Gropar vid korsbenet och hur det påverkar spädbarn

Gropar vid korsbenet kan yttra sig sig som en enkel inbuktning i huden. I vissa fall kan tillståndet bero på störningar i utvecklingen. I dagens artikel ska vi titta närmare på dessa gropar samt vilka konsekvenser de kan innebära.
Gropar vid korsbenet och hur det påverkar spädbarn

Senaste uppdateringen: 19 maj, 2021

Vissa barn har en liten inbuktning i nedre delen av ryggen runt korsbenet. Gropar vid korsbenet är i många fall bara en enkel liten grop som inte leder till obehag.

Emellertid är denna inbuktning ibland associerad med ryggraden och kan orsaka problem i nervsystemet.

I dagens artikel ska vi beskriva detta tillstånd mer detaljerat och även diskutera hur man kan behandla det.

Vad är gropar vid korsbenet?

Som vi nämnt ovan är gropar vid korsbenet ett hack eller en inbuktning som syns på den nedre delen av ryggen. Denna grop är närvarande från födseln, och sitter vanligtvis ovanför skinkorna.

De flesta gropar av detta slag är ofarliga. En betydande andel av fallen uppstår dock på grund av en missbildning i ryggmärgen. Dessa är vissa medfödda abnormiteter som orsakar en ofullkomlig tillslutning av vissa strukturer, som ryggmärgen, enligt en artikel i Acta Pediátrica.

Det är en heterogen grupp av missbildningar som exponerar nervvävnaderna. Samma studie nämner att mellan 40 och 95% av alla barn med missbildningar i ryggmärgen har någon form av hudsjukdom. I många av dessa fall har barnen gropar vid korsbenet.

Framför allt bör man anta att gropar vid korsbenet är allvarliga om det ligger nära en utväxt med hår eller om det finns förändringar i hudfärgen nära den.

Problemet är att det kan finnas komplikationer associerade med neurologiska och ortopediska avvikelser,  samt påverkan på urinvägar och njurar i dessa fall på grund av förändringar på nerverna. Därför är det viktigt att man identifierar dessa fall och behandla tillståndet.

Typer av gropar vid korsbenet

Gropar vid korsbenet kan vara typiska eller atypiska. Det är denna enkla separation som gör det möjligt att bestämma skillnaden mellan en godartad situation och en allvarlig. En typisk eller enkel grop vid korsbenet är liten och ligger i skåran mellan skinkorna.

Dessa är vanligtvis mindre än 5 millimeter i diameter och ligger nära kanten på anus. De är ganska vanliga och indikerar ingen risk för missbildning. Uppskattningar visar faktiskt att nästan 5% av friska nyfödda har dem.

Däremot finns det atypiska gropar i denna region som är större; över 6 millimeter djupa och benägna lite längre bort från anusen. De kan även sitta nära sidorna.

En atypisk utbuktning är en riskfaktor för ryggmärgsmissbildning. Faktum är att kommunikationen med ryggraden kan bli onormal när de är för djupa. Ryggradskanalen är en känslig struktur genom vilken nervfibrer löper. Denna onormala kommunikation kan på grund av detta leda till skador på ryggraden och nervcellerna.

Denna typ av grop kan också åtföljas av förändringar i hudens färg, knölar, och det kan även leda till områden med ovanlig hårväxt.

Skillnaden mellan en grop vid korsbenet och en pilonidalcysta

En pilonidalcysta innehåller hårutväxter. Som med gropar vid korsbenet uppträder dessa på nedre delen av ryggen strax ovanför skinkorna.

Vad som händer i en pilonidalcysta är att hår, celler, avfallsprodukter och vätska ackumuleras, vilket gör att den sväller upp. Denna utvecklas vanligtvis efter födseln, är vanligare hos män och blir ofta infekterad. De leder som regel till smärta och svullnad.

Orsaker till gropar vid korsbenet

Orsakerna till gropar vid korsbenet har ännu inte blivit identifierade, men vi vet att de är medfödda. Det gör det möjligt att särskilja dem från en pilonidalcysta, som vi nämnde ovan.

