8 kritiska tecken på njursvikt som många ignorerar

8 kritiska tecken på njursvikt som många ignorerar

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Eftersom tecken på njursvikt lätt kan blandas ihop med andra vanliga tillstånd är det viktigt att uppmärksamma och söka medicinsk hjälp om du upplever två eller fler av följande symtom.

Njurarna spelar en vital roll i kroppens hälsa. De sitter strax nedanför bröstkorgen och ansvarar för att bearbeta 120-150 liter blod om dagen.

God njurfunktion förebygger vätskor och avfall från att samlas i blodet, vilket håller det rent för att förebygga infektioner. De ansvarar även för att balansera elektrolyterna i kroppen, producera röda blodceller och kontrollera blodtrycket. Därför kan alla förändringar i njurhälsan leda till allvarliga åkommor som minskar livskvaliteten.

Njursvikt är en av de vanligaste sjukdomarna som finns men patienter upptäcker det sällan i de tidiga stadierna. Eftersom symtomen lätt kan blandas ihop med andra, vanligare tillstånd, är det många som inte uppmärksammar dem ordentligt.

Kom ihåg att tidig upptäckt är nyckeln till behandling. Nedan vill vi dela med oss av åtta av de mest kritiska av alla tecken på njursvikt.

1. Ödem eller inflammation är ett tecken på njursvikt

Vätskeretention i vävnaderna orsakar inflammation

Svårigheterna som associeras med njursvikt kan leda till vätskeretention i vävnader, vilket orsakar inflammation. Flera olika andra sjukdomar kan ge samma symtom, men i de flesta fall associeras de med njurproblem.

Svullnaden uppstår i:

 • Ben
 • Fötter
 • Fotleder
 • Ansikte
 • Händer
 • Buk

2. Hudutslag kan vara ett tecken på njursvikt

Njursvikt kan få gifter att ansamlas i blodet, som sedan transporteras till huden. Det kan orsaka flera olika hudproblem, såsom akne, nässelfeber och intensiv klåda.

De lindras nästan alltid av någon form av kräm eller lotion, men det effektivaste sättet att få bort dem är genom att avgifta levern.

3. Din urinering ändras

Urinförändringar är ett tecken på njursvikt

Förändringar när du kissar är enkla att upptäcka och utgör det tydligaste tecknet på njursvikt och andra problem med detta organ.

Exempel på förändringar:

 • Tryck eller svårigheter under urinering
 • Blodig urin
 • Mycket mörkare urin eller urin med stark lukt
 • Ökad eller minskad mängd urin
 • Skummig eller bubblig urin
 • Större behov att urinera på natten
 • Inkontinens
 • Brännande känsla vid slutet av urinering

4. Trötthet kan bero på njursvikt

Ett av organets huvudsakliga syften är att producera hormonet erytropoetin, som deltar i produktionen av röda blodceller för att transportera syre via blodet.

Om någon av dina njurar fallerar minskas denna substansproduktion, och som en konsekvens blir du trött.

Det är därför du kan uppleva större trötthet, muskelsmärta samt koncentrationssvårigheter.

5. Du känner dig kall

Njursvikt ökar risken för anemi

Njursvikt minskar mängden röda blodceller och ökar därmed risken för anemi. I linje med dessa reaktioner kan du drabbas av energibrist och en känsla av köld, vilket gör att du känner dig sjuk.

De som lider av detta tillstånd hävdar ofta att kylan inte försvinner även om de sitter i solen och att de till och med kan uppleva frossa.

6. Ländryggssmärta kan vara ett symtom

Skarp smärta i ländryggen eller sidan kan vara ett tecken på njursjukdom. Denna smärta är relaterad till polycystisk njursjukdom, njursten och levertillstånd, och ökar oftast i intensitet efter att du har stått upp under längre perioder.

Det bör inte blandas ihop med vanlig ryggsmärta.

7. Metallisk smak i munnen

Dålig smak i munnen är ett tecken

Njurskada ökar närvaron av gifter i blodet och drabbar även dina celler. Många upplever en dålig smak i munnen när de äter mat och att de efter att ha ätit får en dålig andedräkt.

De uppfattar en metallisk smak i munnen, likt ammoniak, och förlorar njutningen av att äta flera livsmedel, vilket leder till näringsbrister.

8. Illamående och kräkningar

Konstant illamående och kräkningar, utan påtaglig anledning, kan vara ett varningstecken på problem med njurfunktionen. Eftersom avfall inte avlägsnas ordentligt ökar dessa symtom och blir värre med aptitbristen.

Tecken på njursvikt varierar från person till person och ändras i enlighet med hur svår den är. Om du har två eller fler av ovan nämnda symtom är det mer än tillräckligt för att söka medicinsk hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hricik, D. E., Browning, P. J., Kopelman, R., Goorno, W. E., Madias, N. E., & Dzau, V. J. (1983). Captopril-induced functional renal insufficiency in patients with bilateral renal-artery stenoses or renal-artery stenosis in a solitary kidney. New England Journal of Medicine, 308(7), 373-376.
 • Mann, J. F., Gerstein, H. C., Pogue, J., Bosch, J., & Yusuf, S. (2001). Renal insufficiency as a predictor of cardiovascular outcomes and the impact of ramipril: the HOPE randomized trial. Annals of internal medicine, 134(8), 629-636.
 • Nash, K., Hafeez, A., & Hou, S. (2002). Hospital-acquired renal insufficiency. American Journal of Kidney Diseases, 39(5), 930-936.
 • Cambios de color u olor en la orina – Trastornos renales y del tracto urinario.” Manual MSD. Web. Apr 24, 2020

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.