Din partner är din spegel, så vad återspeglar vederbörande?

Lär dig att bli starkare, att ändra riktning, att ta kontroll över ditt eget liv. Se dina brister rakt i ögonen så att de upphör att existera, och istället blir egenskaper som stärker dig.
Din partner är din spegel, så vad återspeglar vederbörande?

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det finns många människor i vilka vi kan se en återspegling av oss själva, som familj eller vänner. Det viktigaste förhållandet är dock det du har med din partner. Om du är uppmärksam kommer du inse att din partner är din spegel.

Du behöver inte göra det med full medvetenhet, men sanningen är att om du håller sinnet öppet för din partner så underlättar du att vara sann mot dig själv.

Dessutom kan det leda till att du upptäcker en del saker som du kanske inte varit helt medveten om.

Men om din partner är din spegel, på vilket vis kan du se dig själv reflekteras i personen? Idag diskuterar vi hur du gör för att observera dig själv genom att observera ditt förhållande med din partner.

Det är inte den andra personen, det är du

Det är inte de, det är du

Stör det dig att din partner lämnar sängen obäddad? Vill du sluta vara en sådan perfektionist? Gör det dig nervös att din partner är så självständig?

Alla dessa dilemman innehåller en ilska, en viss förbittring och en outhärdlig nervositet angående din partners beteende. Men kom ihåg: personen är din spegel.

Vad spelar det för roll om din partner alltid lämnar sängen obäddad? Kanske borde du, i stället för att klaga, fråga dig själv: “Varför är jag så oflexibel?”

Om din partner är besatt av renlighet till den grad att vara perfektionist bör du titta efter i vilka hänseenden du inte själv ger 100%. Varför gör du inte ditt bästa? Varför nöjer du dig med “tillräckligt bra”?

Om det gör dig nervös att din partner är självständig, går ut med sina vänner och du känner dig lite utanför, fråga dig själv: är min partner allting för mig? Tar jag mig tid för mina vänner och mig själv?

Alla är olika

Det här är bara några exempel på hur din partner kan vara din spegel. Men alla människor är olika och tolkningen av vad som stör dig med någon annan kan också skilja sig åt. Det viktiga är att inse det.

Avskyr du att din partner pratar för högt? Gör det dig generad att han eller hon måste skoja om allt? I så fall är dessa saker också en del av dig och det är därför de stör dig.

Tänk på ett ögonblick på exemplet vi började med. Om din partner bäddade sängen så skulle du inte märka det; det skulle inte ha någon betydelse för dig.

Men det ögonblick han eller hon inte gör det, och du blir störd av det, speglar det en brist på flexibilitet i någon aspekt av ditt eget liv som du måste lösa.

Din partner är din spegel och hjälper dig att lära känna dig själv bättre

Din partner hjälper dig att lära känna dig själv

Det faktum att din partner är din spegel är inte en dålig sak; det är det rakt motsatta. Det är ett hjälpmedel att lära känna sig själv bättre och få öppna ögonen för en verklighet som vi tenderar att förneka.

Ett smärtsamt men tydligt exempel är när människor blir misshandlade. Vad reflekterar den misshandlade personen? Att de inte respekterar sig själva: de behandlar sig själva illa.

Hur svårt det än är att erkänna det så är det sant. Dessa personer behandlar sig själva illa genom att ge makten till någon som inte älskar dem. Detta leder till att självkänslan falnar.

Spegeln bör, som speglar brukar, vara en möjlighet att se allt tydligare och sedan fatta ett beslut. Vissa speglar kan vara mycket avslöjande, som i det här smärtsamma scenariot som många upplever varje dag.

Om din partner är en spegel, dra nytta av det! Titta in i spegeln utan mask för ansiktet utan att förneka något och utan att vara någon du inte är.

Acceptera dina misstag och acceptera dina brister. Det hjälper dig att lära känna dig själv bättre, fatta de beslut som behöver fattas och också förbättra dig själv.

Acceptera dina misstag och acceptera dina brister

Din partner är din spegel, och den kan lära dig att bli starkare

Ändra sättet på vilket du hanterar människor eller omständigheter som gör att du känner dig som ett offer, för i praktiken kan de hjälpa dig.

Lär dig själv att bli starkare, ändra riktning, att ta kontroll över ditt liv. Se rätt in i dina brister så att de upphör att existera och istället bli egenskaper som stärker dig.

Om din partner är din spegel, vad reflekterar de?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Perles, F., San Martín, J., Canto, J., & Moreno, P. (2011). Inteligencia emocional, celos, tendencia al abuso y estrategias de resolución de conflicto en la pareja. Escritos de Psicología / Psychological Writings. https://doi.org/10.5231/psy.writ.2011.0605
  • Póo, A. M., & Beatriz Vizcarra, M. (2011). Diseño, implementación y evaluación de un programa de prevención de la violencia en el noviazgo. Terapia Psicologica. https://doi.org/10.4067/S0718-48082011000200008
  • Rivera, D., Cruz, C., & Muñoz, C. (2011). Satisfacción en las relaciones de pareja en la adultez emergente: El rol del apego, la intimidad y la depresión. Terapia Psicologica. https://doi.org/10.4067/S0718-48082011000100008
  • Sangrador, J. L. (1993). Consideraciones psicosociales sobre el amor romántico. Psicothema.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.