En atypiska grop vid korsbenet kan bero på  missbildningar som uppstod under fosterutvecklingen. Vi vet dock inte varför detta händer.

Ta reda på mer i den här artikeln:  Sjukdomar hos nyfödda som kräver kirurgi

Symptom och diagnos

läkare undersöker baby efter Gropar vid korsbenet

I allmänhet är gropar vid korsbenet asymptomatiska. Det beror på att de generellt bara är en inbuktning i form av en förändring i nedre delen av ryggen.

Atypiska inbuktningar vid korsbenet skapar dock vanligtvis symptom som kommer sig av att de beror på en deformation i ryggraden. En läkare måste utföra en grundlig undersökning för att upptäcka det.

De mäter och kontrollerar vanligtvis gropens karaktärsdrag och utför även en serie ytterligare tester om den är för stor eller djup. Detsamma gäller om det finns flera gropar, om det förekommer missfärgning av huden eller om de sitter för långt ifrån anus.

Enligt en studie publicerad i Archives of Disease in Childhood, är ultraljud en metod för att studera gropar i huden. Uppskattningar indikerar en sexfaldig ökning av sannolikheten för ryggproblem när abnormiteter är närvarande.

Ultraljud är en föredragen teknik eftersom den är snabb, säker och billig. Det finns dock alltid möjlighet till MR-skanning om det finns något tvivel om diagnosen.

Dessa tillåter nämligen en mer exakt studie av vävnaderna.

Kanske den här artikeln kommer att intressera dig: Hur du tar hand om din nyfödda under den första tiden

Möjliga komplikationer

Atypiska gropar innebär flera komplikationer och kan relateras till bland annat ryggmärgsbråck (eller spina bifida) och en fjättrad ryggmärg.

Spina bifida är en medfödd missbildning. Vad som händer är att neuralröret inte stängs ordentligt. Det finns olika typer, men den som är relaterad till gropar vid korsbenet är spina bidifa occulta.

Dess främsta kännetecken är ett litet utrymme i ryggraden som uppstår eftersom ryggraden inte har utvecklats ordentligt. Det kan vara symptomfritt och upptäcks vanligtvis i tonåren eller vuxenlivet.

När det finns ärrvävnad i ryggmärgen uppstår däremot en så kallad fjättrad ryggmärg. Det kan leda till urin- eller analinkontinens, svaghet i nedre extremiteterna och även svårigheter att gå upprätt.

Behandling av gropar vid korsbenet

Det finns ingen behandling för en enkel inbuktning vid korsbenet och det finns inget behov av det. Det enda du bör göra är att förhindra att smuts ansamlas i området för att förhindra infektioner. Detta eftersom att gropen inte sällan sitter nära anus vilket gör att bakterier från tarmarna kan infektera den.

Därför är det viktigt att rengöra din babys hud, särskilt när du byter blöja. En atypisk grop kan kräva behandling beroende på hur svår den är.

baby med Gropar vid korsbenet
Varje fall måste bli undersökt och granskat av en läkare. Barn med stängningsfel av neuralröret kan behöva palliativ kirurgisk behandling.

Förfarandet beror på vilket gropens stadium

Helst bör alla nyfödda bli grundligt undersökta av en läkare, och om barnet har gropar bör läkaren en särskild undersökning. Denna undersökning består av att mäta inbuktningen och undersöka eventuella andra avvikelser.

Man anser att barnet är friskt om allt annat är normalt och utbuktningen är liten. Barnet behöver dock en konsultation med en specialist om gropen är atypisk eller om det finns andra varningssignaler.

Läkare bör göra en noggrann undersöka av eventuella gropar för att ta reda på om det även finns några förändringar i ryggmärgen eller andra missbildningar. Man bör därtill överväga den bästa behandlingen för varje situation beroende på de specifika resultaten.

Slutligen, kom ihåg att de flesta gropar vid korsbenet är ofarliga och bara är en förändring som syns på huden. Man bör dock prata med en läkare och utesluta ett neurologiskt problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.