Ny molekyl behandlar äggstocks- och bukspottkörtelcancer

En ny molekyl som utvecklats av forskare vid Stanford University kan bli den bästa bundsförvanten i kampen mot äggstocks- och bukspottkörtelcancer.
Ny molekyl behandlar äggstocks- och bukspottkörtelcancer
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2023

Stanford Medicine College vid University of Stanford i Kalifornien har utvecklat något fantastiskt. De har designat en molekyl som kan bli en av de bästa bundsförvanterna i kampen mot äggstocks- och bukspottkörtelcancer… och den kan åstadkomma det på bara några månader.

I skrivande stund är denna molekyl fortfarande i experimentskedet, men resultat från labbtester är positiva. Molekylen stoppar inte bara cancerns utveckling, utan omvänder den till och med. Studien har publicerats i olika källor, inklusive Stanford Medicine. Forskarna känner sig hoppfulla att man med dess hjälp kan hitta ett botemedel mot dessa sjukdomar inom en nära framtid.

En “baseballhandske” mot äggstocks- och bukspottkörtelcancer

De kallar molekylen för “baseballhandsken”. Detta på grund av hur den ser ut och hur den agerar. Först används den som bete för att “fånga” cancerceller. Senare tar den bort dem ur spelet, ungefär som en baseballhandske. Amato Giacci är chef för denna stora studie, med målet att hitta en praktisk behandling mot äggstocks- och bukspottkörtelcancer.

De är två sjukdomar som har många kännetecken gemensamt. Därför beslutade Giacci sig för att påbörja en studie som man kunde använda mot båda. Nedan listar vi vad de har gemensamt:

 • Båda sjukdomarna är vanligtvis svåra att upptäcka i sina inledande skeden. De tenderar även att avancera snabbt.
 • Tumörer dyker upp på äggstockarna eller bukspottkörteln. När dessa tumörer upptäcks tas de drabbade områdena av organen bort med kirurgi.
 • Efter det genomgår patienten en uppsjö av kemoterapeutiska och radioterapeutiska behandlingar.
 • Behandlingarna är generellt väldigt aggressiva. Patienten lämnas därför svag. Dessvärre försäkrar dessa behandlingar heller inte att sjukdomarna inte kommer tillbaka.

Låt oss nu ta en titt på den nya molekylens funktioner och hur den möjligtvis kan förändra medicinska behandlingar och cancerbehandlingar.

Molekylen som sätter cancerceller ur spel

amato-giaccia

Som vi sa avancerar både äggstocks- och bukspottkörtelcancer väldigt snabbt. När patienten får diagnosen kan andra organ redan ha bivit drabbade av cancern.

 • En metastaserad cancer är en stor utmaning för utredarna. Det är även en källa till ångest för familjer och patienter.
 • Fram tills nu har de flesta medicinska studier fokuserat på att hitta ett sätt att sakta ned fortskridandet av cancer för att ge patienten god livskvalitet.
 • Men läkaren Amato Giacci och hans lag har utvecklat en molekyl som inte bara stoppar tumörtillväxt, utan även får den att bli mindre.

Molekylen agerar som ett lockbete. Den blir kombinerad med ett protein från den sjätte genen, och både stoppar tumörtillväxt och förstör tumörerna.

 • Den gör det genom att stoppa funktionen hos tyrosinkinasreceptorer – ett viktigt ämne för överlevnaden och tillväxten hos tumörceller.
 • Molekylen kan helt inokulera patienten. Det är framförallt sant om man kombinerar behandlingen med kemoterapi för att göra behandlingen mer effektiv.
celler av bukspottkörtelcancer

Förväntningar inför framtiden

Studien befinner sig fortfarande i ett experimentellt skede. Hittills har resultaten bara uppnåtts med djur. Vi väntar fortfarande på det efterlängtade steget till kliniska försök. Det finns trots allt patienter med äggstocks- eller bukspottkörtelcancer som väntar på ett botemedel.

Idag kallar man molekylen för MYD1-72. Forskare hoppas att den kan ge följande fördelar:

 • Man kan erbjuda den som en mindre aggressiv, kompletterande behandling. Molekylen påverkar inte patientens njurar och immunsystem lika mycket jämfört med andra behandlingar.
 • MYD1-72 har nått framgångar i 95% av fallen där sjukdomarna inte nått avancerade skeden i djur.
 • När det gäller avancerad, metastaserad cancer är andelen framgångsfall 51%. I allvarligare fall kan läkare dock fortfarande välja en kombination av kemoterapi för att motarbeta cancern.
vätskeprover

Man hoppas påbörja kliniska försök inom en nära framtid. Hoppet är att resultaten kommer vara väldigt positiva. Forskarna som har hand om studien har förutsett utvecklingen av nya molekyler, eller “baseballhandskar”, för att även behandla andra typer av cancer.

Under tiden kommer vi att hålla oss uppdaterade om framstegen.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fiorillo, M., Verre, A. F., Iliut, M., Peiris-Pagés, M., Ozsvari, B., Gandara, R., … Lisanti, M. P. (2015). Graphene oxide selectively targets cancer stem cells, across multiple tumor types: Implications for non-toxic cancer treatment, via “differentiation-based nano-therapy” Oncotarget. https://doi.org/10.18632/oncotarget.3348
 • Ku, J.-L., & Park, J.-G. (2009). Biology of SNU Cell Lines. Cancer Research and Treatment. https://doi.org/10.4143/crt.2005.37.1.1
 • Couch, F. J., Johnson, M. R., Rabe, K. G., Brune, K., De Andrade, M., Goggins, M., … Hruban, R. H. (2007). The prevalence of BRCA2 mutations in familial pancreatic cancer. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-06-0783

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.