivåer kan leda till njursvikt
En av orsakerna till låga kreatininnivåer i urinen är njursvikt. Men det kan också bero på andra hälsoproblem.

Behandling av låga kreatininnivåer

Vilken behandling man sätter in vid låga kreatininnivåer beror helt på orsaken. Man använder inte samma behandling vid njursvikt som vid en bristfällig kost eller för en gravid patient.

Du bör träffa en nefrolog när du har nedsatt njurfunktion. Vissa sjukdomar som leder till njursvikt kan man behandla med medicinering och särskild vård, medan andra oundvikligen behöver dialys.

Risken är betydande för gravida kvinnor. Förlossningsläkare och gynekologer använder vissa graviditetsvänliga mediciner för att behandla njursjukdomar. Vid diagnos av eklampsi är det bäst med sjukhusvistelse för att kunna hålla parametrarna under uppsikt.

Slutligen kan man utvärdera näringsmässiga åtgärder när kosten saknar protein eller när man upplever förlust av muskelmassa. Näringsläkare kan sätta ihop en måltidsplan för att öka proteinintaget, samt rekommendera några övningar för att tona dina muskler.

Sammantaget bör vi ta notis om ifall det förekommer låga nivåer av kreatinin i urinen. Du bör därför följa upp med din läkare och följa dennas rekommendationer för att förhindra allvarliga komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Perazzi, Beatriz, and Margarita Angerosa. “Creatinina en sangre: calidad analítica e influencia en la estimación del Índice de Filtrado Glomerular.” Acta bioquímica clínica latinoamericana 45.2 (2011): 265-272.
  • Gorozobel, Chávez, Tola Torres, and Janeth del Carmen. “Aclaramiento de creatinina en orina de 2 horas vs 24 horas en pacientes con insuficiencia renal para estimar el filtrado glomerular, en el Hospital General Guasmo Sur en un periodo de 5 meses.” (2018).
  • Zenteno, Jorge, et al. “Correlación entre el aclaramiento de creatinina y la fórmula MDRD-4 en la estimación del filtrado glomerular.” Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 9.2 (2011).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.