Effekten av cannabis på hjärnan

Effekten som cannabis har på hjärnan fungerar på många nivåer. Det genererar inte bara beroende genom en neuronal process, utan förändrar också hjärnvävnadens struktur.
Effekten av cannabis på hjärnan

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Effekten cannabis har på hjärnan fungerar på många nivåer. Det genererar inte bara beroende genom en neuronal process, utan förändrar också hjärnvävnadens struktur.

Effekten av cannabis på hjärnan beror på dess förmåga att interagera med neuronreceptorer som människor redan har. Dessa är dock inte där för att interagera med denna mycket beroendeframkallande drog.

Cannabis är en av de mest använda drogerna i världen. Det är lagligt i vissa länder under vissa villkor, medan andra inte har några andra regler än förbud.

Vetenskapliga studier på att cannabis påverkar hjärnan på olika sätt. Drogen förändrar nervcellers struktur och påverkar inlärningsprocessen negativt. Som du kommer att se i den här artikeln varnar denna forskning för framtida effekter av konsumtionen av denna drog.

Problemet är att många unga anser att effekterna av cannabis är milda, och har uppfattningen att användningen av drogen inte kommer att leda till några större konsekvenser. De är övertygade om att en sporadisk användning är ofarlig.

Det är en orsak till att cannabisanvändning är så utbredd. De som börjar använda denna drog ställer sig sällan frågan om cannabis påverkar hjärnan eller inte. Detta beror på att de flesta människor letar efter den tillfälliga tillfredsställelse som drogen ger, och utgår från att den inte medför någon skada. De har fel.

Vad är cannabis?

Detta är det namnet som vi kallar drogen i folkmun och det kan leda till förvirring. Växten skiljer sig nämligen från substansen som härrör från den, dvs. den aktiva föreningen som reagerar med neuroner.

Namnet på växten är Cannabis sativa. Den har flera komponenter, men dess komponent tetrahydrocannabinol, eller THC, har höga psykoaktiva egenskaper. I själva verket har det en affinitet för mänskliga neuroner och deras receptorer.

Man kan utvinna marijuana från växten, den mest använda drogen när det kommer till cannabispreparat. Det är i princip de torkade bladen och blommorna av Cannabis sativa.

Man kan också utvinna hasch och hascholja från växten. Processen är mer komplex och involverar destillering eller uppvärmning av växten för att nå kokpunkten. Hasch är mycket starkare än marijuana och innehåller upp till 50 % THC.

Olika former av cannabis.
Marijuana kommer från Cannabis sativa-växten och THC är den viktigaste komponenten.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Remifentanil är en opioid: Dosering och försiktighetsåtgärder

Cannabis kan förändra hjärnan

Cannabisanvändning leder till beroende, eftersom drogen orsakar förändringar i hjärnans belöningscentrum. I allmänhet ger THC tillfredsställelse och vår kropp kommer att vilja ha mer av det för att bibehålla detta tillstånd.

Beroende är baserat på hur det aktiva ämnet i denna drog påverkar hjärnan. Det är ofta i sådan omfattning att det orsakar abstinenssyndrom, ett av kriterierna för att klassificera ett missbruk som sådant. Detta syndrom uppstår när en person minskar användningen av drogen.

Abstinensen man får från marijuana är vanligtvis mild och godartad när det kommer till fysiska besvär, men inte mindre allvarlig. Den missbrukare som inte använder drogen på ett tag upplever sömnlöshet, aptitlöshet, illamående och kräkningar. Symptomen försvinner om personen får i sig THC.

Dessutom påverkar cannabis inte bara hjärnan när det kommer till missbruk. Faktum är att vetenskaplig forskning bekräftar att THC är neurotoxiskt (det berusar nervceller). Det finns bevis på ett samband mellan marijuana och utvecklingen av psykiatriska sjukdomar.

Dessa förändringar är särskilt påtagliga hos kroniska marijuanaanvändare på grund av förändringar i hjärnan. Det försämrar minnet och uppmärksamheten till den grad att det påverkar närminnet och hur de kommer ihåg saker som hänt nyligen. Vissa saker kan faktiskt försvinna helt ur minnet.

Cannabis förändrar också vissa motoriska rörelser, och detta är relaterat till effekten av THC på nervceller som är ansvariga för att kontrollera motoriken. Slutligen är ångestsyndrom en annan konsekvens av hur cannabis påverkar hjärnan.

En påverkad hjärna.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Att sluta dricka innebär inte alltid att man är fri från missbruk

Neuroner i hjärnan som inte är associerade med cannabis

Vetenskapliga studier hävdar att THC modifierar och stoppar neuronernas förmåga att förändras. Denna process kallar man neuroplasticitet, och den är grundläggande för inlärningsprocesser.

Detta eftersom att hjärnan kan införliva ny kunskap genom neuroplasticitet, genom att göra neuronala kopplingar som inte fanns tidigare. Vi har inget kognitivt minne utan denna egenskap.

När forskare utvärderat effekten av THC i råtthjärnor, noterade de att drogen verkar i hippocampus och påverkar balansen mellan proteiner som används för att lära sig nya saker. Detta, om vi extrapolerar det till människor, och särskilt till unga människor, är en stor varning för fara för konsumtion och degenerering av förmågan att ta till sig ny information och lära sig.

Cannabis påverkar alltså hjärnan, och denna effekt är allvarlig när det kommer till förmågan till inlärning. För att inte tala om andra inlärningsprocesser som använder samma kretsar, som att utöva en viss sport eller utveckla matlagningsfärdigheter, eller de som krävs för att utföra fysiska aktiviteter.

Effekten av cannabis påverkar hjärnan starkt, och det är inte en mild och ofarlig drog

Den oroande uppgången av konsumtionen av cannabis kan bero på reklambudskapen som har framställt det som en ofarlig drog. Det är den inte. Effekten är skadlig för hjärnan, inlärningsprocesserna och minnet. Cannabismissbruk är ett allvarligt missbruk och ännu allvarligare om vi tänker på att ungdomar utgör den största gruppen konsumenter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sneider, Jennifer T., Yasmin Mashhoon, and Marisa M. Silveri. “A review of magnetic resonance spectroscopy studies in marijuana using adolescents and adults.” Journal of addiction research & therapy (2013).
  • Fratta, Walter, and Liana Fattore. “Molecular mechanisms of cannabinoid addiction.” Current opinion in neurobiology 23.4 (2013): 487-492.
  • Manzanares, Jorge, et al. “Role of the endocannabinoid system in drug addiction.” Biochemical pharmacology 157 (2018): 108-121.
  • Jacobus J, Tapert SF. Effects of cannabis on the adolescent brain. Curr Pharm Des. 2014;20(13):2186–2193. doi:10.2174/13816128113199990426

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.