Tips vid brännskador av ånga och hett vatten

Brännskador orsakade av ånga och hett vatten kan vara olika svåra. När bör man uppsöka läkare? Hur kan man undvika komplikationer och besvär? Ta del av denna artikel för tips och råd för att behandla och förebygga brännskador.
Tips vid brännskador av ånga och hett vatten
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Brännskador till följd av ånga och hett vatten, även så kallade “skållningar”, är bland de vanligaste olyckorna som kan hända i hemmet. Först kan det verka som att de inte påverkar vävnaden särskilt mycket, men man bör vara medveten om att de faktiskt kan orsaka stor skada. På grund av detta är det viktigt att veta hur man kan behandla och förebygga brännskador.

När man tänker på brännskador tänker man oftast på brännskador orsakade av eld eller värme. Centers for Disease Control and Prevent uppger emellertid att 33 till 58% av patienter inlagda för brännskador har just skållningar.

Generellt sett finns det olika typer av brännskador beroende på hur omfattande de är. De varierar från det som kallas en första gradens brännskada till en tredje gradens brännskada, där den senare är den allvarligaste nivån. På den nivån kan vävnader som muskler och nerver påverkas.

Hur uppstår brännskador av ånga och hett vatten?

De flesta skållningar sker i hemmet när man gör vardagssysslor. När vatten når sin kokpunkt blir det till ånga. När det sker blir partiklarna mindre men håller en temperatur på cirka 100 °C.

Av den anledningen kan både hett vatten och ånga orsaka svåra brännskador. Faktum är att, enligt Spanska barnläkarföreningen, hett vatten med en temperatur på 60 °C kan orsaka tredje gradens brännskador hos barn på bara tre sekunder.

Brännskador uppstår oftast vid matlagning, speciellt när man använder köksredskap som kastruller eller ång- och tryckkokare. Att vatten expanderar när det förvandlas till ånga beror på att trycket i behållaren med vätska är mycket högt.

Enligt CDC är det armar och händer som oftast drabbas av skållningar (42% av olycksfallen drabbar dessa delar av kroppen). Näst mest utsatta är ben och fötter. Fötter och ben kan få brännskador om man till exempel spiller kokhet vätska på dessa områden.

hand med brännskada vid spis

Symptom vid brännskador av ånga och hett vatten

Symptomen för denna typ av brännskada kan variera beroende på hur allvarlig brännskadan är. Gemensamma symptom för alla typer av brännskador är en brännande smärta i det brännskadade området. Detta är resultatet av den direkta skadan på vävnaden som kommit i kontakt med vattnet eller ångan.

Vid behandling av en första gradens brännskada kommer det drabbade området, förutom den brännande smärtan, att bli rött och kanske även svullet. I dessa fall påverkas bara de ytliga lagret av huden vilket betyder att det rör sig om en liten skada.

Däremot, om vattnet eller ångan orsakat en andra gradens brännskada bildas blåsor och sår på det drabbade området. Detta beror på att värmen trängt in i de djupare lagren av huden. Som en försvarsmekanism spricker därför huden.

Slutligen, för tredje gradens brännskador kan man se blåsor och att den inre vävnaden har blivit exponerad. Därtill skador på nervfiber vilka påverka kan påverka användning och rörelse av det skadade området.

Första hjälpen vid brännskador av ånga och hett vatten

Eftersom brännskador till följd av ånga och varmt vatten är vanligt är det viktigt att veta hur man behandlar och förebygger dem. Att agera direkt kan begränsa skadan och förhindra komplikationer och besvär. Vad bör man då tänka på?

Håll den drabbade personen borta från värmekällan

Det första att göra när man hanterar en brännskada är att få bort den drabbade personen från det som orsakat brännskadan och ta personen till en säker plats. På så sätt är personen trygg och säker från att drabbas av ytterligare brännskador på andra delar av kroppen.

Kyl brännskadan och avlägsna kläder som berör skadan

Börja kyla ner brännskadan när personen är i säkerhet. Detta gör man bäst genom att ha den brännskadade delen av kroppen i rumstempererat vatten i 20 minuter. Det här svalkar vävnaden och förhindrar att brännskadan förvärras. Man bör inte under inga omständigheter lägga is på brännskadan eftersom kyla kan förvärra skadan.

