Hur utövar man BDSM och finns det några fördelar och risker?

Hur utövar man BDSM och finns det några fördelar och risker?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2023

Under de senaste åren har flera romaner och filmer dykt upp som har lyft fram en tidigare föga känd och stigmatiserad sexuell praxis: BDSM. Du har förmodligen redan en uppfattning om vad det är, och du kanske redan utövar BDSM det utan att vara medveten om det.

Har du någonsin använt handbojor eller ögonbindel i dina sexuella möten? Har du spelat rollspel utifrån en makthierarki som lärare/elev eller chef/anställd? Då har du redan tagit del av BDSM-världen.

Det är ett roligt sätt att tillföra passion i sovrummet, eftersom det finns så många och olika alternativ. I denna artikel berättar vi mer om det och ger dig några tips för hur det utövas.

Vad är BDSM?

BDSM står på engelska för bondagedisciplin (eller domination) – submission (eller sadism) – masochism. Enkelt definierat är det en uppsättning sexuella metoder baserade på en dynamik av dominans och underkastelse. Således antar varje medlem av paret en av dessa roller, men man kan också byta roller med varandra.

Den grundläggande aspekten är att det sker under totalt samförstånd och säkerhet. Båda parter måste vara överens om gränserna vilket garanterar de inblandades välbefinnande under hela tiden.

Termen BDSM myntades 1969 som ett resultat av antropologen Paul Gebhards arbete; dessa metoder fanns dock redan i mycket gamla civilisationer och i mycket olika kulturer, så det är inte något nytt.

Inom praxisen ingår en serie akter som kan variera i intensitet och som inte alltid behöver utövas samtidigt. Det vill säga att varje person och varje par kan göra sin egen individuella tolkning och applikation av termen.

För att bättre förstå vad det är ska vi förklara innebörden av vart och ett av orden som bildar denna akronym.

Vad är BDSM?
BDSM måste vara möte som partnerna utövar i samförstånd och trygghet. Paret måste ha mycket god kommunikation för att tydligt uttrycka sina gränser.

Bondage

I allmänhet innebär termen bondage till att binda med rep, band eller andra element, och är mycket vanlig för många som utövar BDSM. Men tidigare innefattade detta dessutom ett underordnande mellan parterna såsom mellan herre och slav, mellan ägare och ägd.

I denna mening, förutom akten att immobilisera den ena parten för erotiska syften, innebär det också ett förhållande där makten inte är jämställd.

Disciplin

Disciplin inkluderar regler, vanor och beteendeprotokoll som ska följas av personen i den underordnade positionen. Det syftar alltså på regler och bestraffningar genom vilka den dominerande individen utövar makt över sin partner.

Dominans

Det hänvisar till den roll som en av partnerna tar för att utöva kontroll över den andra. Således är det denna person som kräver och tillfredsställer efter behag och visar dominans över den undergivna partnern.

Submission – underkastelse

Det är denna roll som kompletterar den dominerande. I det här fallet intar individen en underkuvande ställning som placerar honom/henne under den dominerandes vilja. Den undergivna personen lyder och tillåter partnerns handlingar, alltid på ett frivilligt sätt och under samtycke.

Sadism

Syftar på erotiska metoder där en person får njutning genom att tillfoga den andra smärta eller förnedring. Återigen, all praxis som faller inom denna kategori måste vara säker och under konsensus, eftersom denna term inte har något att göra med kriminell sadism.

Masochism

Som komplement till sadism, får individen i masochism njutning genom att lida fysisk eller psykisk smärta orsakad av den sexuella partnern. Partnern har dock alltid makten att fastställa gränser som alltid måste respekteras.

Vilka är fördelarna med BDSM?

På grund av bristande kunskap har BDSM blivit stigmatiserat och många förknippar det med begrepp som missbruk eller perversion; emellertid är detta en hälsosam praxis som kan ge flera fördelar till ett par. Vi beskriver dessa nedan.

  • Det gynnar partnernas kommunikation. Varje handling måste vara frivillig och överenskommen; därför måste partnerna föra en dialog på ett självsäkert sätt för att uttrycka sina preferenser och gränser och nå överenskommelser.
  • Ökar självkännedom och kunskap om den andre. Ju bättre kommunikationen är desto större djup når man när det gäller smaker och önskningar hos en själv och den andre; vad som upphetsar var och en och vilka handlingar han/hon vägrar. Av samma anledning ökar den ömsesidiga kunskapen. Dessutom, eftersom den dominerande personen hela tiden måste säkerställa den andras välbefinnande och respektera hans eller hennes önskemål, gynnar detta upprättandet av förtroende mellan de två.
  • Det väcker fantasin. Som en okonventionell sexuell praxis öppnar BDSM vägen för experiment, fantasi och innovation. Praxis, roller och element kan varieras för att göra varje möte till en unik upplevelse.
  • Det kan hjälpa till att skapa passion hos paret. Även om inte alla gillar den här typen av dynamik, kan det för vissa par vara ett uppfriskande och stimulerande element där de kan fly från rutin och monotoni.
BDSM kan återuppväcka passionen
BDSM kan återuppväcka passionen hos paret, eftersom det bryter rutinerna i det sexuella mötet.

Finns det några risker med BDSM?

Vi får inte glömma det faktum att BDSM kan innebära risker för den fysiska och psykiska hälsan när man gör det på ett felaktigt sätt. Hudskador, blåmärken, muskelskador eller till och med kvävning är några av de största farorna; dessutom kan det generera känslomässiga efterverkningar om det inte finns någon verklig konsensus eller absolut respekt.

För att förhindra att detta inträffar är det nödvändigt att vara informerad och att agera försiktigt, förnuftigt och säkert. För dialog, fråga och förtydliga dina gränser och bekräfta även med din sexpartner var dennes gränser går.

Hur utövar man BDSM?

Som du kanske har gissat finns det inget enskilt och enda sätt att utöva BDSM, eftersom detta innefattar en uppsättning mycket olika metoder; om än med en gemensam rot. Till exempel fysisk dominans, rollspel, ta rollen som husdjur, använda nålar (att orsaka smärta med nålar) och erotisk kvävning.

Vissa par begränsar sig till att binda varandra eller orsaka smärta i mycket små grader för att öka upphetsningen. Andra, å andra sidan, föredrar en verklig dominans/underkastningsdynamik genom att spela sina respektive roller i och även utanför sovrummet.

Det finns de som tar till fysisk smärta och de som endast fokuserar på den psykologiska aspekten av förnedring. Och samtidigt finns det vissa som utövar BDSM helt och fullt ut endast vid något enstaka tillfälle. Hur som helst är det upp till paret att bestämma hur långt de ska ta leken.

Kort sagt, BDSM kan vara väldigt njutbart och stimulerande för båda parter. Om du är nyfiken och vill testa på några av dess element, glöm inte att ansvar och respekt är grundläggande under hela tiden. När detta väl är etablerat, kan du upptäcka en helt ny värld av sensationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.