Gå på toa på rätt sätt – kan man göra fel?

Det är tabu att prata om toabesök i vissa kulturer, men det är ett viktigt ämne att prata om eftersom det rör vår hälsa att vi vet hur man går på toa på rätt sätt. Lär dig mer om det i dag.
Gå på toa på rätt sätt – kan man göra fel?

Senaste uppdateringen: 14 december, 2018

Människan, liksom andra däggdjur, är födda med kroppar för vilka det är naturligt att sitta på huk, vilket vi gör för att vila, jobba och gå på toa. Så varifrån kom idén till att en toalettstol skulle kunna tillgodose våra behov?

Toaletten: en “lyxsak”

Toaletten ansågs i början vara en lyx

Toalettvanorna ändrades en gång för alla när Sir John Harington uppfann toaletten 1591. Till en början ansågs det som en “lyxsak”. Det var inte alla som hade tillgång till en toalett – det var någonting för kungligheter. Det fanns dock handikapptoaletter redan på den tiden, även om det var sällsynt.

När rörtekniken utvecklades började toaletter massproduceras, och även allmänheten fick tillgång till de “privilegier” som tidigare endast varit avsedda för de rika. Tillgång till rinnande vatten förändrade de tidigare toaletterna där man satt på huk och som följd ändrades våra vanor för att gå på toa.

Vetenskapliga argument: det är bättre att sitta på huk

I sin bok Gastroenterology sammanfattade Henry L. Bockus att sitta på huk med låren pressade mot buken var positionen för ideal tarmtömning.

Doktor Alexander Kira argumenterade på samma sätt 1966 i sin bok The Bathroom att det ligger i den mänskliga naturen att man ska sitta på huk för att gå på toa eftersom det minskar ansträngningen för tarmtömningen.

Vidare kom 2003 en studie av Doktor Dov Sikirov som jämförde ansträngningarna mellan att sitta vanligt och att sitta på huk vid toalettbesök. Resultaten visade att huksittade gjorde tarmtömningen mindre ansträngande. Att sitta som vanligt krävde större tryckkraft och längre tid jämfört med huksittande.

Vad händer när vi tömmer tarmen?

Det är viktigt att gå på toa på rätt sätt

Tarmtömning kan definieras som processen genom vilken restprodukten av matsmältningen avlägsnas.

I denna process är det enterala nervsystemet och det parasympatiska systemet inblandade i flera olika funktioner. Bland annat styr de ansamlingen av avföring i tjocktarmen, och avslappningen av den yttre sfinkter- och puborektalismuskeln. Den senare är vad som möjliggör för tjocktarmen att räta ut sig samt skapa ett tryck inne i buken så att avföringen kan passera ut.

Sitta på huk

Att sitta på huk för att gå på toa innebär att man har benen vinklade i en 35-graders vinkel mot kroppen. I denna vinkel är lårmusklerna pressade mot buken. Denna position skapar ett tryck i håligheterna i tjocktarmen och ger plats åt och rätar ut ändtarmen, vilket gör att tarmen tömmer sig. Resultatet är en snabbare och lättare och mer grundlig tarmtömning.

Sitta som vanligt

Det är svårare att gå på toa i vanlig sittande ställning

Att sitta som vanligt och gå på toa har en motsatt effekt jämfört med att sitta på huk. Här har man benen i 90 graders vinkel från kroppen och med buken som pressar nedåt mot låren. Denna position underlättar inte för tjocktarmen så att den kan räta ut sig mot ändtarmen.

Eftersom trycket från lårmusklerna mot tarmen och buken saknas måste man själv skapa egen kraft för att trycka nedåt så att tarmen tömmer sig.

Det leder till olika komplikationer som exempelvis förstoppning, IBS, bråck och hemorrojder.

Fördelarna med att sitta på huk på toa

Att gå på toa i huksittande position:

 • Underlättar för en snabbare och lättare tarmtömning.
 • Förhindrar att ämnen passerar emellan tjocktarmen och tunntarmen. Det minskar risken att tunntarmen förorenas.
 • Motverkar spänningar i området, vilket motverkar bråck, divertikulos och andra problem.
 • Hjälper som icke-invasiv behandling mot hemorrojder.
 • För gravida undviker positionen att man trycker mot livmodern. Faktiskt så hjälper den till med förberedelserna för att föda.
 • Motverkar ansamling av avföring i tarmen. Det är en av huvudorsakerna till blindtarmsinflammation.

Det kan finnas en risk för att man i allvarliga fall kan utveckla tarmcancer när man inte får bajsa ordentligt. Det är dock viktigt att påpeka att en studie av Sahand Sohrabi, där den vanliga 90-graderspositionen när man går på toa associerades med risken att få kolorektalcancer, inte var konklusiv.

Hur gör jag det enkelt för mig att gå på toa?

Använd en fotpall när du går på toa

Det är lätt att själv rätta till positionen; du kan modifiera din toalett bara genom att använda en liten pall. Den behöver inte vara någon speciell höjd, bara den är hög nog för benen att vinkla sig i 35-graders vinkel.

Vissa är så hugade att de rent ställer sig på toalettringen för att få rätt position. Men det kan vara lite riskfyllt i och med att man kan halka och ramla eller toalettstolen kan gå sönder, så det rekommenderar vi inte.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fraca Padilla, M., Muñoz-Navas, M., & Rey Díaz-Rubio, E. (2013). DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO DURANTE EL EMBARAZO. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
 • Cerdán Miguel, J., Cerdán, C., & Jiménez, F. (2005). Anatomofisiología de la continencia y la defecación. Cirugia Espanola. https://doi.org/10.1016/S0009-739X(05)74637-6
 • García-Armengol, J., Moro, D., Ruiz, M. D., Alós, R., Solana, A., & Roig-Vila, J. V. (2005). Defecación obstructiva. Métodos diagnósticos y tratamiento. Cirugia Espanola. https://doi.org/10.1016/s0009-739x(05)74645-5
 • Sir John Harington. Encyclopædia Britannica.  https://www.britannica.com/biography/John-Harington.
 • Sikirov D. Comparison of straining during defecation in three positions: results and implications for human health. Dig Dis Sci. 2003;48(7):1201-1205. doi:10.1023/a:1024180319005.
 • Sakakibara R, Tsunoyama K, Hosoi H, et al. Influence of Body Position on Defecation in Humans. Low Urin Tract Symptoms. 2010;2(1):16-21. doi:10.1111/j.1757-5672.2009.00057.x.
 • Sugerman DT. Hemorroides. JAMA 2014; 312 (24): 2698. doi: 10.1001 / jama.2014.281.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.