Efter att ha kylt ner skadan bör man säkerställa att man avlägsnat kläder och smycken som kommer i kontakt med den brännskadade området. Detta gör man bäst genom att klippa bort klädesplagg för att undvika ytterligare skada för den berörda personen. Om klädesplagget däremot av någon anledning har klistrat sig fast mot huden bör man inte avlägsna det. 

Täck över den brännskadade ytan

Efter att ha avlägsnat alla klädesplagg är det rekommenderat att fukta och täcka den brännskadade ytan med en steril gasbinda. Om det brännskadade området inte är så omfattande kan man, för mer skydd, använda ett bandage som inte trycker så mycket på kroppsdelen. Sedan kan man, om smärtan är väldigt intensiv, använda smärtstillande som paracetamol eller Ibuprofen för att lindra smärtan. Vid omfattande brännskador kan kroppstemperaturen sjunka. Det är därför viktigt att hålla kroppen vid stabil normaltemperatur.

Stick inte hål på brännblåsor och applicera inte salva

Man bör inte under några omständigheter sticka hål på brännblåsor. Om det ändå är nödvändigt bör endast medicinsk personal utföra detta moment. Att tömma brännblåsor på vätska ger en hög risk för både infektioner som skador.

Man bör heller inte applicera tandkräm, kaffe, smör eller någon annan substans på det brännskadade området eftersom det kan orsaka en bakterieinfektion. Man bör bara använda krämer och salvor under medicinsk uppsikt.

När bör man uppsöka läkarvård?

I de flesta fall leder ång- och varmvattenbrännskador till första och andra gradens brännskador. Därför är det vanligen inte nödvändigt att uppsöka läkarvård. I de fallen återhämtar man sig bra genom att följa ovanstående råd och rekommendationer.

Men man bör omedelbart uppsöka vård om det brännskadade området är mycket omfattande eller om det är en tredje gradens brännskada. Dessa brännskador är allvarliga, speciellt för barn, och kan riskera personens liv.

Här är exempel på andra situationer när man bör uppsöka läkarvård för brännskador:

 • Vid tilltagande smärta, rodnad eller svullnad
 • Vid hög feber
 • Om såret innehåller var
 • Ifall såret inte läker bra
 • Om synen eller andningen påverkas

Flera studier visar att 30 till 40% av patienter med skållningar är under 15 år. Här är det alltid bäst att tillkalla ambulans. Barn brukar vara känsligare för denna typ av skada och kan drabbas mer än en vuxen.

doktor lindar om hand

Var uppmärksam och försiktig med barn

Dessvärre drabbar brännskador av ånga och hett vatten oftast barn. En orsak till detta kan vara för att de är nyfikna. Därför är det viktigt att hålla barn under uppsikt i köket, speciellt då man lagar mat. Denna enkla handling kan förhindra många olyckor.

Slutligen bör man också vara försiktig när man badar barn. Vattentemperaturen bör ligga kring 37 °C. Tänk på att barns hud är mycket känsligare och kan få svåra skador vid för varmt vatten även om det bara är för en kort stund.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Schroeder T, Irish C, Annest J, Haileysus T, et al. Nonfatal Scald-Related Burns Among Adults Aged ≥65 Years — United States, 2001–2006. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2009;58(36):993-996.
 • Echeverría Miranda M, Salas Salas E. Manejo de quemaduras en población pediátrica. Revista Médica Sinergia. 2020;5(11):e602.
 • Viñas Díaz J, Rodríguez J, González Rodríguez M. Epidemiología de las lesiones por quemaduras. Revista de Ciencias Médicas. 2009;13(4):40-48.
 • Belmonte Torras J, Marín de la Cruz D, Gornés Benajam M, Gubern Pi L, Guinot Madridejos A. Quemaduras por agua caliente sanitaria. Anales de Pediatría. 2004; 61(5):413-417.
 • Saavedra R, Solís F, Domic C. Quemaduras en niños provocadas por rotura de bolsa para agua caliente. Revista Chilena de Pediatría. 2017; 88(6): 730-735.
 • Scaldaduras. Asociación Española de Pediatría. 2016. Available from: https://www.aeped.es/rss/en-familia/escaldaduras

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.