Allt du behöver veta om candida auris

Candida auris är en svamp som intresserar medicinska forskare. Infektioner inträffar över hela världen och de är ofta resistenta mot den vanliga behandlingen. Vi berättar allt om det i den här artikeln.
Allt du behöver veta om candida auris

Senaste uppdateringen: 03 november, 2020

Candida auris är namnet på en svamp från candida-familjen. Den har blivit ökänd inom vetenskapssamhället eftersom den är resistent mot vanliga svampdödande medel. Utbrotten av svampen som kan orsaka sepsis förekommer nästan alltid på sjukhus eller hem för äldre. Infektionsspridningen sker genom patientens blod.

Forskare identifierade denna organism först år 2009. De kallade den för auris eftersom den förekom i ett prov från en patients öronkanal. Sedan ökade utbrotten på sjukhus under år 2016 och 2017. De allvarligaste utbrotten inträffade på intensivvårdsavdelningarna. Detta ledde till extrema åtgärder för att kontrollera smittan. Man insåg att denna svamp är extremt resistent. Forskare antog att genom att bo i sjukhusmiljöer blev patienter resistenta mot medicinering. Prover från sjukhusgolv, möbler från klinikrum och även datorer har testat positivt för candida auris.

Fall av candida auris i världen

Efter att ha bekräftat det första fallet av candida auris år 2009 insåg forskarna att tidigare oidentifierade infektioner troligen var från denna patogen. Därefter katalogiserade forskare fall i Indien, Sydafrika, Venezuela, Storbritannien, Israel och USA. De två sista länderna, tillsammans med Spanien och Colombia, registrerade infektionen år 2016.

Det finns två betydande sjukhusfall. Det första inträffade vid Royal Brompton Hospital i London år 2015. Det andra skedde på La Fe Hospital i Valencia, Spanien år 2016. Varje utbrott drabbade ett betydande antal sjukhusbesökare.

Candida auris-celler

Du kanske också vill läsa: Kan genital candidiasis påverka sexlivet?

Riskfaktorer för candida auris

Inte alla som kommer i kontakt med candida auris får infektionen. Dessutom drabbas inte alla av allvarliga symptom. Därtill finns det människor som bär svampen i sina kroppar och aldrig utvecklar symptom. Detta kallas kolonisering. Även om det inte är allvarligt för bärarna, kan de överföra bakterien  till andra människor.

Den huvudsakliga riskfaktorn för infektion föreligger för personer som blir inlagda på sjukhus och som också behöver exempelvis en kateter. Andra riskfaktorer är:

  • Att sättas i karantän på ett vårdhem
  • Att man ofta tar svampdödande läkemedel
  • Många sjukhusbesök

Läkemedelsresistens

En överraskande egenskap hos candida auris är dess förmåga att motstå svampdödande läkemedel. Faktum är att detta oroar specialister inom området. Att det förekommer utbrott på sjukhus är alarmerande eftersom vi inte har kunskap om hur vi kan utrota svampen.

Nästan alla candida-sorter är känsliga för flukonazol. Till exempel är det vanligt att behandla candida albicans med detta läkemedel. Candida auris är dock resistent mot det. Det är också resistent mot andra svampdödande medel, såsom amfotericin B och vorikonazol. Enligt vetenskapliga studier är cirka 90% av de registrerade candida auris-stammarna resistenta mot någon sorts svampdödande medel. Dessutom är en tredjedel av dem resistenta mot fler än två olika läkemedel.

Forskare odlar candida auris i en petriskål

Behandling

Hittills har man hittat en speciell grupp mediciner som kan hjälpa till att döda candida auris. Dessa läkemedel är echinokandiner. Dessa är dock inte alltid tillgängliga. Vissa stammar är emellertid också resistenta mot dessa. Vid dessa tillfällen använder läkare en blandning av svampdödande medel i högre doser än normalt.

Patienter med denna sorts resistenta candida auris-bakterier har också visats haft en tidigare sjukdom som krävt sjukhusvistelse. Detta har lett till ett försvagat immunförsvar. Vissa av patienterna har dessutom visats ha haft flera sjukdomar samtidigt. Läkarna måste därigenom ta reda på hur de ska behandla varje enskild situation.

Denna kritiska situation med candida auris påminner oss om att vara försiktiga när vi tar mediciner. Både patienter och läkare måste följa receptregler för att undvika att bli resistenta mot mediciner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jeffery-Smith A, Taori SK, Schelenz S, et al. Candida auris: a review of the literature. Clin Microbiol Rev. 2017;31(1). PMID: 29142078.
  • Schelenz, Silke, et al. “First hospital outbreak of the globally emerging Candida auris in a European hospital.” Antimicrobial Resistance & Infection Control 5.1 (2016): 35.
  • Clancy, Cornelius J., and M. Hong Nguyen. “Emergence of Candida auris: an international call to arms.” (2017): 141-143.
  • Sherry, Leighann, et al. “Biofilm-forming capability of highly virulent, multidrug-resistant Candida auris.” Emerging infectious diseases 23.2 (2017): 328.
  • Kordalewska M, Perlin DS. Identification of Drug Resistant Candida aurisFront Microbiol. 2019;10:1918. Published 2019 Aug 20. doi:10.3389/fmicb.2019.01918

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.