6 viktiga fakta om diabetes - Läs på!

Diabetes är en tyst sjukdom. Det kommer ofta utan märkbara symtom men med potential att på allvar påverka din hälsa. Det är viktigt att veta vad sjukdomen innebär och hur man uppmärksammar den i tid.
6 viktiga fakta om diabetes - Läs på!

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Diabetes är en metabolisk patologi som uppstår på grund av okontrollerade blodsockernivåer. Dessa blodsockernivåer kan stiga på grund av insulinresistens eller för att din kropp inte producerar rätt mängd av hormonet. Läs vidare för att ta del av viktiga fakta om diabetes.

Eftersom diabetes saknar uppenbara symptom i inledande skeden anser vissa att det är mycket farligt och faktiskt kategoriserar det som en “tyst mördare”.

Det mest oroväckande är emellertid att det också stör andra kroppssystem. Tyvärr öppnar sjukdomen dörren till hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar och neurologiska sjukdomar.

Därför rekommenderar läkare att vi lär oss mer om sjukdomen, dess symtom och hur man förebygger det.

Många är oroade, så idag ska vi gå igenom 6 viktiga fakta om diabetes för att göra dig mer bekant med sjukdomen.

Fakta om diabetes

1. Vad orsakar diabetes?

Först och främst finns det många möjliga orsaker. Sjukdomen uppstår emellertid i grunden när din bukspottkörtel inte producerar tillräckligt med insulin eller när din kropp inte effektivt använder vad den producerar.

Dessa situationer kan komma från genetiska eller miljömässiga faktorer, liksom en kost som är rik på kolhydrater och raffinerat socker.

2. Vilka typer finns det?

Även om typ 2-diabetes är den vanligaste är det viktigt att förstå att det finns tre olika typer av diabetes:

Typ 1

Den här typen beror på otillräcklig eller obefintlig produktion av insulin, vilket gör dagliga injektioner nödvändiga.

Det kallas också insulinberoende diabetes. Dess exakta orsak är inte känd.

Typ 2

Den här typen är den vanligaste runt om i världen. Vanligtvis är det relaterat till andra metaboliska tillstånd, såsom övervikt.

Vid den här typen har din kropp problem med att använda det insulin den producerar. Det påverkar i sin tur processen som metaboliserar socker.

Gestationsdiabetes

Gestationsdiabetes, även kallat havandeskapsdiabetes eller graviditetsdiabetes, är när blodsockret höjs under graviditet. Lyckligtvis är det lättare att kontrollera än typ 2-diabetes.

3. Vilka är symtomen?

Söker fakta om diabetes
Även om du inte ser uppenbara tecken i de inledande skedena finns det några symtom som kan varna dig för obalanser i din kropp.

Här är några:

 • Frekvent behov av att urinera
 • Konstant hunger och törst
 • Extrem trötthet
 • Hudsår som inte läker bra
 • Suddig syn
 • Yrsel
 • Plötslig viktminskning
 • Humörförändringar
 • Magproblem
 • Frekventa infektioner
 • Stickningar i dina leder
 • Dentala problem

4. Vilka är de möjliga komplikationerna?

Tyvärr är glukos viktigt för många processer i kroppen. Naturligtvis leder det till hälsoproblem när det är okontrollerat.

Först är det tyst och verkar inte göra någon skada på din kropp. Men i takt med att det avancerar kan det ge permanenta lever- och kardiovaskulära skador.

Några av de huvudsakliga komplikationerna är:

 • Fullskalig njursvikt
 • Problem med nervsystemet
 • Fotproblem
 • Kardiovaskulära problem
 • Hjärnblödning
 • Blodproppar
 • Inflammation

5. Hur diagnostiseras det?

Diabetes
Du kan få en diabetesdiagnos vid din regelbundna läkarundersökning. Om du märker av misstänkta symtom, oavsett vilka de är, se till att bli undersökt.

Det testas med ett så kallat blodsockertest, vilket görs efter fasta.

I tillägg kan du få diagnosen genom ett oralt glukostoleransprov. Det består av att ta 75 gram socker och övervaka ditt blodsockerbeteende före och två timmar efter.

Vid start bör resultatet ligga under 100 mg/dl. Två timmar senare bör det inte vara högre än 140 mg/dl.

6. Hur behandlas det?

Grundläggande diabetesbehandling består av att ge din kropp vad den inte producerar själv: insulin.

Dagliga insulininjektioner är viktiga i behandlingsplanen för alla med typ 1-diabetes. Faktum är att de inte kan överleva utan det.

För typ 2-diabetes finns det alternativa terapier och mediciner som styr blodsockernivån.

Slutligen måste vi också nämna betydelsen av att anamma en hälsosam livsstil. När allt kommer omkring är din kost och fysiska aktivitet nycklar till att hantera diabetes.

Gå på regelbundna kontroller, kolla din vikt och delta aktivt i din behandling för att försäkra dig om att sjukdomen inte vinner.

Vi hoppas att dessa fakta om diabetes har varit till hjälp för dig. Träffa en läkare om du misstänker att du har diabetes och fråga om de bästa behandlingarna för att kunna leva ett hälsosamt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.